Rafinérie OMV ve Schwechatu slaví 50. výročí

Rafinerie ve Schwechatu se stala jednou z největších a nejmodernějších vnitrozemských rafinérií v Evropě. Její roční kapacita dosahuje 9,6 milionu tun ropy.

Přibližně 750 zaměstnanců zde vyrábí vysoce kvalitní minerální oleje a další produkty destilací a rafinací surové ropy a základního petrochemického materiálu v objemu zhruba 8 milionů tun ročně.

Úspěchu rafinerie dosahuje díky špičkové kvalitě produktů, neustálému vývoji v oblasti výroby a zpracování a nejvyšším bezpečnostním a ekologickým standardům. V dubnu oslavila jediná rakouská rafinerie 50. výročí uvedení do provozu.

„Rafinerie ve Schwechatu je jednou z 10 největších a nejmodernějších vnitrozemských rafinérií v Evropě. Schwechat pokrývá značnou část rakouské poptávky po ropných produktech a posiluje energetickou bezpečnost země,“ sdělil generální ředitel OMV Wolfgang Ruttenstorfer.

„Rafinérie ve Schwechatu je srdcem OMV a jako taková v mnoha ohledech hraje důležitou roli v rakouském hospodářství. Zajišťuje dodávky energie pro Rakousko, je významným zaměstnavatelem a ekonomickým hráčem na regionální úrovni,” doplnil Gerhard Roiss, místopředseda představenstva OMV.

Rafinerie včetně zásobníkového pole v Lobau se rozkládá na ploše o rozloze 2,4 km2, tj. větší než Monako. Do Schwechatu každoročně přitéká ropovodem z přístavu v Terstu 8,2 mil. tuny ropy, pocházející z 15 zemí. Pokud by se touto ropou naplnily silniční cisterny, vytvořily by kolonu 5 800 km dlouhou – tedy jako je vzdálenost z Vídně do pákistánského Karáčí. Skladovací kapacita rafinérie a zásobníkového pole v Lobau by naplnila kolonu cisteren z Vídně do Londýna.

Dvě třetiny produkce tvoří paliva pro dopravní prostředky, včetně vysoce kvalitních benzínů a nafty a leteckého paliva Jet A1. Mezi další petrochemické produkty patří topné oleje, asfalt a suroviny pro navazující integrovanou výrobu polyolefínů v závodě Borealis. V roce 2007 dosáhl objem produkce 8,16 milionu tun.

Ropa zpracovávaná ve Schwechatu pochází celkem z 15 zemí. Tato diverzifikace zdrojů je důležitým faktorem pro zabezpečení dodávek. Polovina zpracovávaného množství (2007: 8,57 milionu tun) je původem z Kazachstánu (21 %), Libye (15 %) a Rakouska (13 %). K dalším důležitým dodavatelům patří Sýrie, Saúdská Arábie a Írán. Importovaná ropa je ekologicky bezpečným způsobem čerpána z Terstu transalpským ropovodem TAL a ropovodem Adria-Wien (AWP) do Schwechatu. Skladovací kapacita rafinerie včetně zásobníkových polí ve Schwechatu, Lobau a St. Valentinu činí celkem 3,4 milionu m3.

Půlstoletí průkopnické práce

Od položení základního kamene nové velké rafinerie v roce 1958 se Schwechat výrazně rozrostl. Do 70. let minulého století se kapacita rafinerie neustále zvyšovala. V 60. letech společnost OMV zlepšila kvalitu paliv v reakci na požadavky automobilového průmyslu ohledně zvýšení oktanového čísla. Do poloviny 80. let OMV investovala přibližně 1 miliardu eur do neustálého zlepšování kvality svých ropných produktů a do dnešního dne přichází na trh i s produkty novými.

Vysoké investice do rozvoje podniku a ochrany životního prostředí

Rafinerie ve Schwechatu také neustále investuje do modernizace provozu a ochrany životního prostředí – za posledních 25 let přibližně 2,5 miliardy eur. Polovina této částky (cca 1,2 miliardy eur) byla od roku 1983 vynaložena na ekologická opatření z hlediska produktů i zařízení, například na výrobu bezolovnatého benzinu, bezsirnaté nafty a na snižování emisí. Schwechat získal jako jedna z prvních firem v Evropě certifikát systému environmentálního managementu dle normy ISO 14001:2004.

V říjnu 2007 byla zprovozněna nová jednotka pro odsiřování a denitrifikaci (SNOx), která omezila emise oxidu siřičitého a oxidů dusíku na polovinu limitních hodnot povolených evropskými předpisy.

Společně s podnikem Borealis bylo v roce 2006 investováno přibližně 400 milionů eur do rozšíření petrochemické výroby, což byla největší jednotlivá investice v historii firmy. Od té doby patří závod OMV/Borealis ve Schwechatu k největším producentům umělých hmot v Evropě.

Inovace a ochrana životního prostředí v OMV

 • 1984: První bezolovnatý benzin v Rakousku
 • 1985: Zprovoznění první jednotky na odsiřování plynných zplodin v rafinerii ve Schwechatu
 • 1990: Jako první v Evropě snížila OMV obsah síry u velmi lehkého topného oleje z 0,20 % na 0,10 % a u těžkého topného oleje z 2 % na 1 %
 • 1991: OMV se stává první sítí čerpacích stanic, která celoplošně nabízí náhradu olovnatého benzinu
 • 1993: OMV jako první v Evropě umožňuje přechod na výhradně bezolovnatý benzin. První firma na světě produkující biologicky odbouratelný motorový olej
 • 1997: Otevření první čerpací stanice stlačeného plynu (CNG) v Rakousku
 • 2000: První bezsirnaté palivo v Rakousku: OMV Super Plus iMotion Petrol
 • 2002: Produkce bezsirnaté nafty v rafinerii Burghausen (Bavorsko) jako první v Německu. První řetězec čerpacích stanic v Bulharsku prodávající výhradně bezolovnatá paliva.
 • 2003: Otevření světově první čerpací stanice AdBlue Pilot v Bavorsku
 • 2004: Od 1. ledna jsou veškerá paliva u čerpacích stanic OMV v Rakousku bezsirnatá. Zavedení OMV Super 100.
 • Zavedení extra lehkého topného oleje s nízkým obsahem síry „econPlus“.
 • Otevření první rakouské čerpací stanice OMV AdBlue ve Vomp v Tyrolsku.
 • Otevření první čerpací stanice OMV AdBlue v České republice.
 • 2005: Přidávání 5 % biopaliva do naftyOtevření čerpacích stanic OMV AdBlue v Rumunsku, Maďarsku, Srbsku, Bulharsku, Chorvatsku, Slovinsku, Itálii a na Slovensku.
 • Uvedení nafty Sprint
 • 2006: První čerpací stanice biopaliv v rakouském Ansfeldenu
 • 2007: Více než 150 milionů eur na opatření na ochranu životního prostředí ve schwechatské rafinerii
 • Snížení emisí oxidu siřičitého a oxidů dusíku o více než polovinu.
 • Pokles emisí pod 50 % povolených hodnot.
 • Přidávání 5 % biopaliva do benzínu
 • Otevření první rakouské čerpací stanice Super Ethanol E85 ve Vídni (Avanti)

Historie rafinerie ve Schwechatu

 • 1936: Společnost NOVA Öl- & Brennstoffgesellschaft AG kupuje bývalou cihelnu ve Schwechatu. Plánována výstavba rafinerie rumunské syntetické ropy.
 • 1938: Rafinerie zprovozněna v únoru po dvou letech výstavby. V následujících letech výrazně navýšena kapacita.
 • 1944: Vzhledem k vojenskému významu spojenci podnikli na rafinerii nálet a částečně ji zničili.
 • 1945: Rafinerie ve Schwechatu začleněna do Sovětské správy ropných zásob (SMV).
 • 1956: Po podpisu Státní smlouvy (1955) změna vlastnictví. Rafinerie začleněna do nově založené Rakouské správy ropných zásob (ÖMV).
 • 1958: Položení základního kamene nové rafinerie ve Schwechatu.
 • 1961: Nová rafinerie zprovozněna.
 • 1963: Výstavba vakuové destilační jednotky (FP1), odsiřovací jednotky (HDS1), katalytické krakovací jednotky (FCC) a jednotky na destilaci surové ropy (RD2).
 • 1969: Výstavba první etylénové jednotky (AC1) a zahájení petrochemické výroby.
 • 1972: Důležitá investice do odsiřovacích jednotek (HDS2) a jednotek vakuové a atmosférické destilace (FP2; RD4).
 • 1978: Zprovoznění druhé teplárny (HKW2). Tím byly zajištěny nezbytné zdroje pro všechny jednotky.
 • 1979: Výstavba hydrokrakovacích jednotek (HDS3).
 • 1982: Schwechat zavádí jako jedna z prvních rafinerií na světě „pokročilý řídící systém“ pro průběžnou optimalizaci provozu.
 • 1988: Výstavba jednotky pro katalytické odstraňování parafínu (KEP) a investice do budoucí produkce motorové nafty.
 • 1991: Zprovoznění potrubí Jet A1 pro přímé zásobování vídeňského letiště vysoce kvalitním leteckým palivem. Výstavba zařízení pro spodní plnění pro zásobníkové pole v Lobau a St. Valentinu.
 • 1999: Realizace několika projektů: důležitá modernizace jednotky FCC
 • 2000: Zvýšení kapacity výroby olefínů (propylénu); RD4: výstavba odpařovací kolony pro zvýšení kapacity; revize PF3 pro minimalizaci obsahu benzolu v benzínu (TT4), rozšíření jednotky MTBE.
 • 2003: Úprava specifikace Auto Oil 2005 (revize HDS2 a izomerizace) a výstavba vodíkové jednotky.
 • 2005: Rozšíření etylénové krakovací jednotky, největší jednotlivá investice rafinérie od roku 1978/79.
 • 2006: Úspěšná spolupráce s Borealis, smlouva o dodávkách monomerů (etylén, propylén).
 • 2007: Zahájení několika projektů: jednotka topných olejů, výroba biopaliv, zprovoznění nové jednotky pro odsiřování a denitrifikaci.

Úspěšná bezpečnostní politika

Vedle jakosti a ochrany životního prostředí je nedílnou součástí procesu integrovaného řízení rafinerie i bezpečnost. Díky zavedení bezpečnostní politiky včetně mnoha školicích programů a simulace procesů se podařilo v uplynulých letech podstatně snížit počet pracovních úrazů. V roce 2001 počet pracovních úrazů poklesl na méně než 5 ročně v porovnání s 47 v roce 1990. V roce 2007 nebyl zaznamenán žádný pracovní úraz.

Související články

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - ŠKODA 4×4: Maximální jistota a bezpečnost v každé situaci

ŠKODA 4×4: Maximální jistota a...

ŠKODA nabízí široké portfolio vozů s pohonem 4×4 Pohon všech kol je k dispozici ve čtyřech modelových řadách – KAROQ, OCTAVIA, KODIAQ a SUPERB V roce 2017 bylo poprvé vyrobeno více než 127...

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Peugeot odhaluje monumentálního lva, nového velvyslance značky

Peugeot odhaluje monumentálního lva,...

Peugeot představí 8. března na ženevském autosalonu lva mimořádných proporcí, sochu symbolizující hrdost, sílu a excelentnost a více než dvě století dlouhou historii značky. Toto velkolepé...

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Zájem o zemní plyn do aut roste. Jeho prodej se loni zvýšil téměř o 14 %

Zájem o zemní plyn do aut roste. Jeho...

České Budějovice, 19. února 2018 Stlačený zemní plyn (CNG) využívá jako automobilové palivo stále více českých motoristů. Podle statistik Českého plynárenského svazu vzrostl meziročně...

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Světová premiéra studie I.D. VIZZION v Ženevě. Volkswagen ukazuje potenciál nové modelové řady I.D.

Světová premiéra studie I.D. VIZZION v...

D. VIZZION: AUTO-mobil budoucnosti – elektrická autonomní jízda D. VIZZION: čistá, bezpečná a komfortní mobilita díky inovativní technice D. VIZZION: futuristický interiér a koncepty...

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Fanoušci značky SEAT zvolili pro nové SUV označení Tarraco

Fanoušci značky SEAT zvolili pro nové...

Výběru vítězného názvu se zúčastnilo více než 146 000 lidí Názvu Tarraco dalo přednost více než 35 % hlasujících SEAT poprvé vybral označení modelu na základě veřejného hlasování...