Nákladní vozidla, lehké užitkové vozy a autobusy značek Mercedes-Benz a Setra jsou lídry v oblasti bezpečnosti

Bezpečnost patří mezi základní hodnoty značek společnosti Daimler: tento koncern je již po desetiletí průkopníkem v oblasti bezpečnostních a asistenčních systémů.

Všechny druhy vozidel

– od nákladních a lehkých užitkových vozidel Mercedes-Benz až po autobusy divize Daimler Buses – disponují v závislosti na příslušném druhu provozu veškerými aktuálně dostupnými bezpečnostními a asistenčními systémy. Většina systémů pochází z vlastního vývoje a slavila světovou premiéru ve vozidlech Mercedes-Benz. Do produktů značek koncernu Daimler jsou montovány již dávno předtím, než je začne předepisovat legislativa, nebo dokonce ještě dřív, než se o takové povinné výbavě vůbec začne uvažovat. Vývoj bezpečnostních systémů koncernu je totiž vždy orientován prakticky s ohledem na reálný průběh nehod. V neposlední řadě k tomu přispívá interní výzkum nehod užitkových vozidel. Daimler urychluje vývoj novými a jedinečnými asistenčními systémy, jako je například asistent pro odbočování u nákladních vozidel divize Mercedes-Benz Trucks. Ambiciózním cílem je realizace vize jízdy bez nehod. Vývoj počtu nehod ukazuje, že se k tomuto cíli blížíme krok za krokem.

Základním principem je předcházení nehodám

Daimler přistupuje k bezpečnosti komplexně. Bezpečnost tak není koncipována pouze s jednostranným cílem minimalizovat následky po nehodě. Daimler se místo toho soustředí na to, aby k nehodám pokud možno vůbec nedocházelo. Maximální bezpečnost je totiž rovna předcházení nehodám, především s ohledem na užitková vozidla, jejichž hmotnost je v porovnání s osobním vozem, či dokonce chodcem nebo cyklistou, mnohonásobně vyšší. Proto cítí vývojáři společnosti Daimler zodpovědnost ve smyslu partnerské ochrany v silničním provozu.

Předcházení nehodám začíná již u řidiče, jeho kondiční bezpečnosti a komfortu, jeho pracoviště a bezpečného ovládání vozidla. Nákladní vozidla, autobusy a lehké užitkové vozy Daimler jsou proto vědomě koncipovány jako „automobily pro řidiče“: Svým ovládáním a komfortem, pohonem a jízdními vlastnostmi vycházejí ve všech svých charakteristikách vstříc řidičům a usnadňují jim náročný úkol. To je zásadním důvodem, proč jsou nákladní vozidla, autobusy a lehké užitkové vozy značek koncernu Daimler mezi svými uživateli tak oblíbené a v nezávislých zákaznických průzkumech obsazují vždy nejvyšší místa.

Daimler podporuje řidiče všech druhů vozidel vysoce specializovanými kurzy bezpečné jízdy

Profesionální školení naučí řidiče rychle a uvážlivě reagovat v nebezpečných situacích. Finální zodpovědnost má totiž vždy řidič. Asistenční systémy zůstávají i při automatizovaných zásazích tím, čím v doslovném slova smyslu jsou: asistenty, kteří podporují řidiče.

Cíleně použitá bezpečnostní technika se vyplácí

Na bezpečnost je speciálně u užitkových vozidel kladen navíc ještě jeden požadavek: Musí se vyplácet. Systémy, které se vyplácejí, jsou zákazníky dobře přijímány. A cíleně použitá bezpečnostní technika se vyplácí: Nákladní vozidlo, autobus nebo lehký užitkový vůz, který dojede do cíle bez nehody, se vyhýbá prostojům v servisu a nevznikají žádné náklady na opravy, ani případně vyšší náklady na pojištění. Pojišťovny zároveň oceňují výbavu bezpečnostními systémy slevami na pojistném.

Bezpečnost na míru pro nákladní vozidla, lehké užitkové vozy a autobusy

Na bezpečnostní techniku je zároveň zapotřebí nahlížet individuálně vzhledem k velmi heterogenním provozním podmínkám užitkových vozidel. Nákladní vozidla, autobusy a lehké užitkové vozy nelze „dávat všechny do jednoho pytle“, protože vyžadují odlišné bezpečnostní a asistenční systémy. To platí i v rámci jednotlivých druhů vozidel. Nákladní vozidla pro dálkovou dopravu se pohybují v jiném prostředí než vozidla pro rozvážkovou dopravu. Také městské a dálkové autobusy mají proto z technického hlediska málo společného. V kategorii lehkých užitkových vozů splňuje jedno a to samé vozidlo nejrůznější požadavky řemeslníků a kurýrních služeb, cestovatelů s obytnými vozidly i provozovatelů linkové osobní dopravy.

Inženýři divizí Mercedes-Benz Trucks, Mercedes-Benz Vans a Daimler Buses

– vyvíjejí velmi specifickou bezpečnostní techniku pro každý jednotlivý druh vozidel a jejich účel využití. Několik z mnoha příkladů: Velmi vyspělý Active Brake Assist 3 je dokonalým asistentem pro nouzové brzdění nákladních vozidel pro dálkovou dopravu a dálkových autobusů. Nový asistent pro odbočování je dokonale koncipován pro podporování řidičů nákladních vozidel při změně jízdního pruhu na dálnici a při odbočování ve městě. Nový systém řízení úhlu „zalomení“ ATC se zase osvědčuje jako jedinečný bezpečnostní prvek speciálně u kloubových autobusů. Lehké užitkové vozy s hvězdou jezdí bezpečně s asistenčními systémy, které jsou střiženy na míru a mezi něž patří asistent pro jízdu v bočním větru, systém preventivní ochrany cestujících PRE-SAFE® a asistent pro prevenci nehod Collision Prevention Assist.

Náskok díky výměně zkušeností v rámci koncernu

Náskok vozidel koncernu Daimler ve všech oblastech bezpečnosti není náhodný. Velkou výhodou jednotlivých úseků a divizí je to, že vývoj nákladních vozidel, lehkých užitkových vozů, autobusů a také osobních vozů je propojen vzájemně mezi sebou i s centrálním koncernovým vývojem. Každá divize tak může využívat zkušenosti a plody vývoje ostatních divizí.

Příklad: Na jaře 1995 byl v modelu Mercedes-Benz třídy S

– poprvé na světě zařazen do sériové výroby elektronicky řízený stabilizační systém ESP. Jen o několik let později následovala nákladní vozidla, lehké užitkové vozy a autobusy s výrazně komplexnějšími verzemi tohoto systému, které zohledňují také rozmanitost variant vozidel s různými rozvory, konfiguracemi náprav, nástavbami a zatížením vozidla. ESP se tak používá v praxi již 20 let a řadu let už patří ke standardní součásti výbavy.

Vlastní analýza nehod vyhodnocuje nehody až do nejmenšího detailu

Bezpečnostní a asistenční systémy nejsou samoúčelné. Vývojoví inženýři proto dostávají podpůrné informace z interních analýz nehod užitkových vozidel. Odborníci již 45 let zkoumají skutečné nehody nákladních vozidel Mercedes-Benz. Dostaví se k téměř každé těžké nehodě, jejímž účastníkem je nákladní vozidlo s hvězdou a nezávisle na znalcích uskuteční vlastní výzkum nehody.

Již jedenáct let jsou navíc nehody dokumentovány a vyhodnocovány v databázi nehod užitkových vozidel, která zahrnuje všechny značky. Tato práce tvoří důležitý základ pro systémový vývoj v oblasti aktivní a pasivní bezpečnosti – zde se jedinečným způsobem spojuje know-how společnosti a orientace na praxi.

Vývoj bezpečnosti ve společnosti Daimler: akce místo reakce

Z interní analýzy nehod vyplývá, že se Daimler, na rozdíl od ostatních výrobců, neorientuje tolik podle budoucích legislativních požadavků, jako podle analýz skutečného průběhu nehod. Výhody jsou zřejmé: Vývoj bezpečnostních a asistenčních systémů vychází z praxe a jeho plody jsou rychle uváděny do sériové výroby, s realizací se tedy nečeká až na zavedení zákonné povinnosti. Principem je akce místo pouhé reakce.

Tím vzniká rozhodující náskok. Daimler vynalezl během desetiletí mnoho bezpečnostních a asistenčních systémů. Mnohé z těchto novinek vyvolaly revoluce v oblasti bezpečnostní techniky. Z mnoha výrazných příkladů uveďme protiblokovací systém ABS pro těžká užitková vozidla, elektronicky řízený stabilizační systém ESP nebo asistent pro nouzové brzdění Active Brake Assist. Kromě zákazníků a řidičů nákladních vozidel, lehkých užitkových vozů a autobusů profitují z tohoto náskoku všichni účastníci silničního provozu.

Velmi aktuálním příkladem jsou předpisy EU, které požadují zavedení systémů pro nouzové brzdění a asistentů pro jízdu v jízdním pruhu do výbavy nově registrovaných nákladních vozidel a autobusů od listopadu 2015. Daimler nabízí oba druhy systémů již devět let (Active Brake Assist), resp. 15 let (asistent pro jízdu v jízdním pruhu), nejprve v nákladních vozidlech, a záhy poté i v dálkových autobusech. Dalším příkladem je elektronicky řízený stabilizační systém ESP, který je předepsán od podzimu uplynulého roku pro nově registrované lehké užitkové vozy – v modelu Mercedes-Benz Sprinter patří ESP ke standardní výbavě již od roku 2002. Vzhledem k náskoku v oblastech vývoje a praktických zkušeností se mohou tyto systémy pochlubit širší funkčností než srovnatelné aplikace a nabízejí víc, než požaduje legislativa.

Pojišťovny se orientují na praxi

Správnost prakticky orientovaného přístupu koncernu Daimler potvrzují i nezávislé výzkumy, například Svazu německých pojišťoven GDV (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft), který uvádí jako nejčastější druhy nehod nákladních vozidel náraz do vpředu jedoucího vozidla, následovaný nehodami při odbočování a přejíždění do vedlejšího jízdního pruhu a nehodami s chodci. Aktuální asistenční systémy pro užitková vozidla koncernu Daimler se snaží všem uvedeným druhům nehod předcházet.

Podle GDV může asistent pro nouzové brzdění zabránit více než polovině nehod nákladních vozidel s nárazem do vpředu jedoucího vozidla. Pojišťovny kromě toho zjistily, že díky asistentu pro odbočování lze zabránit více než 40 procentům nehod nákladních vozidel s chodci, resp. cyklisty.

GDV uvádí u asistenta pro jízdu v jízdním pruhu bezpečnostní potenciál ve výši téměř 40 procent. Tomuto asistenčnímu systému přisuzuje GDV výrazný pozitivní přínos z hlediska nehodovosti také u autobusů.

Z toho lze odvodit přání výrobců nákladních vozidel: Kdo chce nové asistenční systémy, měl by je nejen požadovat, ale také podporovat. Rozšíření dalších asistenčních systémů, a tím zvýšení bezpečnosti na silnicích, by mohly pojišťovny podpořit příslušnými slevami na pojistném.

Počty nehod již roky klesají

Statistiky nehodovosti hovoří jasně: Ve státech EU28 během uplynulých 25 let počet nehod výrazně klesl. Evropská komise udává pro území současné EU28 celkem 1,44 milionu nehod v roce 1991, v loňském roce to bylo cca jeden milion, tedy o třetinu méně.

Tento potěšitelný vývoj je ještě pozitivnější při pohledu na počty úmrtí při dopravních nehodách, které dramaticky poklesly. Zatímco v roce 1991 přišlo o život při dopravních nehodách na území dnešní EU 76 230 lidí, poklesl tento ukazatel v roce 2014 na 25 700 smrtelných případů, tedy na jednu třetinu.

Čísla mohou doložit i pozitivní vliv bezpečnostních a asistenčních systémů na počty nehod v silniční nákladní dopravě: Od roku 2000 vzrostly v EU přepravní výkony o 15 procent, počet nehod nákladních vozidel s následkem smrti však ve stejném časovém období klesl o 56 procent.

Podobný příklad se týká Německa: Během 20 let vzrostly přepravní výkony o 80 procent, zároveň však byl zaznamenán pokles počtu smrtelně zraněných v souvislosti s nehodami nákladních vozidel o 57 procent. Nápadný je výrazný pokles počtu smrtelných případů přibližně od roku 2000, kdy začaly být do výbavy nákladních vozidel zařazovány asistenční systémy, s nimiž přicházela především značka Mercedes-Benz.

Ambiciózní programy EU požadují zvyšování bezpečnosti

Počty nehod – a především počty smrtelných nehod – by měly i nadále dramaticky klesat. Proto EU iniciuje ambiciózní programy, které mají snižovat počty úmrtí při dopravních nehodách v desetiletých krocích vždy na polovinu. Aktuálně, v tomto desetiletí, se EU daří tento záměr přibližně naplňovat, i když počet úmrtí při nehodách klesl v uplynulém roce jen o jedno procento. Po zavedení povinné výbavy nově registrovaných nákladních vozidel a dálkových autobusů systémy pro nouzové brzdění a jízdu v jízdním pruhu od listopadu 2015 lze v následujících letech počítat s dalším pozitivním posunem na straně užitkových vozidel.

Vývoj pokračuje: V dalším kroku se bude EU intenzivně věnovat pravděpodobně bezpečnosti chodců a cyklistů v silniční dopravě. Aktuálně je přibližně každý pátý zemřelý při dopravní nehodě v Evropě chodec a podobě velký je i počet usmrcených cyklistů. Nový asistent pro odbočování pro vozidla divize Mercedes-Benz Trucks řeší právě tuto problematiku a zanedlouho bude uveden na trh.

EU kromě toho připravuje všeobecnou agendu v oblasti bezpečnosti silničního provozu pro následujících pět let, včetně vyhodnocení možných opatření pro snižování počtu těžce zraněných v silniční dopravě.

Cíl: fúze asistenčních systémů

Vývoj pokračuje: Mercedes-Benz Trucks, Mercedes-Benz Vans a Daimler Buses i nadále energicky pokračují v dalším vývoji svých bezpečnostních a asistenčních systémů. Vývoj nového asistenta pro odbočování pro nákladní vozidla, přídavné funkce pro Active Brake Assist, adaptace dalších asistenčních systémů včetně jejich specifické úpravy pro lehké užitkové vozy – to jsou všechno příklady neúnavné práce inženýrů společnosti Daimler na nových bezpečnostních a asistenčních systémech, směřující k uskutečnění vize jízdy bez nehod.

Dalším krokem na této cestě je fúze různých systémů vozidla, jakož i vzájemná komunikace mezi vozidly. Mercedes-Benz Future Truck 2025 to již prakticky ukázal přesně před rokem. Cesta k autonomní jízdě je vytyčená – to by pak bylo předcházení nehodám na nejvyšší úrovni.

Daimler nabízí nejbezpečnější nákladní vozidla, lehké užitkové vozy a autobusy

Daimler je průkopníkem ve vývoji všech uvedených systémů. Hvězda a její příbuzné značky symbolizují nejvyšší úroveň bezpečnosti. Na akci Safety Campus demonstrují nejrůznější vozidla – od lehkých užitkových vozů, přes tahače a kloubové autobusy, až po dvoupodlažní dálkové autobusy – fascinující schopnosti moderních asistenčních systémů. Široké spektrum sahá od asistenta pro jízdu v bočním větru a poloautomatického parkovacího asistenta pro skříňový vůz, přes nové řízení úhlu „zalomení“ (ATC) kloubového autobusu, až po nového asistenta pro odbočování pro nákladní vozidla. Nechybí ani neobyčejné praktické předvedení systémů Active Brake Assist 3 či Collision Prevention Assist. Jedno je přitom zřejmé: Mercedes-Benz Trucks, Mercedes-Benz Vans a Daimler Buses dodávají již dnes nejbezpečnější nákladní vozidla, lehké užitkové vozy a autobusy na světě.

 

Nabízíme komplexní služby v oblasti prodejní a servisní péče SEAT.

SEAT – španělský temperament s německou technologií

 

Kontakt:
Manfred Schöner
Jáchymovská 53, 360 04 - Karlovy Vary - Bohatice
355 329 821
autoschoner.ch@volny.cz

Autopůjčovna s nabídkou vozů všech kategorií. 

 

Firmám nabízíme flexibilní pronájem vozů.

Kontakt:
RentPoint
Praha 4, Na Chodovci 2457
267 286 823
rentpoint@rentpoint.cz

Související články

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - Stanislav Gálik se stal výkonným ředitelem inovací společnosti AAA AUTO

Stanislav Gálik se stal výkonným...

Praha, 2. února 2018 – Společnost AAA AUTO včera oficiálně uvedla novou značku AuresLab, pod kterou sjednotila veškeré inovace, na kterých pracuje. Inovační centrum povede Stanislav Gálik,...

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - První zcela elektrická nákladní vozidla ze sériové výroby – FUSO eCanter – předána zákazníkům v Evropě

První zcela elektrická nákladní...

Prvními zákazníky v Evropě, kteří si objednali FUSO eCanter, jsou globální logistické společnosti DHL, DB Schenker, Rhenus a Dachser Daimler Trucks předal 14. prosince 2017 první nákladní...

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - Německý Daimler předal 140 autobusů značky Setra koncernu ICOM transport

Německý Daimler předal 140 autobusů...

Úspěšná spolupráce českého dopravního koncernu ICOM transport a německého Daimleru pokračuje. Slavnostní předání 140 autobusů nové generace – Setra S 415 LE business – proběhlo 6....

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - Generátor dálkových autoovladačů KD-900 se čtečkou frekvencí

Generátor dálkových autoovladačů...

Zabýváte se výrobou autoklíčů a pracujete s dálkovými ovladači? Pak jistě víte, že vybavení kvalitními a moderními přístroji může značně ulehčit práci každému klíčaři. Takovým...

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - Autosalon Paříž 2014 – videopřehled zásadních novinek (přůběžně aktualizováno)

Autosalon Paříž 2014 –...

Jsme hrdí na to, že jako jediný český internetový portál o automobilech vám můžeme nabídnou ten největší videopřehled novinek z Autosalonu v Paříži 2014 od celkem 26 různých automobilek....