„Vorsprung 2030“: Audi urychluje transformaci

  • Strategie Audi se zaměřuje na ziskový růst a diferenciaci
  • Od roku 2026 budou mít nové modely Audi výhradně elektrický pohon – výroba vozů se spalovacími motory bude ukončena v roce 2033 – výstavba rozsáhlého ekosystému pro elektromobily – rozšíření nabídky poprodejních služeb o inteligentní hardware a předvídavý servis
  • Trvalá udržitelnost zakotvena v podnikovém řízení

Audi bude do roku 2030 lídrem z hlediska trvalé udržitelnosti i v sociální a technologické oblasti. Prémiová značka nabídne uživatelům elektromobilů zážitkový svět s vlastním ekosystémem. „Značce Audi zajistí budoucnost podniková strategie ‚Vorsprung 2030‘,“ říká předseda představenstva značky Audi Markus Duesmann. „Rychlost změn v naší společnosti razantně roste. Proto urychlujeme naši transformaci.“ Společnost Audi před několika týdny oznámila, že od roku 2026 bude na světový trh uvádět pouze nové modely s elektrickým pohonem. Do roku 2033 postupně ukončí výrobu vozidel se spalovacími motory. Jasné rozhodnutí je výsledkem intenzivního strategického procesu s ambicí pokračovat v ziskovém růstu.

Představenstvo značky Audi sestavilo v uplynulých měsících strategii „Vorsprung 2030“ (Náskok 2030). Audi na jejím základě dostojí i v budoucnosti svému sloganu „Vorsprung durch Technik“ (Náskok díky technice). Díky jasnému datu přechodu na elektromobilitu bude značka se čtyřmi kruhy realizovat svou transformaci s ještě větší rozhodností. Značka Audi zůstává věrná své roli průkopníka a inovátora v automobilovém průmyslu. „Náskok díky technice je i nadále nezbytný, protože mnoho velkých problémů světa, například emise CO2 a oteplování klimatu, lze vyřešit pouze společně čistými technologiemi. Považujeme se za garanta svobody a individuální mobility našich zákazníků,“ zdůrazňuje Markus Duesmann. Audi proto podle jeho slov sází na pohony s nulovými emisemi. „Námi vyvíjená technika není samoúčelná. Musí být praktická a efektivní, aby udržela svět v pohybu.“

Předseda představenstva měl projev na tematickém dni „Corporate & Business“ v rámci akce Audi Media Days před autosalonem IAA 2021 a 1. září 2021 bude odpovídat na dotazy novinářů z celého světa: Jakou vizi má Audi? Jak se bude muset společnost Audi v příštích měsících a letech změnit, aby i nadále určovala technický pokrok a byla připravena na budoucnost? Jak budou zaváděny další podnikové procesy, které vyžadují novou inovační sílu? A na jaké inovace a produkty se mohou zákazníci v příštích letech těšit?

Vývoj nové strategie „Vorsprung 2030“

Slogan „Náskok díky technice“ definuje DNA značky Audi již 50 let. A tak tomu bude i nadále. Silja Piehová, vedoucí strategie společnosti Audi, vyvinula proto se svým týmem nový proces přípravy trvale udržitelné podnikové strategie orientované na budoucnost. Společně s 500 zaměstnanci společnosti Audi ze všech organizačních úrovní a velkých trhů, jakými jsou Čína a USA, analyzovala dlouhé měsíce více než 600 globálních trendů v odvětví mobility do roku 2030, které by mohly být pro společnost Audi relevantní. Z toho vzešly strategické akční oblasti, které tým intenzivně diskutoval a posuzoval spolu s představenstvem. Některé poznatky jsou nasnadě: Zdroje výnosů a zisku se budou postupně přesouvat – nejprve od vozidel se spalovacími motory k elektromobilu, později, až bude autonomní jízda nabízet potenciál k růstu, poroste význam softwaru a služeb.

„Pro celý náš tým je potěšitelné, že je téma trvalé udržitelnosti u mnoha zaměstnanců i v představenstvu již velmi hluboko zakořeněno. V budoucnosti chceme i nadále posilovat odpovědné hospodaření a důsledně jednat,“ vysvětluje Silja Piehová. Nová strategie se zaměřuje na ziskový růst a diferenciaci – poskytuje vodítka pro upřednostňování strategických akčních oblastí. Jednotlivé stavební kameny strategie, například kvalifikace zaměstnanců, podniková kultura nebo nové podnikové řízení, se přitom vzájemně prolínají.

Kromě plánu ukončit výrobu vozidel se spalovacími motory hraje důležitou roli také výraznější odlišení výhradně elektricky poháněných vozidel od konkurence kvalitou, designem a vyšší přidanou hodnotou pro zákazníky. Součástí diferenciace je rovněž komplexní ekosystém pro elektrickou a autonomní jízdu. „Audi bude po transformaci udržovat se zákazníky mnohem častější a intenzivnější kontakt a bude jim předkládat nové digitální i fyzické nabídky,“ říká John Newman, vedoucí digitalizace ve společnosti Audi.

Audi navíc ještě více propojí obchodní úspěch s trvale udržitelnými aktivitami na základě kritérií environmentální, sociální a korporátní správy. Tato kritéria zahrnují mimo jiné ochranu klimatu, šetrné využívání omezených zásob surovin, bezpečnost a zdraví zaměstnanců, společenskou odpovědnost a podnikové řízení včetně řízení rizik a souladu vnitropodnikových směrnic a organizačních opatření s legislativou. Silja Piehová poukázala na to, že strategický proces není uzavřený, nýbrž že se jedná o proces nepřetržitého vývoje: „Svět se točí rychle – především mobilita prochází razantním rozvojem. Na to budeme reagovat ještě rychleji a flexibilněji.“ V rámci integrovaného plánovacího procesu koncernu bude Audi strategické rámcové podmínky pravidelně analyzovat a případně zpřísňovat.

Audi chce dokázat, že je individuální prémiová mobilita vzájemně slučitelná s trvalou udržitelností na nejvyšší úrovni. Společně s koncernem Volkswagen a jeho dalšími značkami hodlá Audi převzít v novém světě mobility vůdčí roli. Koncentrovaná vůdčí síla koncernu je přitom v transformaci směřující k elektromobilitě a softwaru rozhodující konkurenční výhodou. Koncern Volkswagen v červenci zveřejnil koncernovou strategii NEW AUTO, v níž optimalizoval své priority, což podpoří také úspěšnou realizaci strategie „Vorsprung 2030“.

Podle Martina Primuse, vedoucího ústředního sekretariátu společnosti Audi, spočívá výhoda této strategické vize v tom, že se všichni zaměstnanci mohou soustředit na nadcházející výzvy – v rámci značky Audi i v celé skupině zahrnující také značky Bentley, Lamborghini, Ducati a Italdesign. Včasné vytyčení směru vývoje poskytuje týmu Audi potřebnou jasnost a dostatek času pro transformaci. Nově strukturovaný, pevný základ umožní realizaci i po finanční, personální a organizační stránce.

Nové nápady pro budoucnost – inovace značky Audi

Seznam inovací značky Audi je dlouhý – zahrnuje mimo jiné Audi Space Frame, quattro, světlomety Matrix LED a bezpočet patentů v oblasti elektromobility. A v budoucnosti bude ještě delší. Oliver Hoffmann, člen představenstva společnosti Audi odpovědný za technický vývoj, hovořil o inovacích, které přinesou příští roky. „V éře nové mobility interpretujeme náskok nejen jako inženýrské umění, nejmodernější design a digitální zážitky na nejvyšší úrovni. Naše úvahy se netočí jen kolem vozidel. V budoucnosti půjde ve stále větší míře o komplexní řešení mobility, jejichž součástí je také oblast infrastruktury,“ vysvětluje Hoffmann.

Nový šéf vývoje spustil projekt „Audi DNA“ s důrazem na inovace, které budou zákazníci moci prožívat. Značka Audi se přitom dalekosáhle zabývá technickými detaily, od požadovaného úhlu natočení kol přes ovládací sílu na volantu až po akustický projev, aby pro zákazníky vyvinula jedinečný pocit z jízdy vozem Audi. „Našim produktům musíme dát jasnou, nezaměnitelnou DNA. Budeme mít jednoznačnou definici, jaké pocity musí Audi při jízdě vyvolávat. To ostatně platí i pro vysoce automatizovanou jízdu,“ říká Hoffmann.

Stejně jako celá společnost Audi prochází i oddělení technického vývoje největší transformací ve své historii – Audi totiž čeká desetiletí, které bude pro automobilový průmysl největší výzvou. Součástí tohoto vývoje je neustále rostoucí zaměření na software a automatizovanou jízdu. Rozsáhlejší síťové propojení, digitální služby a rozšířené používání systémů s vlastními softwarovými programy patří kromě elektromobility také mezi těžiště strategie koncernu Volkswagen.

Zákazníci budou moci v budoucnosti svá vozidla vylepšovat, aktualizovat jejich dílčí systémy a rozšiřovat jejich výbavu. Také majitelé vozidel se spalovacími motory v různých zemích budou mít po celý životní cyklus svého vozidla přístup k této speciální službě. „Naše vozidla budou díky inteligentnímu hardwaru v oblasti poprodejních služeb ještě výrazněji zaměřena na požadavky zákazníků, budou individuálnější a trvale udržitelnější,“ vysvětluje důvody k tomuto rozhodnutí Oliver Hoffmann.

V nové Strategii 2030 hraje důležitou roli CARIAD. Koncernový specialista na software vyvine do roku 2025 rozšiřitelnou softwarovou platformu s jednotným operačním systémem a cloudovým připojením pro všechny značky koncernu Volkswagen. „Softwarová platforma E3 2.0 umožní synergie a inovace budoucnosti včetně autonomní jízdy,“ říká Markus Duesmann. Zatímco CARIAD má na starosti technickou realizaci softwarových řešení, jednotlivé značky zajistí ve spolupráci se společností CARIAD jejich integraci do svých vozidel.

Jürgen Rittersberger, člen představenstva odpovědný za oblasti financí a práva, vysvětlil v rámci akce Audi Media Days, jakým způsobem vytvoří finanční podmínky pro další urychlování inovací v koncernu Audi. „Každá technická inovace vychází z jasného postoje značky Audi. Chceme myslet komplexně a neustále zohledňovat společenský a sociální kontext.“ Inovace však musejí zůstat cenově dostupné. Společnost proto pokračuje v optimalizaci svých procesů a nákladů. „Pro zvládnutí transformace, kterou Audi nyní prochází, musí být a budou uvolněny potřebné finanční prostředky. Jen tak si dlouhodobě zajistíme konkurenceschopnost a budoucnost,“ říká Rittersberger. Kromě řízení objemu výroby s orientací na hospodářský výsledek a vynikajících provozních výsledků jsou zásadními faktory úspěchu synergie v rámci koncernu Volkswagen v oblastech hardwaru a softwaru. První pololetí 2021 ukázalo, že je Audi na správné cestě. Rekordní počty dodaných vozů spolu s výrazným zvýšením objemu prodeje akumulátorových elektromobilů dokládají, že značka se čtyřmi kruhy usiluje o trvale udržitelnou a ziskovou mobilitu.

S berlínskou inovační organizační jednotkou Denkwerkstatt vyvíjí Audi již pět let nové nápady pro budoucnost. Audi Denkwerkstatt patří mezi nejuznávanější inovační oddělení německých společností a svými agilními týmy vyvíjí ve start-upové atmosféře inovativní obchodní modely. Zaměstnanci Audi z různých podnikových oddělení a divizí navíc v rámci zlepšovatelského programu Audi rozvíjejí své nové obchodní nápady v průběhu několika týdnů. Odborná porota na konci každé fáze vyhodnocuje na základě stanovených kritérií, zda bude realizace projektu pokračovat, nebo bude zastavena. „Naší cílem je rychlá přeměna nových nápadů na inovace, které budou zákazníkům přinášet užitek. K tomu významně přispívá Audi Denkwerkstatt,“ říká Oliver Hoffmann.

Audi současně intenzivně pracuje na zefektivňování výrobních procesů a využívání chytrých technologií ve výrobě. Například Audi Production Lab urychluje zavádění inovativních řešení do výroby. Tým přitom využívá síť institutů, start-upů a globálních dodavatelů – a sází především na kompetence a kreativitu zaměstnanců. Hlavní roli přitom hraje výrobní závod Audi v Neckarsulmu jako pilotní závod a reálná laboratoř pro digitální transformaci. Projekt kompletně síťově propojené výroby na základě principů Průmyslu 4.0 využívá také řešení IT a podněty technologických partnerů Amazon Web Services, SAP a Capgemini.

Audi v Číně

V novém strategickém směřování bude i v budoucnosti hrát důležitou roli čínský trh. Podle prognóz značky Audi vzroste trh s prémiovými automobily do roku 2030 na 4,5 milionu vozů ročně – v roce 2020 to bylo 3,1 milionu vozů. Podíl elektromobilů by se mohl zvýšit ze současných 10 procent až na 40 procent na konci tohoto desetiletí.

Pro Audi má proto další rozšiřování aktivit v Číně zásadní význam, a to včetně nabídky elektromobilů z lokální výroby. Audi se tak bude podílet na transformaci čínského automobilového průmyslu směrem k trvale udržitelné mobilitě. Čchang-čchun je sídlem společného podniku FAW-Volkswagen, v němž Audi vyrábí své vozy již více než 30 let – kromě dalších montážních závodů v Číně. Do konce roku 2021 bude společně s FAW rozšířena nabídka produktů z lokální výroby na dvanáct modelů. První produkty ze spolupráce s druhým čínským partnerem, SAIC Volkswagen, budou uvedeny na trh v roce 2022. Jejich prodej zajistí rovněž současná síť prodejců a investorů provozovaná společností FAW-Volkswagen Audi.

„Audi se zaměřuje na speciální požadavky zákazníků na největším automobilovém trhu světa a aktivně přináší inovace s mottem ‚v Číně pro Čínu‘,“ říká Werner Eichhorn, prezident společnosti Audi China. „Společně s oběma našimi partnery FAW a SAIC jsme výborně připraveni na výzvy budoucnosti.“ Značka Audi dodala dosud zákazníkům na čínském trhu více než 7 milionů vozidel. Jen v roce 2020 se v Číně prodalo 727 358 automobilů Audi. V prvním pololetí roku 2021 to bylo 418 749 vozidel.

 

 

KLÍČOVÉ CENTRUM

VÁŠ KLÍČOVÝ PARTNER

 

Kompletní klíčařský sortiment včetně výroby autoklíčů

Kontakt:
KLÍČOVÉ CENTRUM H&B Group
Plzeň, Žatecká 138/8, PSČ 301 00
377 225 903
info@hbgroup.cz

Nabízíme komplexní služby v oblasti prodejní a servisní péče SEAT.

SEAT – španělský temperament s německou technologií

 

Kontakt:
KONTAKT spol. s r.o.
Svobodova 2050, 511 01 - Turnov
481 325 726
oztu@havex.cz

Související články

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - Nové Audi RS 6 Avant GT: Když model dosáhne svého maxima…

Nové Audi RS 6 Avant GT: Když model...

Král kombíků je zpět. Audi představilo nový RS 6 Avant GT, novou vrcholnou variantou této modelové řady s masou výkonu a exkluzivitou. Vyrobí se jen 660 vozů pro celý svět, pro Česko je...

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - Inteligentní a poutavé: Audi Q6 e-tron s digitální technikou OLED druhé generace

Inteligentní a poutavé: Audi Q6 e-tron s...

Audi začne psát s modelem Q6 e-tron novou kapitolu nejen elektromobility, ale také jedné z důležitých součástí DNA značky: osvětlovací techniky. Q6 e-tron přinese jako světovou novinku...

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - Nadčasová designová ikona: Audi TT je 25 let

Nadčasová designová ikona: Audi TT je...

Je to už vousatý milník, o to víc ale ukazuje, jakou trefu představuje. Letos Audi slaví 25 let od uvedení prvního modelu TT. Tehdy bylo revoluční kupátko inspirované Bauhausem a ihned se zapsalo...

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - Kdesi na daleké severu. Audi testuje téměř sériový prototyp modelu Q6 e-tron

Kdesi na daleké severu. Audi testuje...

Blíží se to. Je to blízko. Model Q6 e-tron, který je již téměř připraven na sériovou výrobu, zahájí největší modelovou ofenzivu v historii Audi. Značka do roku 2025 představí více než...

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - Díky za každého koně navíc pro Audi RS 6 a 7 performance

Díky za každého koně navíc pro Audi...

V Ingolstadtu zvýšili u svých prémiových „eresek“ výkonové parametry o 30 k a 50 N.m a díky tomu se zrychlil sprint z 0 na 100 km/h na 3,4 sekundy. „Performance“ znamená u značky Audi v...