Rodiče začínajících řidičů podporují technologii černých skříněk a postupný systém získávání řidičského průkazu

Goodyear provedl rozsáhlý průzkum mezi 6 800 rodiči začínajících evropských řidičů (ve věku 16 – 25 let) z 19 zemí za účelem lepšího porozumění postojů rodičů k bezpečnosti v silničním provozu.

Podle nových poznatků výrobce pneumatik Goodyear

– téměř polovina všech rodičů začínajících řidičů v EU (46 %) podporuje technologii černé skříňky , která by jim umožnila sledovat rychlost a chování jejich dětí za volantem při řízení vozidla. Ze zemí EU je nejsilnější podpora v Itálii (73 %), Polsku (72 %) a Rumunsku (72 %). Čeští rodiče se vyjádřili pozitivně v 55 % případů. Podpora používání černé skříňky je v Evropě podobně vysoká také mezi instruktory v autoškolách, z nichž tuto technologii schvaluje 47 %.

Otázky průzkum se týkaly mimo jiné toho

– jaký příklad dávají rodiče v roli řidiče svým dětem, či jak přímo podporují své děti, když se učí řídit. O tomto výzkumu informovalo nové vydání Bílé knihy společnosti Goodyear Driving Safety First – improving road safety for novice drivers.

Monitorování vozidla může významně snížit rizikové chování, zejména u mladých řidičů.

Výzkum zjistil, že začínající řidiči, kteří si jsou vědomi, že jsou sledováni svými rodiči, mají větší šanci na zlepšení svého chování za volantem. John Lepine, prezident Evropské asociace autoškol, říká: „Dobrovolné využívání telematiky (technologie černých skříněk) mladými řidiči jim pomáhá dodržovat pravidla silničního provozu a potlačovat své “bláznivé chvilky“, při kterých podléhají různým pokušením. Dokud zůstanou dobrovolné, existuje jen málo námitek k jejich používání. Nicméně pokud by se staly povinnými, mohly by být snadno přirovnávány k „velkému bratru“, nebo třeba „velkému rodiči“, který se dívá přes rameno nového řidiče.“

Mnohé pojišťovny v Evropě vyvíjejí pojistné smlouvy

– které zahrnují záznamy z černých skříněk, jež nahrávají jízdu pojištěného. Některé pojišťovny přizpůsobují své pojistné v závislosti na tom, jak člověk jezdí po silnicích bezpečně, a mohou pojistnou smlouvu dokonce zrušit v případě, že je řidič považován za příliš „nebezpečného“.

Společnost Goodyear v průzkumu dále zjistila

– že kromě sledování začínajících řidičů by se mnozí rodiče také rádi úzce zapojili do výcviku řízení jejich dítěte. 53 % z nich vyjádřilo touhu dostávat pravidelné zprávy od instruktora autoškoly svého dítěte a 40 % rodičů by se rádo účastnilo jízd jako pasažéři.

„Rodiče hrají klíčovou úlohu při výchově spořádaných řidičů a mnozí z nich jsou rádi, že se mohou do vzdělávání svých dětí více zapojit. Kompetentní osoby v oblasti výcviku řízení vozidel by měly rodičům poskytnout více možností zapojit se a převzít kontrolu.“ Zdůrazňuje Olivier Rousseau, viceprezident divize osobních pneumatik společnosti Goodyear EMEA.

Dopravní psycholožka Margit Herle z Mezinárodní organizace dopravní psychologie (TPI) podporuje tuto výzvu, a uvádí:

„Rodiče, instruktoři autoškol a celý sociální systém, ve kterém se pohybujeme, ti všichni mají zodpovědnost naučit děti řídit bezpečně a zodpovědně.“

Postupné získávání řidičských průkazů

Další iniciativa zaměřená na zlepšení bezpečnosti silničního provozu, která získala významnou podporu jak od rodičů, tak i od instruktorů autoškol, je postupné získávání řidičského průkazu. Systém postupného získávání řidičského průkazu je navržen tak, že noví řidiči nabírají zkušenosti s řízením a učí se dovednostem průběžně a v méně rizikovém prostředí. Postupný systém se zaměřuje na omezení řízení v nočních hodinách, na dálnici a bez dozoru v počátečních fázích výuky. Dále pak omezuje počet a věk cestujících, s tím, že všechna tato omezení se časem a po dalších zkouškách odstraní a jednotlivec získává plnohodnotné řidičské oprávnění.

42 % rodičů začínajících řidičů z Evropské unie by upřednostnilo systém postupného získávání řidičského průkazu.

Z Českých rodičů by postupné získávání řidičského oprávnění podpořilo 53 % dotazovaných. Nejvyšší podpora byla zaznamenána ve Velké Británii, kde postupný systém získal 66 % a nejmenší ve Švédsku, kde je pro pouze 15 % rodičů. Rozdíl v názorech lze vysvětlit skutečností, že v jednotlivých zemích jsou využívány rozdílné systémy. Průzkum provedený společností Goodyear v roce 2013 ukázal silnou podporu systému postupného získávání řidičských průkazů také mezi instruktory autoškol (67 %).

Například ve Velké Británii nedávná úprava zákona, která navrhla zavedení postupného získávání řidičského průkazu, neprošla. Ve Švédsku jsou řidiči ve výcviku povinni absolvovat kurz v oblasti bezpečnosti silničního provozu před tím, než jim je vydáno plné oprávnění. Rodiče a všichni, kteří chtějí ve vozidle začínajícího řidiče doprovázet, musí také absolvovat tento kurz. Řidiči-začátečníci jsou povinni absolvovat kurz rizikového řízení, včetně řízení na ledu, předtím, než mohou složit zkoušku. V Lucembursku musí všichni řidiči-začátečníci projít zvláštními testy řidičských schopností poté, co získají obecný řidičský průkaz.

Společnost Goodyear doporučuje, aby Evropská komise provedla průzkum bezpečnostních výhod postupného získávání řidičského průkazu.

Nejnovější výzkum postojů rodičů začínajících řidičů vychází z předchozích studií mladých řidičů a bezpečnosti silničního provozu. V roce 2012 společnost Goodyear provedla celoevropský průzkum více než 6 400 mladých řidičů, aby prozkoumala jejich postoje k bezpečnosti silničního provozu. V roce 2013 společnost opět zadala výzkum, tentokrát zkoumající postoje instruktorů autoškol.

Společnost Goodyear na tomto výzkumu spolupracovala s různými partnery. Psychologové z Mezinárodní organizace dopravní psychologie (TPI) pomáhali s vývojem dotazníku a odborným výkladem poskytli zpětnou vazbu k výzkumu. Evropská asociace rodičů také přispěla svými zkušenostmi.

Nové vydání Bílé knihy společnosti Goodyear pro bezpečnost silničního provozu

– lze stáhnout na www.goodyear.eu

Video z kulatého stolu debaty a tiskové konference

– kde byla představena Bílá kniha společnosti Goodyear a diskutovány výsledky průzkumu, lze shlédnout na adrese:

www.goodyear.eu/konference 

O společnosti Goodyear

Goodyear je jedním z největších světových výrobců pneumatik. Společnost zaměstnává přibližně 69.000 pracovníků a své výrobky vyrábí v 50 závodech ve 22 zemích světa. Dvě inovační centra – v Akronu v Ohiu a Colmar-Berg v Lucembursku usilují o rozvoj nejmodernějších produktů a služeb, které stanovují technologické a výkonnostní standardy pro celé odvětví.

Společnost Goodyear má za sebou 115 let zkušeností s vývojem nepostradatelné součásti každého vozidla – pneumatiky. Věříme, že je naší povinností účastnit se debat o bezpečnosti pneumatik, a také chceme přispět k bezpečnějšímu cestování. V Evropě je společnost Goodyear signatářem Evropské charty bezpečnosti silničního provozu (ERSC). Společnost Goodyear podpořila myšlenku EU označování pneumatik, které usnadňuje spotřebitelům posoudit výkonnost pneumatik z hlediska ochrany životního prostředí a bezpečnosti. Společnost Goodyear podporuje povinné zavedení systému sledování tlaku v pneumatikách – elektronický systém určený pro monitorování tlaku vzduchu uvnitř pneumatiky – u všech nových osobních automobilů od roku 2012, a všech vozů od roku 2014. Společnost Goodyear také podporuje myšlenku úpravy zákonů, týkající se používání zimních pneumatik ve všech členských státech EU, zvyšující bezpečnost silničního provozu v zimních podmínkách. Společnost Goodyear se společně s kompetentními osobami podílí na prokázání důležitosti bezpečnosti silničního provozu.

Více informací o společnosti Goodyear a jejích produktech na

www.goodyear.cz

O Evropské asociaci autoškol (EFA)

EFA zastupuje zájmy 25 asociací autoškol z 24 evropských zemí, u všech evropských orgánů, institucí a organizací, které se zabývají výukou řízení vozidel; výukou instruktorů autoškol; rozvojem řidičů; dalším vzděláváním začínajících řidičů; řízením šetrným k životnímu prostředí a všemi otázkami z oblasti bezpečnosti silničního provozu. Podporuje iniciativy, které vedou ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Mezi hlavní cíle patří: harmonizace výuky a zkoušek instruktorů a učitelů v autoškolách, příprava a harmonizace osnov a vzdělávacích konceptů pro výuku všech kategorií řidičů. EFA je profesní asociace neutrální v politických a náboženských záležitostech.

Zdroj: Temper Communication a.s. Praha 5

 

Související články

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta -

SEAT nainstaluje 39 000 solárních panelů. Ztrojnásobí kapacitu vlastní výroby z OZE Společnost SEAT S.A. ztrojnásobí kapacitu vlastní výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů...

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - Dostavba Pražského okruhu už měla být dávno hotová, myslí si 88 % respondentů

Dostavba Pražského okruhu už měla být...

Dostavba Pražského okruhu vstoupila do další fáze. Projekt čeká na posouzení dokumentace EIA Ministerstvem životního prostředí. Podle většiny Pražanů a Středočechů už měl být okruh ale...

Jak nejlépe vozit lyže a snowboard v autě

Před jízdou na hory je nutné vědět, jak poskládat lyže, snowboard a další vybavení do auta. Nejpohodlnější variantou je střešní box, kam se vejde nejen několik párů lyží či snowboard,...

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - Jak připravit auto na zimu? Přezutí gum nestačí

Jak připravit auto na zimu? Přezutí gum...

Příprava auta na zimu by určitě neměla končit tím, že splníme ze zákona povinnost mít auto přezuté na zimní pneumatiky. Co ještě je třeba udělat? Od 1. listopadu až do konce března byste...

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - Aramco a Stellantis potvrzují kompatibilitu syntetických paliv s evropskými motory

Aramco a Stellantis potvrzují...

Skupina Stellantis dospěla po několikaměsíčním testování ve svých technických centrech po celé Evropě k závěru, že 24 rodin motorů, které používají její evropská vozidla prodaná od...