Rafinérie OMV ve Schwechatu slaví 50. výročí

Rafinerie ve Schwechatu se stala jednou z největších a nejmodernějších vnitrozemských rafinérií v Evropě. Její roční kapacita dosahuje 9,6 milionu tun ropy.

Přibližně 750 zaměstnanců zde vyrábí vysoce kvalitní minerální oleje a další produkty destilací a rafinací surové ropy a základního petrochemického materiálu v objemu zhruba 8 milionů tun ročně.

Úspěchu rafinerie dosahuje díky špičkové kvalitě produktů, neustálému vývoji v oblasti výroby a zpracování a nejvyšším bezpečnostním a ekologickým standardům. V dubnu oslavila jediná rakouská rafinerie 50. výročí uvedení do provozu.

„Rafinerie ve Schwechatu je jednou z 10 největších a nejmodernějších vnitrozemských rafinérií v Evropě. Schwechat pokrývá značnou část rakouské poptávky po ropných produktech a posiluje energetickou bezpečnost země,“ sdělil generální ředitel OMV Wolfgang Ruttenstorfer.

„Rafinérie ve Schwechatu je srdcem OMV a jako taková v mnoha ohledech hraje důležitou roli v rakouském hospodářství. Zajišťuje dodávky energie pro Rakousko, je významným zaměstnavatelem a ekonomickým hráčem na regionální úrovni,” doplnil Gerhard Roiss, místopředseda představenstva OMV.

Rafinerie včetně zásobníkového pole v Lobau se rozkládá na ploše o rozloze 2,4 km2, tj. větší než Monako. Do Schwechatu každoročně přitéká ropovodem z přístavu v Terstu 8,2 mil. tuny ropy, pocházející z 15 zemí. Pokud by se touto ropou naplnily silniční cisterny, vytvořily by kolonu 5 800 km dlouhou – tedy jako je vzdálenost z Vídně do pákistánského Karáčí. Skladovací kapacita rafinérie a zásobníkového pole v Lobau by naplnila kolonu cisteren z Vídně do Londýna.

Dvě třetiny produkce tvoří paliva pro dopravní prostředky, včetně vysoce kvalitních benzínů a nafty a leteckého paliva Jet A1. Mezi další petrochemické produkty patří topné oleje, asfalt a suroviny pro navazující integrovanou výrobu polyolefínů v závodě Borealis. V roce 2007 dosáhl objem produkce 8,16 milionu tun.

Ropa zpracovávaná ve Schwechatu pochází celkem z 15 zemí. Tato diverzifikace zdrojů je důležitým faktorem pro zabezpečení dodávek. Polovina zpracovávaného množství (2007: 8,57 milionu tun) je původem z Kazachstánu (21 %), Libye (15 %) a Rakouska (13 %). K dalším důležitým dodavatelům patří Sýrie, Saúdská Arábie a Írán. Importovaná ropa je ekologicky bezpečným způsobem čerpána z Terstu transalpským ropovodem TAL a ropovodem Adria-Wien (AWP) do Schwechatu. Skladovací kapacita rafinerie včetně zásobníkových polí ve Schwechatu, Lobau a St. Valentinu činí celkem 3,4 milionu m3.

Půlstoletí průkopnické práce

Od položení základního kamene nové velké rafinerie v roce 1958 se Schwechat výrazně rozrostl. Do 70. let minulého století se kapacita rafinerie neustále zvyšovala. V 60. letech společnost OMV zlepšila kvalitu paliv v reakci na požadavky automobilového průmyslu ohledně zvýšení oktanového čísla. Do poloviny 80. let OMV investovala přibližně 1 miliardu eur do neustálého zlepšování kvality svých ropných produktů a do dnešního dne přichází na trh i s produkty novými.

Vysoké investice do rozvoje podniku a ochrany životního prostředí

Rafinerie ve Schwechatu také neustále investuje do modernizace provozu a ochrany životního prostředí – za posledních 25 let přibližně 2,5 miliardy eur. Polovina této částky (cca 1,2 miliardy eur) byla od roku 1983 vynaložena na ekologická opatření z hlediska produktů i zařízení, například na výrobu bezolovnatého benzinu, bezsirnaté nafty a na snižování emisí. Schwechat získal jako jedna z prvních firem v Evropě certifikát systému environmentálního managementu dle normy ISO 14001:2004.

V říjnu 2007 byla zprovozněna nová jednotka pro odsiřování a denitrifikaci (SNOx), která omezila emise oxidu siřičitého a oxidů dusíku na polovinu limitních hodnot povolených evropskými předpisy.

Společně s podnikem Borealis bylo v roce 2006 investováno přibližně 400 milionů eur do rozšíření petrochemické výroby, což byla největší jednotlivá investice v historii firmy. Od té doby patří závod OMV/Borealis ve Schwechatu k největším producentům umělých hmot v Evropě.

Inovace a ochrana životního prostředí v OMV

 • 1984: První bezolovnatý benzin v Rakousku
 • 1985: Zprovoznění první jednotky na odsiřování plynných zplodin v rafinerii ve Schwechatu
 • 1990: Jako první v Evropě snížila OMV obsah síry u velmi lehkého topného oleje z 0,20 % na 0,10 % a u těžkého topného oleje z 2 % na 1 %
 • 1991: OMV se stává první sítí čerpacích stanic, která celoplošně nabízí náhradu olovnatého benzinu
 • 1993: OMV jako první v Evropě umožňuje přechod na výhradně bezolovnatý benzin. První firma na světě produkující biologicky odbouratelný motorový olej
 • 1997: Otevření první čerpací stanice stlačeného plynu (CNG) v Rakousku
 • 2000: První bezsirnaté palivo v Rakousku: OMV Super Plus iMotion Petrol
 • 2002: Produkce bezsirnaté nafty v rafinerii Burghausen (Bavorsko) jako první v Německu. První řetězec čerpacích stanic v Bulharsku prodávající výhradně bezolovnatá paliva.
 • 2003: Otevření světově první čerpací stanice AdBlue Pilot v Bavorsku
 • 2004: Od 1. ledna jsou veškerá paliva u čerpacích stanic OMV v Rakousku bezsirnatá. Zavedení OMV Super 100.
 • Zavedení extra lehkého topného oleje s nízkým obsahem síry „econPlus“.
 • Otevření první rakouské čerpací stanice OMV AdBlue ve Vomp v Tyrolsku.
 • Otevření první čerpací stanice OMV AdBlue v České republice.
 • 2005: Přidávání 5 % biopaliva do naftyOtevření čerpacích stanic OMV AdBlue v Rumunsku, Maďarsku, Srbsku, Bulharsku, Chorvatsku, Slovinsku, Itálii a na Slovensku.
 • Uvedení nafty Sprint
 • 2006: První čerpací stanice biopaliv v rakouském Ansfeldenu
 • 2007: Více než 150 milionů eur na opatření na ochranu životního prostředí ve schwechatské rafinerii
 • Snížení emisí oxidu siřičitého a oxidů dusíku o více než polovinu.
 • Pokles emisí pod 50 % povolených hodnot.
 • Přidávání 5 % biopaliva do benzínu
 • Otevření první rakouské čerpací stanice Super Ethanol E85 ve Vídni (Avanti)

Historie rafinerie ve Schwechatu

 • 1936: Společnost NOVA Öl- & Brennstoffgesellschaft AG kupuje bývalou cihelnu ve Schwechatu. Plánována výstavba rafinerie rumunské syntetické ropy.
 • 1938: Rafinerie zprovozněna v únoru po dvou letech výstavby. V následujících letech výrazně navýšena kapacita.
 • 1944: Vzhledem k vojenskému významu spojenci podnikli na rafinerii nálet a částečně ji zničili.
 • 1945: Rafinerie ve Schwechatu začleněna do Sovětské správy ropných zásob (SMV).
 • 1956: Po podpisu Státní smlouvy (1955) změna vlastnictví. Rafinerie začleněna do nově založené Rakouské správy ropných zásob (ÖMV).
 • 1958: Položení základního kamene nové rafinerie ve Schwechatu.
 • 1961: Nová rafinerie zprovozněna.
 • 1963: Výstavba vakuové destilační jednotky (FP1), odsiřovací jednotky (HDS1), katalytické krakovací jednotky (FCC) a jednotky na destilaci surové ropy (RD2).
 • 1969: Výstavba první etylénové jednotky (AC1) a zahájení petrochemické výroby.
 • 1972: Důležitá investice do odsiřovacích jednotek (HDS2) a jednotek vakuové a atmosférické destilace (FP2; RD4).
 • 1978: Zprovoznění druhé teplárny (HKW2). Tím byly zajištěny nezbytné zdroje pro všechny jednotky.
 • 1979: Výstavba hydrokrakovacích jednotek (HDS3).
 • 1982: Schwechat zavádí jako jedna z prvních rafinerií na světě „pokročilý řídící systém“ pro průběžnou optimalizaci provozu.
 • 1988: Výstavba jednotky pro katalytické odstraňování parafínu (KEP) a investice do budoucí produkce motorové nafty.
 • 1991: Zprovoznění potrubí Jet A1 pro přímé zásobování vídeňského letiště vysoce kvalitním leteckým palivem. Výstavba zařízení pro spodní plnění pro zásobníkové pole v Lobau a St. Valentinu.
 • 1999: Realizace několika projektů: důležitá modernizace jednotky FCC
 • 2000: Zvýšení kapacity výroby olefínů (propylénu); RD4: výstavba odpařovací kolony pro zvýšení kapacity; revize PF3 pro minimalizaci obsahu benzolu v benzínu (TT4), rozšíření jednotky MTBE.
 • 2003: Úprava specifikace Auto Oil 2005 (revize HDS2 a izomerizace) a výstavba vodíkové jednotky.
 • 2005: Rozšíření etylénové krakovací jednotky, největší jednotlivá investice rafinérie od roku 1978/79.
 • 2006: Úspěšná spolupráce s Borealis, smlouva o dodávkách monomerů (etylén, propylén).
 • 2007: Zahájení několika projektů: jednotka topných olejů, výroba biopaliv, zprovoznění nové jednotky pro odsiřování a denitrifikaci.

Úspěšná bezpečnostní politika

Vedle jakosti a ochrany životního prostředí je nedílnou součástí procesu integrovaného řízení rafinerie i bezpečnost. Díky zavedení bezpečnostní politiky včetně mnoha školicích programů a simulace procesů se podařilo v uplynulých letech podstatně snížit počet pracovních úrazů. V roce 2001 počet pracovních úrazů poklesl na méně než 5 ročně v porovnání s 47 v roce 1990. V roce 2007 nebyl zaznamenán žádný pracovní úraz.

Související články

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Co dělat po dopravní nehodě/hqdefault.jpg">

Co dělat po dopravní nehodě

Abyste jakoukoli dopravní nehodu mohli řešit s klidnou hlavou, je dobré vědět, jak v takových chvílích správně postupovat, případně kdy je nutné volat policii a jak správně komunikovat...

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Naváže Štajf ve Španělsku na domácí úspěch?

Naváže Štajf ve Španělsku na domácí...

Evropský šampionát automobilových soutěží historických vozů se z České republiky přestěhuje o nadcházejícím víkendu do slunného Španělska. V jubilejním 15. ročníku Historic Rally of...

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - ROLLS-ROYCE Představuje Cullinan Series II a Cullinan Series II Black Badge

ROLLS-ROYCE Představuje Cullinan Series...

Rolls-Royce Motor Cars přestavil novou podobu nejluxusnějšího SUV na světě Cullinan Series II a jeho temného alter ega Cullinan Series II Black Badge.   Původní Cullinan, představený v roce...

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Světová premiéra modelu Nová California: Nejinovativnější kempink car všech dob

Světová premiéra modelu Nová...

California je ikonou v segmentu kempovacích vozů. Volkswagen Užitkové vozy nyní ve světové premiéře představuje zcela nově vyvinutou generaci bestselleru, jehož bylo vyrobeno již více než...

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Olomouc se chystá na druhou soutěž šampionátu v ecorally

Olomouc se chystá na druhou soutěž...

Letošní Mistrovství ČR v ecoRally pokračuje druhou soutěží. Po úvodním podniku v Českém Krumlově přichází druhé kolo, a to se odehraje o nadcházejícím víkendu v podhůří Jeseníků....