Profil UniCredit Leasing CZ, a.s.

Podrobně o dosavadní činnosti CAC Leasing (dnes UniCredit Leasing), která od svého vzniku v roce 1991 patří v ČR k nejvýznamnějším leasingovým společnostem.

UniCredit Leasing je univerzální leasingovou společností se silným finančním zázemím renomované evropské bankovní skupiny UniCredit Group.

V červenci 2003 se stala stoprocentním vlastníkem CAC LEASING rakouská leasingová společnost Bank Austria Creditanstalt Leasing. Ta patří více jak dva roky k významné evropské finanční skupině UniCredit Group. Přijetí silné značky UniCredit Leasing 5. listopadu 2007 je dalším z kroků ke zdůraznění příslušnosti k vedoucí finanční skupině v zemích střední a východní Evropy.

Profil UniCredit Leasing CZ, a.s.

UniCredit Leasing je skutečně univerzální leasingovou společností na českém trhu. Nabídku UniCredit Leasing charakterizuje slogan „Financování bez hranic“, který zřejmě nejlépe vystihuje poslání společnosti směrem ke klientům. Kompletní je jak nabídka možnosti financování movitých i nemovitých věcí, tak i výběr z různých typů financování a s tím souvisejících služeb. Finanční řešení a poradenství UniCredit Leasing se řídí potřebami firem a podnikatelů i soukromých osob.

Nabídku dále doplňují dceřiné společnosti UniCredit pojišťovací makléřská spol. s r.o. (patřící k největším pojišťovacím makléřům v ČR) a UniCredit Fleet Management, s.r.o. (specializující se na operativní leasing se službami). Patří k nim rovněž společné podniky UniCredit Leasing Slovakia, a.s. a Renault Leasing CZ s.r.o.

Skupina UniCredit Group

Samotná UniCredit Group vznikla sloučením devíti italských bank. Akvizicí polské Bank Pekao začala v roce 1999 expanze skupiny do regionu střední a východní Evropy. Postupně byly získány strategické podíly bank a dalších finančních společností na Slovensku, v Bulharsku, Chorvatsku, Rumunsku, Turecku a České republice (prostřednictvím Živnostenské banky). V roce 2003 byla v rámci procesu reorganizace UniCredito Italiano poprvé v Itálii aplikována nová divizní struktura. V roce 2005 došlo k fůzi UniCredit a německé HVB Group (tato vznikla v roce 1998 sloučením Bayerische Vereinsbank a Bayerische Hypotheken und Wechsel Bank). Integrace s HVB Group posílena fůzí s Bank Austria v roce 2000 umožnila další růst UniCredit Group. V roce 2007 došlo převzetím italské Capitalia Group k dalšímu posílení pozice na evropském finančním trhu.

Subholding UniCredit Global Leasing

Sub-holdingová společnost UniCredit Global Leasing spojuje leasingové společnosti ze 16 evropských zemí: Česká republika, Slovensko, Německo, Itálie, Rakousko, Chorvatsko, Rumunsko, Polsko, Rusko, Bulharsko, Maďarsko, Litva, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Ukrajina a Slovinsko. Leasingové společnosti ze skupiny UniCredit Global Leasing se řadí mezi první tři největší společnosti v osmi zemích, ve dvou zemích jsou jedničkou na trhu.

V loňském roce uzavřela skupina nové obchody v celkové hodnotě 13,2 miliard EUR. Dle statistik evropské leasingové asociace Leaseurope za rok 2006 je tak jedničkou na evropském trhu. UniCredit Global Leasing tvoří tým 2500 zaměstnanců.

Dosavadní výsledky činnosti společnosti CAC Leasing

V roce 2006 pod obchodním jménem CAC LEASING uzavřela společnost celkem 25 659 smluv na movité a nemovité věci v celkové hodnotě 14,766 mld. korun, tj. téměř o 5 % více než v roce předchozím. Významnou část uzavřených smluv tvořil finanční a operativní leasing, který v roce 2006 dosáhl objemu 13,5 mld. korun. Ostatní typy dluhového financování, kterými jsou splátkový prodej a spotřebitelský úvěr dosáhly výše 1,26 mld. korun. Společnost vytvořila v roce 2006 čistý konsolidovaný hospodářský výsledek dle IFRS ve výši 311 mil. Kč, který tak meziročně vzrostl o 29 %.

Největší podíl na celkovém objemu smluv měl v loňském roce finanční leasing, který dosáhl objemu 12,75 mld. korun. Smlouvy o operativním leasingu tvořily 743 mil. korun a jeho podíl se v meziročním srovnání zvýšil o 18 %. Spotřebitelský úvěr pro soukromé osoby a splátkový prodej pro podnikatele a municipality se podílí dalšími 1,26 mld. korun, což představuje nárůst o celých 72 %.

Nejvyšší měrou se na celkovém objemu obchodů podílí leasing osobních, užitkových a nákladních automobilů a strojů a zařízení. Klienti nakoupili v loňském roce osobní a užitkové automobily v objemu 8,98 mld. Kč (21 098 smluv). V leasingu automobilů připadá největší podíl nově uzavřených smluv na značky Renault (33,2 %), Škoda (12,1 %) a Peugeot (9,6 %).

Smlouvy v segmentu nákladních automobilů dosáhly v loňském roce objemu 1,235 mld. korun a v případě strojů a zařízení více než 1,81 mld. korun. Nedílnou součástí portfolia jsou nemovitosti, které v roce 2006 tvořily 7 % obchodů, tj. 1,058 mld. korun. Objem nových obchodů financování movitých věcí dosáhl k 30.9.2007 výše 10,8 mld. Kč, což je o 11,2 % více než ve stejném období minulého roku.

UniCredit Leasing zaměstnává 306 pracovníků na centrále v Praze a v síti poboček a kanceláří po celé České republice. Od začátku letošního roku posílil UniCredit Leasing svoji obchodní síť o pobočku v Jihlavě.

Ekonomická situace UniCredit Leasing je stabilní a vyrovnaná. Společnost disponuje dostatečnými zdroji k pokrytí investičních aktivit a výší vytvořených opravných položek a rezerv je zajištěna proti rizikům. Celkově příznivé tendence v jejím finančním hospodaření se staly dobrým základem pro naplnění současné i budoucí požadované ziskovosti a výnosnosti kapitálu.

Produktová nabídka/Financování bez hranic

UniCredit Leasing je univerzální leasingovou společností a kompletní nabídka zahrnuje financování:

 • osobních a užitkových automobilů
 • dopravní techniky
 • strojů a zařízení (včetně manipulační, stavební, zemědělské a speciální techniky) a celých technologických linek
 • nemovitostí

Různé formy financování pro firmy i soukromé osoby:

 • finanční leasing
 • operativní leasing
 • spotřebitelský úvěr
 • splátkový prodej

CAC Auto Finance

Financování veškeré dopravní techniky, především osobních a užitkových automobilů a také nákladních automobilů nebo motocyklů téměř všech značek. Technika i softwarové vybavení partnerů UniCredit Leasing umožňuje zákazníkům využívat mimořádně zvýhodněné akce a uzavírat leasingové smlouvy přímo u prodejců automobilů bez nutnosti návštěvy v sídle, respektive na pobočce společnosti. Efektivní spolupráci s obchodními partnery umožňuje propojení díky moderní internetové aplikaci a zálohové financování vozidel.

Značkový leasing

Na základě dlouhodobě úspěšné spolupráce s importéry vznikla celá řada tzv. značkových leasingů. Na míru vytvořené financování pro konkrétní značky nabízí UniCredit Leasing ve spolupráci s importéry vozů nebo motocyklů značek Renault, respektive Dacia (Renault Leasing), BMW (BMW Financial Services), Honda (Honda Finance) a výrobcem nákladních vozů Tatra (Tatra Leasing).

CAC CREDIT

Tento úvěrový produkt poskytuje alternativní řešení při financování nákupu automobilů a motocyklů jakékoliv značky, a to jak nových, tak i ojetých. Nejkratší doba splácení je stanovena na 6 měsíců a minimální financovaná částka na 10 tisíc korun. Klient má možnost předčasného splacení úvěru a k jeho získání není požadováno jištění nemovitostí nebo třetí osobou.

Leasing strojů a zařízení

Financování prakticky veškerých komodit bez horního limitu finančního plnění. Pořizovací cena předmětu leasingu je obvykle vyšší než 500 tis. Kč. Nejčastěji jsou financovány strojní technologie a celé technologické linky, výpočetní a kancelářská technika, zdravotnická technika a stavební mechanismy. Dále tepelná a energetická zařízení a ostatní stroje pro průmysl a služby. Díky individuálnímu přístupu k jednotlivým zákazníkům lze přizpůsobit formu i druh financování jejich potřebám. K financování poskytuje UniCredit Leasing zdarma celou řadu nadstandardních doprovodných služeb včetně finančního poradenství.

Odbytový leasing

Umožňuje výrobcům i dodavatelům nejen nabízet výrobky, ale současně i financování prostřednictvím UniCredit Leasing. Nejčastěji se jedná o počítače, kopírovací stroje, fotolaby, pekárny, stavební stroje a další předměty. Samozřejmě i v této obchodní oblasti má nájemce možnost zvolit si individuální podmínky leasingového vztahu podle svých potřeb. Spolupráce je zaměřena především na české dodavatele.

Leasing nemovitostí

Zpřístupňuje firmám prostředky k financování nemovitostí s minimální pořizovací cenou 20 milionů Kč, jako například průmyslových celků, kancelářských objektů, nákupních prostor, apod. K financování patří i profesionální poradenství v oblasti pojištění nebo technické realizace, organizace výběrových řízení pro dodávku stavebních prací, projektový management a kontrola nákladů během stavby samotné. UniCredit Leasing zajistí rovněž odborné vedení stavby, vyhledání vhodné lokality, jednání s úřady, řízení celého projektu, vypracování návrhů stavby a na míru šité pojištění.

Splátkový prodej

Je určen pro podnikatelské subjekty z řad právnických i fyzických osob, měst, obcí a rozpočtových organizací, které tak mají možnost čerpat státní dotace. Oproti leasingu je v tomto případě klient vlastníkem předmětu financování již od uzavření smlouvy a tím je splněna jedna z podmínek pro čerpání státních subvencí a dotací. Splátkový prodej se stal další významnou formou financování v portfoliu produktů UniCredit Leasing. Jeho pomocí lze financovat veškeré komodity, jako např. prostředky hromadné dopravy, čistírny odpadních vod, ekologické investice, investice do tepelného hospodářství, modernizace a rekonstrukce investičních celků apod.

Další služby

UniCredit Leasing dále zabezpečuje zálohové financování dodávek včetně dovozových, dopravu předmětu leasingu, poskytování poradenství v souvislosti s financováním, daněmi a účtováním leasingových obchodů.

UniCredit Leasing rovněž napomáhá při vyjednávání obchodních podmínek s dodavatelem a postará se o vyřízení celních formalit při dovozu předmětu leasingu. Prostřednictvím dceřiné společnosti UniCredit pojišťovací makléřská s.r.o. a ve spolupráci s řadou renomovaných pojišťovacích ústavů zajistí také kompletní pojištění majetku a provozu motorových vozidel.

Dceřiné a přidružené společnosti UniCredit Leasing:

UniCredit pojišťovací makléřská spol. s r.o.

Kompletní pojištění automobilů a ostatní dopravní techniky včetně doplňkových připojištění; pojištění strojů a technologických celků; pojištění nemovitostí. (Radlická 14/3201, 150 00 Praha 5, e-mail: pojmakler@unicreditleasing.cz)

UniCredit Fleet Management, s r.o.

Financování firemního vozového parku Full service operativním leasingem. (Radlická 14/3201, 150 00 Praha 5, e-mail: info.ofsl@unicreditleasing.cz)

Renault Leasing CZ, s.r.o.

Dceřiná společnost RCI Banque a UniCredit Leasing, která je zaměřena na podporu prodeje vozů Renault a Dacia nabídkou jejich značkového financování prostřednictvím finančního leasingu, operativního leasingu, spotřebitelského úvěru a splátkového prodeje. (Radlická 14/3201, 150 00 Praha 5, e-mail: renault.leasing@unicreditleasing.cz)

UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

Největší slovenská leasingová společnost. Podíl UniCredit Leasing CZ, a.s. je 35,2 %. (Plynárenská 7/A, 814 16 Bratislava, Slovensko, e-mail: info@unicreditleasing.sk)

Související články

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta -

SEAT nainstaluje 39 000 solárních panelů. Ztrojnásobí kapacitu vlastní výroby z OZE Společnost SEAT S.A. ztrojnásobí kapacitu vlastní výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů...

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Dostavba Pražského okruhu už měla být dávno hotová, myslí si 88 % respondentů

Dostavba Pražského okruhu už měla být...

Dostavba Pražského okruhu vstoupila do další fáze. Projekt čeká na posouzení dokumentace EIA Ministerstvem životního prostředí. Podle většiny Pražanů a Středočechů už měl být okruh ale...

Jak nejlépe vozit lyže a snowboard v autě

Před jízdou na hory je nutné vědět, jak poskládat lyže, snowboard a další vybavení do auta. Nejpohodlnější variantou je střešní box, kam se vejde nejen několik párů lyží či snowboard,...

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Jak připravit auto na zimu? Přezutí gum nestačí

Jak připravit auto na zimu? Přezutí gum...

Příprava auta na zimu by určitě neměla končit tím, že splníme ze zákona povinnost mít auto přezuté na zimní pneumatiky. Co ještě je třeba udělat? Od 1. listopadu až do konce března byste...

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Aramco a Stellantis potvrzují kompatibilitu syntetických paliv s evropskými motory

Aramco a Stellantis potvrzují...

Skupina Stellantis dospěla po několikaměsíčním testování ve svých technických centrech po celé Evropě k závěru, že 24 rodin motorů, které používají její evropská vozidla prodaná od...