Audi TT Roadster: Láska a vášeň

Kdyby jednou mělo existovat jakési definitivní a ideální auto, které by v koncentrované podobě vyjádřilo myšlenku motorizovaného pohybu vpřed a které by ztělesnilo už více než sto let trvající fascinaci auty, pak by připadal v úvahu jen jediný představitel jako hrdý svědek této velké epochy: totiž sportovní vůz, bude otevřený a bude dvousedadlový.

  • Sportovní vůz, protože pokročilou techniku osvobozuje od požadavků na užitnou hodnotu
  • Otevřený, protože pod volným nebem více vnímáme, vidíme a slyšíme vítr, slunce a rychlost.
  • Dvousedadlový, protože takovým autem může být pouze Roadster – takový jako nový TT firmy Audi. Protože toto auto míří přímo do srdce klasické konstrukce sportovních vozů.

NOVÁ DVOJČATA


Audi TT Roadster: Láska a vášeň

První setkání s novým Roadsterem vyvolá efekt překvapení. Podobně jako u TT Coupé byla i u Roadsteru radikálnost prvního návrhu nezkresleně převedena do sériového provedení: nezvyklá barva karoserie (šeď Nimbus), mohutné ochranné oblouky, vyvážené proporce.

Zrak obzvlášť přitahují kožená sedadla ve stylu americké baseballové lapačky – komfortní, jako zhotovené na míru. Designér interiéru Romulus Rost říká: „V tomto sedadle, které vypadá jako sportovní náčiní, se bude každý ihned cítit pohodlně.“ Tato myšlenka se zrodila v Audi Design Studio v Kalifornii.


Na modelech je znát tvůrčí cit, vytváří to zvláštní kvalitu designu a techniky. „Roadster a Coupé jsou dvojčata, která patří k sobě,“ říká Peter Schreyer, vedoucí designu Audi. „Studie vznikly téměř současně, stejně jako probíhal vývoj. Nedělali jsme z kabrioletu kupé nebo z kupé kabriolet. Od počátku jsme měli na mysli obě auta. Proto se Roadster a Coupé k sobě tak dobře hodí. To je na tom to pěkné.“


Srovnáváme-li obě dvojčata, tak Roadster působí možná ještě o něco statněji, mohutněji, jednoznačnost a poctivost designu je ještě zřetelnější. Peter Schreyer k tomu dodává: „Mohlo by to být zjednodušeně řečeno tím, že kupé se skládá ze dvou základních částí: tělesa vozu a na něm nasazené kupolovité střechy. Roadster se v otevřeném stavu redukuje na těleso vozu. To zvýrazňuje jednoduchost, základní rysy designu. U tohoto auta nelze přidat ani čárku a stejně tak nelze žádnou linii vynechat.“


Vytvarování Roadsteru dalo více práce, než se zdá. „Vývoj kinematických vlastností střechy, optimalizace proporcí a symetrií, řešení zavazadlového prostoru a volba jeho délky, pokud možno horizontální obvodová linie ohraničující otevřený vnitřní prostor,“ to byly pro Petera Schreyera nejdůležitější úkoly při vytváření vnější podoby auta.

STATIKA OTEVŘENÉHO AUTA


Audi TT Roadster: Láska a vášeň

Současný samostatný vývoj obou verzí měl jednu konstrukční výhodu. Struktura karoserie Roadsteru počítala už od počátku s vyšší tuhostí, která nemusela být dodatečně zvyšována v důsledku odstranění střechy. Lze si snadno domyslet, že konstrukce otevřeného auta je vždy složitější. Stefan Härdl, vedoucí projektu technického vývoje vysvětluje: „Tento jev je možno pozorovat na každé krabici od bot: jakmile sejmeme víko, konstrukce ztrácí tuhost.“

Tento jev u TT Roadsteru nevyvstal s obvyklou naléhavostí právě proto, že auto bylo už od začátku vyvíjeno bez střechy. Prakticky každý díl karoserie je navržen tak, že optimálním způsobem přispívá ke statice Roadsteru. Nosník, na kterém jsou umístěny ochranné oblouky, je ideálním prvkem zesilujícím tuhost karoserie, zrovna tak jako pevné příčné nosníky sedadel, úhlopříčné výztuhy v podlaze vozu, centrální trubka nosiče přístrojové desky, zesílená podlaha prostoru pro složení střechy a vzpěra v prostoru motoru. Zvláštní pozornost technici věnovali oblasti prahů. V porovnání s limuzínami byly v příslušných partiích zvoleny průřezy větší asi o 30 procent. Díky speciálním klínovým podpěrám se podílejí na vyrovnávání sil působících na konstrukci vozu i dveře. K dalšímu zvýšení stability přispívá i přesně spočítané zesílení ostění dveří.


Obzvlášť elegantním řešením je u TT dvojí funkce baterie. Protože z hlediska techniky kmitání je umístěna na vhodném místě, může být její hmotnost využita k tlumení kmitů. Ovšem to zní jednodušeji, než to ve skutečnosti je. Stefan Härdl vzpomíná: „Byla to mimořádně složitá úloha, při jejímž řešení musela být baterie zcela nově koncipována.“


Všechna opatření k optimalizaci stavby karoserie neměla prospívat jen jízdním vlastnostem a uspokojení z jízdy, ale i pasivní bezpečnosti – vždyť i v otevřeném autě chceme být při jízdě chráněni.


O nejvyšší možnou ochranu v tomto případě pečují oba masivní ochranné oblouky za sedadly. Třetí ochranný oblouk vidět není, je totiž integrován do rámu čelního skla. Dva zadní ochranné oblouky sedí na masivním nosníku, který v případě nedobrovolného převrácení převádí síly přes silné hliníkové profily na konstrukci karoserie a podlahy.


Sloupek A je zesílen velmi pevnou ocelovou trubkou, která je protažena dolů a zakotvena do prahu. V důsledku vysoké tuhosti karoserie může být vyloučeno i nebezpečné prasknutí přední části vozu při čelním nárazu. Stefan Härdl o bezpečnostním potenciálu Roadsteru říká: „Při nárazových zkouškách dosahujeme vynikajících výsledků srovnatelných s Coupé a nezaostáváme za žádným uzavřeným autem.“ Jako obzvláště vhodný se ukázal postranní Thorax-airbag chránící hlavu. Je umístěn v sedadle a byl vyvinut firmou Audi speciálně pro potřeby Roadsteru. Velmi účinně chrání cestující tuhými vzduchovými polštáři i bez střechy a vyztužujícího sloupku B. Tyto ideální postranní airbagy jsou sériovým vybavením každého Roadsteru, a to pro řidiče i spolujezdce.

TVAR JE FUNKCE


Audi TT Roadster: Láska a vášeň

Ochranné oblouky jsou dobrým příkladem spojení techniky a designu, které charakterizuje TT tak, jak to nedokáže nějaké jiné auto. Jiní se pokoušejí ochranné oblouky spíše skrýt. Jinak je tomu u Roadsteru, který je autem poctivým, bez ozdůbek. Oblouky se zvedají za sedadly v souladu s klasickou tradicí otevřených sportovních vozů. Přání designérů dokonale zapadalo do koncepce techniků a specialistů na bezpečnost. „Když ochranný oblouk uděláme, tak jej také ukážeme,“ vysvětluje Romulus Rost svůj tvůrčí princip. Základní myšlenka designu „form follows function“ (tvar sleduje funkci) byla u Roadsteru vzata téměř ještě přísněji: „form is function“ (tvar je funkce).

Vnitřní prostor Roadsteru svádí k tomu, abychom si na vše sáhli a vše chtěli vyzkoušet, protože každý přepínač se dobře ovládá, každý povrch je příjemný na dotek, každý ukazatel dobře vypadá a je možno objevovat nové funkce. Každý díl je u TT dokonale promyšlen. Přitom vznikla řešení nejen pěkná, ale i překvapující co do funkčnosti: velké hliníkové kroužky větracích otvorů, které lze otevírat a přivírat jako vodovodní kohoutek, nebo přepínače topení sedadel, které se stisknou a otočí, jsou zážitkem pro náš hmat. TT reprezentuje kvalitu a lásku k detailu. Romulus Rost to říká výstižně: „Chceme zprostředkovat radost, kterou může působit auto, které je více než jen dopravním prostředkem. Proto jsme vše až po ukazatele na přístrojové desce důkladně promysleli a uzpůsobili.“


Jedna drobnost je obzvláště nápadně nenápadná: sluneční clony, které u kabrioletů obvykle přesahují rám čelního skla a ruší vedení linie. U TT sluneční clony končí zároveň s rámem čelního skla bez jakéhokoli přečnívání. Trik spočívá v tom, že osa otáčení byla posunuta více dovnitř a clona se sklápí zepředu dozadu, a ne jak je obvyklé zezadu dopředu.


Ke zvláštnostem patří jeden přepínač na středním panelu. Pokud jej stiskneme, vysune se za sedadly skleněná přepážka chránící proti větru jako okenní sklo. „Ochrana proti větru to byl skutečný oříšek,“ říká Stefan Härdl, „protože jsme nechtěli ovlivnit design Roadsteru, na druhé straně jsme nechtěli přijmout nedostatky ovládání známých systémů, jako je zdlouhavé nasazování volných dílů nebo obtížně dostupné mechanismy sklápění.“


Technici a návrháři společně nalezli neobvyklé řešení. Přepážka proti větru je funkční proto, že ji lze jednoduše ovládat při otevřené i zavřené střeše. Průhledná deska bez rámu nijak nebrání pohledu na ochranné oblouky. Předností přepážky proti větru je, že zabraňuje zpětným vzduchovým proudům, které mohou při vyšších rychlostech vyvolávat nepříjemné pocity. Kde je menší turbulence, tam je i méně hluku. Chceme vítr sice cítit, ale určitě ne jako orkán v uchu a ne jako hurikán ve vlasech.


S projektem se všichni zúčastnění identifikovali a pracovali s radostí, hrdostí a zaujetím. Stefan Härdl lichotivě říká na adresu designérů: „My inženýři nechceme design nikdy zpochybňovat.“ A designéři si spolupráci pochvalují. Peter Schreyer dodává: „Společně jsme tvůrčí proces dovedli až k realizaci a postavili jej na čtyři kola.“ Pokud se vedoucího návrhářů zeptáme, který TT se mu líbí více, řekne: „Oba. Dvojčata by nikdy neměla být oddělena.“

TT Roadster v detailu.


S Audi TT můžete podniknout i delší cesty. S objemem zavazadlového prostoru 220 litrů (180 u quattro) nabízí prostorný, dobře tvarovaný a pro Roadster neobvykle velký objem pro přepravované předměty. Prakticky řešený je i disponibilní prostor pod ochrannými oblouky.


Novinkou je zabezpečení vnitřního prostoru. Funguje jako impulsní radar a chrání Roadster i při otevřené střeše – například před nepozorovaným odebráním věcí ležících na sedadlech nebo nedovoleným manipulováním s přihrádkou na rukavice.


TT Roadster existuje v sedmi barvách karoserie, od jemné maniokové žluti přes decentní amuletovou červeň až k barvám určeným pouze pro Roadster: hořcové modři a šedi nimbus. Ve vnitřním prostoru může být vybaven v kombinacích alcantara/kůže a látka/kůže, respektive může být vybavení jen z kůže. Jako mimořádná zvláštní výbava se nabízí provedení v kůži Authentic v barvě Mokassin a sedadla v designu „baseballová lapačka“.


Roadster je dobře vybaven pro jízdu pod širým nebem. S výkonným topením a sériově zabudovanými vytápěnými sedadly je možné kabrioletovou sezonu prodloužit až do zimy. Jako zvláštní výbava se nabízí elektricky ovládaná přepážka proti větru, klimatizační zařízení a poplašné zařízení proti krádeži.


Technicky sleduje TT Roadster svého předchůdce Coupé. Dvě varianty motoru, dvě varianty pohonu: čtyřválcový turbomotor se 132 kW (180 k), pětistupňová převodovka a přední náhon, pro náročnější je k disposici model s 165 kW (225 k), šestistupňovou převodovkou a stálým pohonem všech kol quattro.


Chybí už jen jedno: jasná obloha.

Střechu otevřít, střechu zavřít!


„Naše nerealistická představa byla, že ji lze prostě odhodit dozadu.“ Stefan Härdl, technický vedoucí projektu TT, nehovoří o slupce od banánu, která se přes zákaz vyhazuje z auta, ale o střeše nového Roadsteru, o tom, jak se skládá do skříně za ochrannými oblouky – otevřít uzavírací páku, lehký posun nahoru. Látkovou střechu Roadsteru lze obsluhovat zcela jednoduše. Inženýři pochopitelně uvažovali i o plně automatickém řešení s pevnou střešní klapkou. To však odporuje filozofii klasického Roadsteru.


Jednoduché řešení střechy typické pro Roadster bylo provedeno ve známé kvalitě Audi. K tomu patří nákladná kostra střechy se čtyřmi příčkami na poměrně malé ploše, pěkný tvar, dokonalé napnutí a – po zkouškách v aerodynamickém tunelu – optimální aeroakustika při uzavřené střeše. Ani při vysoké rychlosti střecha nekmitá. Stefan Härdl upřesňuje: „I při rychlostech okolo 200 km je hladina hluku příjemná.“ Pro všechny, kteří dávají přednost elektrickému řešení, je zde možnost volby: otevřít závěr, stisknout tlačítko, hotovo.


Specialitou střechy TT je skleněné zadní okno. U obvyklých tabulí z PVC existuje riziko poškrábání, zežloutnutí nebo prasknutí. „Technickými překážkami jsou místo a kinematický průběh“, říká Stefan Härdl. Vyšší váha skleněné tabule se kompenzuje plynovou pružinou, která zvednutí střechy usnadňuje.


Manipulace se střechou tedy nijak neohrozí vaši manikúru. Dvě tlačítka na vnitřní straně ostění dveří (k zabezpečení proti krádeži), dva gumové fixační pásy – zbytek střechy zmizí bez velké námahy. Kombinace skládaného a tuhého dílu zajišťuje napnutý a přesný tvar povrchu. Vše se skládá do zavazadlového prostoru tak přesně, že je třeba jen minimálního místa.

Emil Juen
převzato z AUDI magazínu 2/99

Související články

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - Mezinárodní ECO energy Rally Bohemia – ČeskoSlovenská trofej elektromobility zve opět k účasti širokou veřejnost

Mezinárodní ECO energy Rally Bohemia...

Již potřetí se v rámci Rally Bohemia bude konat ECO energy Rally Bohemia pro vozy s alternativními typy pohonu. A jak již začíná být zvykem, pořadatel zve k účasti nejširší motoristickou...

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - Milujete ji? Zamkněte ji!

Milujete ji? Zamkněte ji!

Motorky jsou oblíbenou kořistí zlodějů. Kdykoliv svou motorku necháváte bez dozoru, i kdybyste si jen na chvíli odběhli třeba do obchodu, zamkněte ji! Nejjistější způsob, jak ochránit motorku...

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - Scania dodá 75 elektrických nákladních vozidel společnosti ASKO

Scania dodá 75 elektrických nákladních...

Scania a přední norský velkoobchod potravin ASKO dlouhodobě spolupracují v oblasti dodávek nákladních vozidel. S ohledem na tuto vzájemnou spolupráci obě společnosti společně zkoumají nové...

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - Hraniční přechody otevřeny, ale …

Hraniční přechody otevřeny, ale …

Za porušení pravidel stále ještě hrozí pokuta až 1 milion korun V těchto dnech se po necelých třech měsících znovu otevřely všechny hraniční přechody s Rakouskem a Německem. Zároveň...

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - Nová pneumatika Firestone Winterhawk 4 umožní užívat si zimu naplno

Nová pneumatika Firestone Winterhawk 4...

Nová generace vlajkové lodi v nabídce zimních pneumatik Firestone poskytuje řidičům optimální ovladatelnost a jistotu za chladného počasí a v nepředvídatelných podmínkách Pneumatika nové...