Nový Peugeot Partner s elektrickým pohonem: 100% Partner – 100% elektrický

Nový elektrický Peugeot spojuje příjemné řízení elektromobilu s výhodami, které stojí za úspěchem modelu Partner: moderní a atraktivní design, modularita, praktičnost a vysoká přepravní kapacitu .

1novelekztPartn

Elektrický Partner je určen všem profesionálním zákazníkům

– kteří se snaží snížit celkové výdaje na provoz, především výdaje za pohonné hmoty a přitom dbají i na úroveň životního prostředí. Partner s elektrickým pohonem je k dispozici ve dvou délkách karoserie (L1 : 438 cm a L2: 463 cm). Užitečný objem verze L1 je 3,3 m3 s užitečnou délkou 180 cm a u verze L2 je to 3,7 m3 s užitečnou délkou 205 cm. Užitečná hmotnost může být až 685 kg.

Díky přednímu sedadlu Multi-flex si elektrický Partner zachovává exkluzivní modularitu:

 • Vpředu mohou cestovat i 3 osoby.
 • Boční výsuvné sedadlo spolujezdce umožňuje získat rovnou podlahu a užitečný objem 400 l. Přepravní kapacita se tak u verze L1 zvětší až na 3,7 m3 s užitečnou délkou 3 m a u verze L2 na 4,1 m3 s užitečnou délkou 3,25 m.
 • Sedadlo bočního sedadla lze sklopit k opěradlu a umožnit tak přepravu vysokého nákladu.
 • Sklopitelné opěradlo prostředního sedadla zajišťuje díky psací desce funkci mobilní kanceláře.

Dojezd

Ve standardním evropském režimu je dojezd vozu 170 km. Tohoto výsledku bylo dosaženo díky:

 • dvojímu způsobu rekuperace energie: k tradiční rekuperaci ve fázi zpomalení – při uvolnění pedálu akcelerace – se přidává i rekuperace ve fázích aktivního brzdění, která zvýšit dojezd až o 10 %, dle povrchu a převýšení vozovky;
 • bateriím s rekordní kapacitou 22,5 kW/h spojeným s účinným řízením energie;
 • vylepšené aerodynamice, zejména díky zavřené masce chladiče, aerodynamickému krytu pod karoserií a ozdobným diskům kol;
 • maximální rychlosti omezené na 110 km/hod, což je v rámci profesionálního užívání zcela dostatečné.

Tyto výsledky společně se všemi zcela novými prvky ekologického řízení umožňujícími řidiči snížit spotřebu energie zajišťují v praxi dojezd, který vyhovuje potřebám uživatelů dodávek, jejichž 70 % denních jízd nepřesahuje 100 km.

Spotřeba energie a tím i dojezd

– závisejí stejně jako u vozu se spalovacím motorem zejména na řidiči a profilu trati, ale také například na   nedostatečně nahuštěné pneumatiky nebo používání některých elektrických funkcí.

Účinný elektrický systém vytápění a klimatizace

Elektrický Partner je za účelem snížení jejich dopadu vybaven zcela novým systémem vytápění a klimatizace. Tento 100% elektrický systém vytápí nebo chladí přímo vzduch vháněný do kabiny, díky čemuž se dosáhne požadované teploty rychleji než u běžného systému.

Pro ještě lepší využití energie vozu slouží režim „ECO“

– který okamžitě vypíná vytápění a klimatizaci vozu a tím okamžitě prodlužuje dojezd vozu. Režim se spouští tlačítkem na panelu ovladačů klimatizace a vytápění. Potenciální zvýšení dojezdu je zobrazeno na středovém displeji před aktivací režimu „ECO“.

Elektrický Partner nabízí v rámci příplatkové výbavy také pevnou přepážku za opěradly sedadel. Tato přepážka má jednak bezpečnostní funkci spočívající v zadržení nákladu a dále slouží i k rychlejšímu navýšení teploty v kabině a jejímu delšímu udržení po vypnutí klimatizace nebo vytápění.

Elektrický Partner nabízí dva typy nabíjení baterií:

Rychlé nabíjení

– pomocí specifického nabíjecího zařízení napájeného třífázovým 380 V proudem, jemuž stačí pouze cca 20 minut pro dosažení 50 % kapacity akumulátoru nebo přibližně 30 minut pro dosažení 80 %. Zvláštní kabel pro rychlé dobíjení, který je pevně spojený s nabíjecí stanicí, se připojí k zásuvce na levém zadním blatníku vozu.

Normální nabíjení 

– za pomoci klasické jednofázové 230 V zásuvky. Používá se standardní zástrčka na pravém předním blatníku a domácí zásuvka: – buď klasická, nebo bezpečnostní zásuvka pomocí „inteligentního“ kabelu, který pozná typ zásuvky a automaticky přizpůsobí nabíjecí proud (až 14 A podle zásuvky a země určení). Při napětí 14 A stačí k nabití na 100 % přibližně 8,5 hodiny. – nebo domácí nástěnná zásuvka nebo zásuvka silničního typu o napětí 16 A prostřednictvím kabelu, který je součástí příplatkové výbavy. K nabití na 100 % dojde přibližně za 7,5 hodiny.

 Nepřekonatelné provozní náklady

Náklady za spotřebovanou elektrickou energii jsou mimořádně nízké. 

Provozní náklady jsou nižší rovněž oproti vozu se spalovacím motorem, protože není nutné provádět výměnu oleje, ve voze je méně dílů vyžadujících údržbu a díky rekuperaci energie při zpomalení není nutné tolik sešlapávat brzdný pedál.

Peugeot nabídne  pro elektrický Partner  škálu služeb, které budou zahrnovat mimo jiné:

 • možnost si pronajmout baterii odděleně od vozu – zatím jen ve Francii a v Německu,
 • záruku na baterii a pohon v délce 5 let nebo ujetí 50 000 km,
 • speciální asistenční služba,
 • podpora zavádění infrastruktury dobíjecích stanic díky dohodám o partnerství uzavřeným s poskytovateli v jednotlivých zemích Evropy.

Dynamickou a bezpečnější méně unavující jízdu nabídne elektrický Partner díky

– elektromotoru, který podává prvotřídní dynamické výkony: 49 kW a okamžitý točivý moment 200 Nm – k dispozici od 0 do 1 500 ot/min. Motor je spojen s trvalou jednostupňovou redukcí, která mu bez nutnosti řazení převodových stupňů dodává při rozjezdu a ve všech fázích zrychlení obdivuhodnou živost a pružnost. Tichý chod pohonu představí posádce vozu nový způsob cestování, které je díky tichu na palubě méně únavné a zábavnější, neboť všem cestujícím umožňují nerušenou konverzaci.

Měřič energie na přístrojové desce ukazuje okamžitou spotřebu nebo rekuperaci energie (při uvolnění pedálu akcelerátoru nebo při brzdění) a ukazatel dodatečné spotřeby energie informuje o spotřebě energie při vytápění a klimatizaci. Řidič se velmi rychle naučí, jak dosáhnout optimální rekuperace energie při zpomalení a vede ho to k plynulému a úspornému řízení.

Elektronický stabilizační systém ESP spojený s funkcí pomoc při rozjezdu ve svahu je součástí základní výbavy vozu. Společně se silným točivým momentem přispívá ke schopnosti elektromobilu Partner rozjet se i na velmi prudkém svahu (až 25 %). Plíživá“ funkce po uvolnění brzdového pedálu, která je podobná jako u automatické převodovky, usnadňuje manévry při nízkých rychlostech. Přesné řízení rekuperace energie pro dosažení optimální progresivnost zpomalení jak po uvolnění pedálu akcelerátoru, tak při brzdění poskytuje obdivuhodný komfort řízení.

Na řidiče čeká klasické místo s ovladači podobnými jako u vozu s klasickým motorem:

– klíč zapalování, ruční brzda, čtyřpolohová volicí páka a dva pedály jako u vozu s automatickou převodovkou, dále ovladače vytápění a klimatizace. Po otočení klíče v zapalování do první polohy se spustí napájení elektrických zařízení, druhá poloha spustí ovládání pohonu. Rozsvícení zelené kontrolky a zvukový signál oznamují, že vůz je připraven vyrazit.

Hlavní rozdíly oproti vozu se spalovacím motorem se týkají sdruženého přístroje, který seskupuje:

 • ukazatel energie,
 • ukazatel stavu nabití baterie,
 • ukazatel spotřeby klimatizace a vytápění,
 • palubní počítač zobrazující běžné informace a spotřebu v kWh.

Absence převodové páky, kterou nahrazuje ovladač dokonale začleněný do palubní desky, umožňuje zlepšit prostornost na předních sedadlech, zejména ve prospěch cestujícího na prostředním sedadle.

Ekologické řízení nového elektromobilu Partner probíhá velmi intuitivně:

Ukazatel energie, jasně viditelný na levé straně sdruženého přístroje, napomáhá úspornému řízení, neboť ukazuje okamžitou spotřebu a rekuperaci energie při zpomalení nebo brzdění. Používá k tomu ručičku, která se pohybuje před barevnými úseky: – zelený úsek: řízení s minimální spotřebou energie, – bílý úsek: řízení s vysokou spotřebou energie, – modrý úsek „Charge“ : rekuperace energie.

Nový ukazatel dodatečné spotřeby energie informuje o spotřebě energie při vytápění a zapnuté klimatizaci. Ručička ukazatele se pohybuje před barevnými úseky. Zelený úsek ukazuje nejnižší dodatečnou spotřebu a červený nejvyšší.

Inovativní zobrazení dodatečného dojezdu, kterého se dosáhne díky režimu „ECO“ systému vytápění/klimatizace na středovém displeji, který zobrazuje rovněž celkový zbývající dojezd a průměrnou spotřebu v kWh/100 km nebo v km/kWh.

Ukazatel energie v horní středové části v levé části sdruženého přístroje ukazuje úroveň nabití baterie. Od dosažení úrovně nabití baterie 20% začne být řidič progresivním způsobem upozorňován, aby tak mohl v předstihu a bezpečně naplánovat potřebné dobití vozu. – od 20 % nabití se trvale rozsvítí kontrolka ukazatele a omezuje se výkon vytápění, – od 10 % nabití se rozsvítí kontrolka a postupně se snižuje výkon. Omezuje se také akcelerace a vůz se pohybuje nižší rychlostí.

Aktivní bezpečnost

Bateriové články jsou zabudovány do dvou bloků, které jsou ideálně umístěné pod podlahou z obou stran zadní nápravy. Hmotnost je tak rozložená, došlo ke snížení těžiště a vůz získal dobrou dynamickou stabilitu. K ní přispívá i sériová výbava – elektrický Partner je kromě ABS s elektronickým rozdělovačem brzdného účinku a brzdovým asistentem pro kritické situace vybaven i elektronickým stabilizačním systémem (ESP).

Po uvolnění pedálu akcelerátoru převede kinetická energie motor do režimu generátoru elektřiny a zajistí „brzdění motorem“, které je účinnější než u spalovacího motoru. Účinnost brzdění je zajištěna jak rekuperací energie, tak klasickým brzdným okruhem. Blok baterií umístěný v místě nejlépe odolávajícím nárazu má pevnou strukturu z polymerů posílených o skelná vlákna. V případě bočního nebo zadního nárazu chrání blok bateriových článků příčné ocelové výztuže spojené s výztužemi zadní části podlahy, které také zvyšují její tuhost. U každého základního článku (celkem jich je 80) se sleduje teplota, napětí a proud. Články jsou uzavřeny v bloku z nerezové oceli a seskupeny v zabezpečených modulech umístěných ve struktuře bloku. V případě nárazu izoluje pojistný systém baterii od „vysokonapěťových“ okruhů.

Bezpečnost při nabíjení baterií

Nabíjení z běžné uzemněné domácí zásuvky se provádí pomocí speciálního kabelu s ochranným pouzdrem, zajišťujícím elektronickou kontrolu kontinuity uzemnění a v případě anomálie nabíjení přeruší. Dohled nad rychlým či normálním dobíjením zajišťují jak snímače napětí a teploty článků, tak dialog mezi zvláštním kontrolním zařízením bloku bateriových článků a jednotkou rychlého dobíjení (skutečný mozek vozu), který nabíjení v případě anomálie přeruší. Dobíjení je možné pouze pokud vůz stojí a je vypnuté zapalování, aby nemohlo dojít k neúmyslnému nastartování, je-li zapojen nabíjecí konektor.

 Pohonná jednotka

Elektromotor i redukční převodovka s jedním redukčním převodem zabudovaná pod kapotou pohání přední kola. Synchronní výkonný elektrický motor s permanentními magnety je velmi kompaktní. Jeho maximální výkon je 47 kW, maximální točivý moment 200 Nm, 0-1 500 ot/min. Motor napájí střídavý třífázový proud 300 V pomocí proudového měniče, který převádí stejnosměrný 300 V proud z hlavní baterie. Měnič reguluje proud, jeho frekvenci i napětí podle síly sešlápnutí akceleračního pedálu. Postupná regulovaná reakce na sešlápnutí pedálu byla zvolena proto, aby se dosáhlo co nejlepšího kompromisu mezi dynamickými výkony a spotřebou energie ve prospěch dojezdu. Měnič, motor a redukční převodovka zajišťují rychlost do 110 km/hod. Celkový převodový poměr redukčního převodu je 9,93 při jízdě vpřed i vzad. Jízdy vzad je dosaženo obrácením směru chodu motoru.

 Baterie

Elektrický Partner je vybaven lithium-iontovou baterií poslední generace s vysokou energetickou hustotou a kapacitou 22,5 kW. Umožňuje ukládat více energie na kilogram a objemovou jednotku. Tato baterie navíc nemá paměťový efekt. Může se dobíjet i částečně, aniž by bylo nutné ji pravidelně úplně vybíjet. Tvoří ji 80 článků o 3,75 V (nominální napětí) seskupených do 5 modulů s 16 základními články. Baterie je důmyslně umístěna ve formě 2 bloků v podvozku vozu, po obou stranách zadní nápravy (3 moduly v předním bloku – 2 moduly v zadním bloku). Jsou tak zachovány rozměry nákladového prostoru. Každý modul je opatřen 2 monitorovacími jednotkami článků (CMU = Cell Monitor Unit), které kontrolují teplotu, napětí a proud v každém článku.

Celý systém doplňuje řídící jednotka baterie (BMU = Battery Management Unit), která řídí celkové fungování baterie a neustále optimalizuje energetickou účinnost přispívající k zajištění co nejlepšího dojezdu vozu.

Elektrické toky

Proudový měnič mění při jízdě stejnosměrný 300 V proud z baterie na střídavý 300 V proud, který napájí elektromotor. Tento měnič řídí motor při jízdě a ve fázi rekuperace energie. Motor je reverzibilní: Při zpomalování vytváří střídavý proud, který měnič mění na stejnosměrný, jenž následně napájí baterii (režim generátoru).

Palubní nabíjecí zařízení přeměňuje domácí střídavý 230 V proud na stejnosměrný o napětí 300 V, který slouží k napájení baterie.

Při rychlém napájení dodává dobíjecí stanice o výkonu 50 kW přímo napětí a stejnosměrný proud pro napájení baterie. Stanice zahrnuje nabíjecí zařízení napájené třífázovým proudem 380 V. Baterie vozu je napájena stejnosměrným jednofázovým proudem.

Dobíjení monitoruje a řídí dialog mezi elektronickou řídící jednotkou vozu a počítačem dobíjecí stanice. Nabíjení se automaticky vypne, jakmile je dosaženo 80 % plného nabití. Je možné spustit druhou fázi dobíjení (po první na 80 %), ta bude probíhat až do 100 % nabití, ale bude probíhat pomaleji, aby nedošlo k překročení maximálního napětí bateriových článků.

DC/DC měnič zabudovaný do nabíjecího zařízení vytváří napětí 14,7 V z 300 V, které dodává baterie, za účelem napájení 12 V baterie určené k provozu palubních přístrojů – počítačů, osvětlení, audio systému, posilovače řízení, vakuového čerpadla, aj. Plní stejnou roli jako alternátor ve vozech s tepelnými motory.

 

KLÍČOVÉ CENTRUM

VÁŠ KLÍČOVÝ PARTNER

 

Kompletní klíčařský sortiment včetně výroby autoklíčů

Kontakt:
KLÍČOVÉ CENTRUM H&B Group
Plzeň, Žatecká 138/8, PSČ 301 00
377 225 903
info@hbgroup.cz

Nabízíme komplexní služby v oblasti prodejní a servisní péče SEAT.

SEAT – španělský temperament s německou technologií

 

Kontakt:
HAVEX-auto s.r.o.
Pražská 782/IV, 503 51 - Chlumec nad Cidlinou
495 221 256
ch.nv@havex.cz

Související články

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Peugeot i-Cockpit vyfasuje umělou inteligenci ChatGPT

Peugeot i-Cockpit vyfasuje umělou...

Peugeot je jedním z prvních výrobců automobilů, který poskytl svým zákazníkům umělou inteligenci ChatGPT . Tento chatbot je začleněný do systému i-Cockpit® a aktivuje se zde prostřednictvím...

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Z letošní Green Rally si Peugeot potřetí v řadě odvezl zlatý pohár

Z letošní Green Rally si Peugeot...

V rámci Barum Czech Rally Zlín se už šestým rokem odehrála doprovodná soutěž Green Rally pro vozy s elektrickým a hybridním pohonem. Tato ecoRally sice není zařazena do národního...

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Skupina Stellantis představuje platformu STLA Medium

Skupina Stellantis představuje platformu...

Skupina Stellantis představila STLA Medium, globální platformu pro elektromobily disponující výjimečnými charakteristikami, kterými ve své kategorii jednoznačně vyniká. Jedná se například o...

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Nový Peugeot 208: Neodolatelný vzhled nového prcka

Nový Peugeot 208: Neodolatelný vzhled...

Peugeot 208, ikonický model řady Peugeot a nejprodávanější vůz v Evropě v roce 2022, nyní dostává nový rozměr. Modernizací se stává ještě neodolatelnějším, zejména pak jeho elektrická...

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Nový Peugeot 2008: Malé velké SUV s dojezdem až 406 km

Nový Peugeot 2008: Malé velké SUV s...

Peugeot 2008 je více než tři roky nejprodávanějším SUV segmentu B na evropském trhu. Nyní udělal další krok vpřed z hlediska designu, technologií a elektrifikace. Díky účinnosti nového...