Kia představila Roadmap 2030: Předpokládané vedoucí postavení v oblasti udržitelné mobility

 • Klíčové cíle transformace značky v ‚poskytovatele řešení trvale udržitelné mobility‘
 • Roční celosvětový prodej 4 miliony vozidel do roku 2030, z toho 1,2 milionu akumulátorových elektromobilů
 • Řada BEV značky se roku 2027 rozšíří na 14 modelů
 • Roční prodeje ekologických modelů Kia překročí v roce 2030 hranici dvou milionů a budou tvořit tři čtvrtiny objemu prodejů na klíčových trzích
 • „AutoMode“, nová technologie autonomního řízení společnosti Kia, která bude představena v roce 2023 a poprvé použita v modelu EV9
 • Technologie palubní konektivity budou do roku 2025 rozšířeny napříč celou modelovou řadou Kia
 • První vyhrazený model PBV v roce 2025
 • Společnost oznamuje finanční cíle pro rok 2026
 • Hrubé tržby 120 bilionů KRW; marže provozního zisku 8,3 %

Společnost Kia Corporation představila na svém digitálním dni pro investory plán do roku 2030 a potvrdila svůj strategický závazek stát se lídrem v oblasti udržitelné mobility.

Strategický plán staví na úspěšném ‚Plánu S‘ značky Kia, poprvé představeném v roce 2020, a odhaluje další podrobnosti, jak chce firma naplnit svoji vizi stát se ‚poskytovatelem řešení trvale udržitelné mobility‘.

Uvedená firemní vize se opírá o tři klíčové pilíře – pracovníky, planetu a zisk. V kontextu těchto pilířů bude Kia usilovat o další zvyšování přidané hodnoty pro zákazníky a výchovu talentovaných pracovníků, snižování uhlíkových emisí s ohledem na ochranu životního prostředí a generování zisku při současném naplňování role zodpovědného firemního občana.

Kia dále oznámila čtyři klíčové obchodní cíle do roku 2030; ty zahrnují mj. následující: urychlení elektrifikace a do roku 2030 dosažení ročních prodejů akumulátorových elektromobilů (BEV) v objemu 1,2 milionu vozidel; do roku 2030 dosažení celkových ročních prodejů v objemu 4 milionů vozidel vč. více než 2 milionů ekologických modelů; širší uplatnění technologií palubní konektivity a technologie autonomního řízení v rámci všech nových vozidel; a do roku 2030 se stát celosvětovou jedničkou na trhu s vozidly pro speciální účely (PBV).

Ho Sung Song, prezident a CEO společnosti Kia Corporation, při příležitosti Dne investorů s CEO uvedl: „Kia prochází kompletní proměnou zahrnující změny firemní vize, loga, produktů a designu, jakož i strategie. V rámci naplňování firemní vize stát se ‚poskytovatelem řešení trvale udržitelné mobility‘ se pokusíme urychlit náš přechod k budoucím obchodním modelům. Náš přístup bude ještě více zaměřen na zákazníka a budeme usilovat o dynamickou proměnu při zachování všech zdravých obchodních aktivit.“

V průběhu dvou let od zveřejnění strategického Plánu S se Kia proměnila v předního světového dodavatele elektromobilů (BEV); v roce 2021 dokonce zaznamenala historicky nejvyšší hrubé tržby a provozní zisk. Počínaje rokem 2022 chce Kia navázat na pozitivní trend a dále zvyšovat hodnotu ve smyslu kvality i objemu.

Dosažení ročních prodejů v objemu 4 milionů vozidel prostřednictvím širšího prosazování ekologických vozidel

Počínaje prodejním cílem pro rok 2022 v objemu 3,15 milionu vozidel chce Kia pokračovat v kvantitativním růstu postaveném na celosvětově uznávané kvalitě svých produktů. Cílem je do roku 2030 navýšit roční prodeje na 4 miliony vozidel, což představuje nárůst o 27 procent v porovnání s cílovými prodeji značky Kia pro rok 2022.

V rámci objemového růstu chce společnost dále navýšit prodeje ekologických vozidel (akumulátorových elektromobilů, plug-in hybridních vozidel – PHEV, resp. vozidel s hybridním elektrickým pohonem – HEV) prostřednictvím podpory a urychlení aktivit v oblasti elektrifikace.

Na prodejích uvedených typů vozidel pak společnost postaví svůj budoucí obchodní růst. Podíl ekologických vozů na celosvětových prodejích navýší Kia ze 17 procent v roce 2022 na 52 procent v roce 2030.

Na klíčových trzích, kde vlivem přísných ekologických předpisů roste poptávka po elektromobilech (např. Korea, Severní Amerika, Evropa a Čína), plánuje Kia do roku 2030 navýšit podíl ekologických vozidel v celkovém prodejním objemu až na 78 procent.

Rozšíření nabídky akumulátorových elektromobilů na 14 modelů v roce 2027

Kia urychluje přechod k elektromobilitě s cílem upevnit své postavení předního světového výrobce elektromobilů. Společnost nejprve plánuje rozšířit svoji modelovou nabídku akumulátorových elektromobilů.

Počínaje rokem 2023 chce Kia každoročně uvést na trh nejméně dva akumulátorové elektromobily, a do roku 2027 tak disponovat kompletní nabídkou čítající 14 modelů typu BEV. Oproti předchozímu plánu uvést na trh 11 modelů do roku 2026 se Kia rozhodla přidat dva elektrické pick-upy – vyhrazený elektrický pick-up, resp. strategický model pro rozvojové trhy – plus základní (nejlevnější) model BEV.

Kia chce potvrdit své vedoucí postavení na trhu s elektromobily prostřednictvím vlajkového elektromobilu s označením EV9, jehož uvedení na trh je naplánováno na rok 2023. Ačkoli je EV9 velkým SUV s celkovou délkou kolem 5 metrů, chlubí se vynikající akcelerací z místa na 100 km/h během pěti sekund, jakož i dojezdem cca 540 km na jedno nabití. Během 6 minut dobíjení lze prodloužit dojezd o 100 km.

EV9 jako první model Kia rovněž nabídne službu on-line aktualizací (OTA – Over the Air), resp. poskytování funkcí na vyžádání (FoD – Feature on Demand), kdy si zákazníci budou moci sami vybrat a zakoupit požadované softwarové funkce. EV9 bude kromě toho prvním modelem Kia vybaveným pokročilou technologií autonomního řízení AutoMode.

Kia chce v roce 2030 prodávat 1,2 milionu akumulátorových elektromobilů

Prostřednictvím nových modelů vč. EV9 chce Kia navýšit prodeje vlastních akumulátorových elektromobilů. Prodeje 160 000 akumulátorových elektromobilů naplánované na letošní rok chce Kia zvýšit na 807 000 kusů v roce 2026, a dokonce 1,2 milionu v roce 2030 – to je o 36 procent více, než činil původní cíl pro rok 2030, oznámený během loňského Dne investorů s CEO.

Kia předpovídá, že v roce 2030 se více než 80 procent modelů typu BEV prodá v Koreji, Severní Americe, Evropě a Číně; na těchto klíčových trzích by akumulátorové elektromobily měly tvořit 45 procent z celkových prodejů značky Kia.

S ohledem na narůstající podíl elektromobilů se budou posouvat i role jednotlivých výrobních závodů. Korea bude sloužit jako celosvětová centrála výzkumu, vývoje, výroby a dodávek elektromobilů; ostatní globální výrobní závody budou produkovat strategické elektromobily pro příslušné trhy.

Například v Evropě se od roku 2025 spustí výroba malých a středně velkých elektromobilů. Ve Spojených státech, kde zákazníci žádají středně velké vozy SUV a pick-upy, se v roce 2024 zahájí lokální výroba elektrických verzí uvedených modelů. V Číně plánuje Kia počínaje příštím rokem uvádět středně velké modely elektromobilů, zatímco v Indii značka plánuje od roku 2025 vyrábět základní (nejlevnější) a středně velké modely elektromobilů.

Kia plánuje vytvořit poptávkovou a nabídkovou strategii pro akumulátory, jakož i modernizovat akumulátorové technologie, neboť s ohledem na narůstající prodeje elektromobilů se očekává výrazný nárůst poptávky po akumulátorech, a to ze 13 GWh na 119 GWh v roce 2030.

Kia má v plánu získávat akumulátory prostřednictvím indonéského joint venture na výrobu akumulátorových článků; souběžně s tím vytvoří stabilní nabídkový a poptávkový systém pro akumulátory formou outsourcingu u globálních výrobců.

Kromě toho chce firma do roku 2030 zvýšit hustotu energie akumulátorů o 50 procent a současně o 40 procent snížit náklady na tyto systémy, a tak zlepšit výkonové parametry i cenovou konkurenceschopnost.

Produktová strategie zaměřená na technologii palubní konektivity a autonomního řízení

Kia definovala čtyři klíčové produktové oblasti, v nichž může naplno mobilizovat své schopnosti na čele budoucího odvětví mobility: služby palubní konektivity, technologie autonomního řízení, jízdní výkony/schopnosti a design.

Od roku 2025 budou všechna nová vozidla Kia vybavena špičkovými technologiemi palubní konektivity. Prostřednictvím on-line softwarových aktualizací (OTA – Over-the-Air) a funkcí na vyžádání (FoD – Feature on Demand) v rámci celé modelové nabídky Kia budou mít zákazníci neustále k dispozici aktuální funkce a technologie pro svá vozidla.

To je zároveň příkladem snahy hledat nové obchodní příležitosti na základě softwarových služeb a technologií palubní konektivity. Kia očekává, že služby konektivity sehrají důležitou roli napříč nejrůznějšími sektory mobility, jako je sdílení automobilů, komerční služby spolujízdy nebo služby rozvozu zboží.

Počínaje modelem EV9 v roce 2023 se nabídka technologií autonomního řízení Kia s označením ‚AutoMode‘ rychle rozšíří v rámci celé modelové nabídky značky.

Kia AutoMode podporuje optimalizaci výkonu prostřednictvím bezdrátových aktualizací; služba se bude postupně vylepšovat souběžně s vývojem této technologie. Její součástí bude i funkce pilota pro jízdu na dálnici (Highway Driving Pilot), která by měla umožnit jízdu na dálničních úsecích bez zásahů řidiče.

Technologií autonomního řízení AutoMode budou do roku 2026 vybaveny všechny nové modely uváděné na klíčových trzích; očekává se, že technologie se uplatní ve více než 80 procentech vozidel. V dlouhodobém horizontu chce firma svoji technologii AutoMode dále modernizovat a rovněž implementovat technologii plně autonomního řízení.

 Kia se dále zaměří na větší odlišení designu svých produktů a rozšiřování nabídky vysoce výkonných modelů. Počínaje uvedením sportovního modelu EV6 GT plánuje Kia rozšířit modelovou nabídku GT na všechny akumulátorové elektromobily.

Zajištění vedoucího postavení na světovém trhu vozidel pro speciální účely

Jako zákaznicky orientovaná společnost bude Kia poskytovat flexibilní služby mobility odrážející různorodé potřeby lidí i firem. V této oblasti zaměří Kia svoji pozornost na vozidla pro speciální účely (PBV).

Kia je v rámci světového trhu s PBV jedním z prvních iniciátorů a plánuje v tomto segmentu dosáhnout předního postavení. V návaznosti na prudký rozvoj elektronického obchodování během pandemie onemocnění Covid-19 výrazně vzrostla i poptávka po službách dopravců a logistických firem.

Hlavním účelem PBV je poskytovat zákazníkům specializovaná vozidla na základě jejich konkrétních potřeb. Kia za tímto účelem plánuje zavést komunikační kanál vyhrazený vozidlům pro speciální účely, aby dokázala rychle a přesně reagovat na požadavky zákazníků.

Kia chce rovněž vytvořit integrovanou datovou platformu k poskytování zakázkových služeb a řešení v souladu s různorodými obchodními modely zájemců o PBV, ať již se jedná o dobíjení, údržbu nebo správu těchto vozidel.

V krátkodobém horizontu plánuje Kia vyvíjet modely PBV odvozené od modelů současných – příkladem je Niro Plus, jehož uvedení je naplánováno ještě na letošní rok. Model Niro Plus bude vycházet z oblíbeného ekologického SUV Kia Niro; jeho předpokládaným využitím jsou taxislužby a komerční služby spolujízdy.

Ve střednědobém horizontu vyvine Kia vyhrazené modely PBV. Vyhrazená vozidla pro speciální účely budou mít flexibilní konstrukci postavenou na ploché ‚skateboardové‘ architektuře pro elektromobily, umožňující upravovat velikost i tvar podle konkrétního účelu a zákaznických potřeb.

První vyhrazený model Kia uvede v roce 2025, kdy trh s PBV dospěje do vyzrálejší fáze. První vyhrazené vozidlo pro speciální účely bude rozměrově odpovídat vozům střední třídy, avšak s možností toto vozidlo flexibilně upravovat podle potřeb.

Prostřednictvím tohoto modelu chce Kia poskytovat co nejpraktičtější používání ruku v ruce s provozní životností cca 600 000 kilometrů prostřednictvím on-line funkcí aktualizace (OTA) a technologie autonomního řízení ke snížení provozních nákladů firemních majitelů.

S růstem trhu PBV plánuje Kia postupně rozšiřovat svoji nabídku od kategorie super mini až po velká vozidla pro speciální účely, která mohou posloužit i jako alternativa veřejné dopravy, či nabízet využití jako mobilní kancelář.

Finanční cíle na rok 2026 založené na rostoucí ziskovosti elektromobilů a nových oblastech podnikání

Kia během Dne investorů s CEO dále oznámila své středně- až dlouhodobé finanční cíle. Do roku 2026 chce firma dosáhnout hrubých tržeb 120 bilionů KRW při provozním zisku 10 bilionů wonů, čemuž odpovídá marže provozního zisku na úrovni 8,3 procenta. Cílem Kia je do roku 2026 zvýšit tržní kapitalizaci na 100 bilionů KRW – tedy trojnásobek oproti 33 bilionům KRW na konci roku 2021.

V roce 2026 firma plánuje, že podíl akumulátorových elektromobilů na provozním zisku bude činit 39 procent; zde by se měl promítnout pokles fixních nákladů díky úsporám z rozsahu, jakož i snížení nákladů vlivem dalšího technologického vývoje.

Kia krom toho očekává, že podíl všech ekologických modelů na provozním zisku do roku 2026 dosáhne 52 procent, a přesáhne tak podíl klasických modelů se spalovacím motorem.

Za tímto účelem Kia navýší prodeje svých ekologických modelů a současně výrazně zvýší rentabilitu vytvořením dalších systémů prodeje a tvorby zisku na základě komerčního využití nových obchodních aktivit a technologií.

Kia v příštích pěti letech investuje do svých obchodních činností celkem 28 bilionů wonů (o pět bilionů wonů více než uváděl předchozí plán), z toho 46 procent poputuje do budoucích projektů (více než dvojnásobek v porovnání s 19 procenty v roce 2021).

Do budoucna se Kia zasazuje dodržovat zásady investování podle kritérií ESG (Environment Social Governance). Kia v roce 2020 vypracovala středně- až dlouhodobý strategický plán řízení ESG a oznámila svůj cíl stát se do roku 2045 klimaticky neutrální společností.

Kia bude dále aktivně participovat na projektech příští generace skupiny HMG, jako je např. AAM (Advanced Air Mobility) nebo robotika. Kia se konkrétně zaměří na využívání synergie mezi činnostmi AAM celé Skupiny a vlastními aktivitami v segmentu PBV.

Shrnutí středně- až dlouhodobé strategie Kia

Předmět Obsah
Celosvětové prodeje 2022: 3,15 milionu vozidel (nárůst o 13,5 % oproti ročním prodejům za 2021)

2030: 4 miliony vozidel (27% nárůst oproti ročním prodejům za 2022)

2030: Prodeje ekologických vozidel budou tvořit 52 % z celkového počtu prodaných vozů

2030: Na klíčových trzích (Korea, Severní Amerika, Evropa, Čína) bude podíl ekologických vozidel na celkových prodejích představovat 78 %

Elektrifikace 2027: Kia uvede modelovou řadu akumulátorových elektromobilů zahrnující celkem 14 modelů (předchozí plán: 11 modelů do roku 2026)

2022: Prodejní cíl pro akumulátorové elektromobily: 160 000 kusů, 5 % cílových ročních prodejů

2026: Prodejní cíl pro akumulátorové elektromobily: 807 000 kusů, 21 % celkového objemu prodeje

2030: Prodejní cíl pro akumulátorové elektromobily: 1,2 milionu, 30 % celkového objemu prodeje / Vyrábět elektromobily v USA, Evropě, Číně, Indii i v Koreji

Produktová strategie Označení ‚AutoMode‘ pro technologii autonomního řízení

2025: 100 % nových vozidel bude vybaveno technologií palubní konektivity

2026: 100 % nových vozidel uváděných na klíčové trhy bude vybaveno technologií autonomního řízení

Strategie vozidel pro speciální účely (PBV)

 

Vytvořit vyhrazený komunikační kanál pro odběratele vozidel pro speciální účely

Krátkodobé plány: uvedení odvozených variant vozidel pro speciální účely (jednomístná dodávka Ray, Niro Plus atd.)

Středně- až dlouhodobý horizont: Uvést první vyhrazená vozidla pro speciální účely s využitím ‚skateboardové‘ platformy pro elektromobily

Po úspěšném komerčním nasazení bude Kia modelovou nabídku PBV diverzifikovat

Finanční výdaje cíle 2022: ▲Hrubé tržby (v KRW) 83,1 bilionu ▲Provozní zisk (v KRW) 6,5 bilionu ▲Marže provozního zisku 7,8 %

2026: ▲Hrubé tržby (v KRW) 120 bilionů ▲Provozní zisk (v KRW) 10 bilionů ▲Marže provozního zisku 8,3 %

2026: Cílová tržní kapitalizace: 100 bilionů KRW

2026: 39% podíl BEV na provozním zisku, 52% podíl ekologických vozidel na provozním zisku

Investice /

výplaty dividend

2022 až 2026: Investovat 28 bilionů KRW (navýšení o 5 bilionů KRW oproti předchozímu plánu)

2026: Podíl budoucích obchodních investic bude tvořit 43 % veškerých investic

Poměr pro výplatu dividend: 20 až 35 % provozního zisku (Předchozí plánovaný poměr pro výplatu: -5 až +5 pb)

*Veškeré technické informace obsažené v této tiskové zprávě jsou správné ke dni vzniku (3. března 2022) a zakládají se na očekávaných údajích před homologací. Finální hodnoty budou potvrzeny po provedení homologace.

* Tato tisková zpráva obsahuje výroky ohledně budoucího vývoje, které jsou založeny na aktuálním očekávání budoucích událostí. Skutečné výsledky se mohou z nejrůznějších důvodů lišit.

Sledujte Kia na Twitteru @KIACzech

 

KIA Czech za dobu své existence na českém trhu prodala téměř 70 000 vozů.

Kia Motors Corporation – výrobce kvalitních automobilů pro všechny mladé duchem.

Kontakt:
KIA CZECH s.r.o.
V Oblouku 128 Čestlice, Praha - východ 252 43 Průhonice
INFOLINKA KIA 222 999 333
kia-info@kia.cz

Autorizovaný dealer a opravce VOLVO

Člen koncernu TUkas

 

Kontakt:
AUTO-STAIGER CZ A.S.
Praha 10, Černokostelecká 621/122
+420 271 009 111
servis.volvo@auto-staiger.cz

Související články

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Kia prodala v 30. roce působení v ČR historicky nejvíce automobilů

Kia prodala v 30. roce působení v ČR...

Kia prodala v roce 2023 v České republice 11 424 osobních automobilů. Jde o historicky nejvyšší počet od vstupu značky na český trh. Kia dosáhla také nových maxim i v prodeji...

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Kia EV9 vyhrála kategorii luxusních vozů německé soutěže „Auto roku 2024“. V Česku bude stát pod 2 miliony korun

Kia EV9 vyhrála kategorii luxusních...

Kia EV9 oslovila 27člennou porotu německé soutěže „Auto roku 2024“ (GCOTY) a bylo vyhlášeno vítězem kategorie luxusních vozů. Kia EV9 tím odsunula osm konkurenčních modelů zařazených do...

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Elektromobily Kia využijí recyklovaný materiál z 55 tun plastů vylovených z oceánu

Elektromobily Kia využijí recyklovaný...

Společnost Kia plánuje ve svých nových elektromobilech využít recyklovaný materiál z 55 tun plastů, které byly nedávno vyloveny z Tichého oceánu. Rekordní množství plastů recyklovaných...

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Kia EV6: Model budoucnosti

Kia EV6: Model budoucnosti

Projeli jsme nejvíce revoluční a nejocenovanější model Kia všech dob. Od Prahy po Beskydy. A verdikt? Plně elektrickou EV6 doporučujeme…  Loňský rok byl pro model Kia EV6 výjimečný....

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Kia EV9 debutovala na Goodwoodském festivalu rychlosti

Kia EV9 debutovala na Goodwoodském...

Po květnovém statickém odhalení ve Frankfurtu byl model Kia EV9 předveden všem návštěvníkům a fanouškům ikonických vozů v Goodwoodu. Na 200 000 lidí tak naživo vidělo, jak vlajková loď...