Hyundai prezentuje na veletrhu CES 2020 svou inovativní vizi městské mobility

 • Hyundai urychluje třemi inovacemi svou transformaci na poskytovatele chytrých řešení pro mobilitu:

 

 • Městská letecká mobilita UAM (Urban Air Mobility)

 • Nová forma mobility využije vzdušný prostor a dramaticky zkrátí dobu přepravy
 • Čtyři principy UAM: bezpečná, tichá a cenově dostupná přeprava zaměřená na požadavky cestujících
 • Osobní létající vozidlo PAV (Personal Air Vehicle) vystaveno ve spolupráci se společností Uber

 

 • Vozidla pro specifické účely PBV (Purpose Built Vehicle)

 • Ekologická městská mobilita umožňující individualizaci pro různé životní styly
 • PBV nabídne během přepravy do cíle různé služby, například restauraci nebo lékařskou kliniku
 • PBV nalezne optimální trasu pomocí umělé inteligence a umožňuje jízdu v konvoji

 

 • Dopravní uzly Hub

 • Nová platforma pro mobilitu propojující leteckou dopravu (UAM) s pozemní přepravou (PBV)
 • Dopravní a společenská centra Hub umožní vzájemná setkávání lidí a vytváření nových inovativních komunit
 • Centra Hub se promění v nové prostory s rozmanitými funkcemi v závislosti na způsobu propojení s vozidly PBV

 

 • „Vozidla UAM a PBV společně s centry Hub vdechnou nový život velkoměstům, protože odstraní hranice ve městech a poskytnou lidem čas k realizaci svých cílů a vytváření různých komunit,“ řekl Euisun Chung, výkonný viceprezident společnosti Hyundai Motor Group
 • Nově založená poradní skupina pro velkoměsta, usilující o blaho lidí, zkoumá nové životní hodnoty pro budoucí velkoměsta
 • Hyundai představuje na veletrhu CES 2020 vozidla PAV a PBV společně s centrem Hub a návštěvníkům nabízí zážitky s vozidly PAV ve virtuální realitě

Společnost Hyundai představila na veletrhu CES 2020 svou inovativní vizi městské mobility, která přispěje k opětovnému oživení budoucích velkoměst, zaměřených na požadavky svých obyvatel.
Hyundai již intenzivně pracuje na realizaci své vize. V Las Vegas vystavuje tři inovativní řešení pro mobilitu: koncept městské letecké mobility UAM (Urban Air Mobility), koncepční vozidla pro specifické účely PBV (Purpose Built Vehicle) a koncept platformy Hub, která se stane dopravním uzlem pro různé druhy mobility a místem komunitních aktivit. 

Hyundai hodlá výše uvedenými řešeními pro mobilitu zbavit budoucí velkoměsta a jejich obyvatele časových a prostorových omezení a umožnit jim vést ještě hodnotnější životy.

Společnost také urychlí realizaci své vize „Pokrok pro lidstvo“ a vlastní transformaci na „poskytovatele chytrých řešení pro mobilitu“.

Legenda: Chytrá řešení pro mobilitu v podání značky Hyundai

1) Městská letecká mobilita UAM (Urban Air Mobility)– Řešení pro mobilitu, které kombinuje osobní létající vozidla PAV (Personal Air Vehicle) a služby pro městskou leteckou mobilitu, a tím využívá vzdušný prostor pro městskou dopravu- Použití vozidla s funkcí eVTOL (elektrický vertikální vzlet a přistání) umožní ve městech leteckou dopravu bez přistávacích/vzletových drah- Propojení s platformou Hub prostřednictvím přistávací a vzletové plochy, umístěné v horní části centra Hub

2) Centrum Hub– Nový dopravní uzel propojující leteckou mobilitu UAM a pozemní mobilitu PBV- Vytváření nových komunit kombinací různých vozidel PBV pro specifické účely

3) Vozidla pro specifické účely PBV (Purpose Built Vehicle)– Ekologická městská vozidla, která nabízejí během přepravy individualizované služby (např. kavárnu, lékařskou péči apod.)- K platformě Hub se připojí prostřednictvím dokovací stanice v přízemí

▲UAM kombinuje osobní létající vozidla PAV (Personal Air Vehicle) a služby pro městskou leteckou mobilitu, a tím využívá vzdušný prostor pro městskou dopravu, zatímco ▲PBV je ekologické řešení pozemní mobility, které za jízdy poskytuje cestujícím individualizované prostory a služby.
▲Platforma Hub je centrem, které propojuje UAM a PBV. Jedná se o nové koncepční řešení, v němž se mohou lidé vzájemně setkávat.

Legenda: Vize budoucí mobility v podání značky Hyundai

1) Osobní létající vozidla PAV (Personal Air Vehicle): Řešení pro mobilitu s funkcí eVTOL (elektrický vertikální vzlet a přistání), které umožňuje leteckou přepravu ve městech

2) Přistávací a vzletová plocha: Umístěná v horní části centra Hub, propojuje PAV s platformou Hub

3) Centrum Hub: Nový dopravní uzel propojující leteckou mobilitu UAM a pozemní mobilitu PBV

4) Vozidla pro specifické účely PBV (Purpose Built Vehicle): Ekologická městská vozidla, která nabízejí během přepravy individualizované služby (např. kavárnu, lékařskou péči apod.)

5) Dokovací stanice: Umístěné v přízemí centra Hub, připojují vozidla PBV k platformě Hub

UAM, PBV a Hub jsou vzájemně úzce provázány a sehrají klíčovou roli v oživení budoucích velkoměst, orientovaných na požadavky svých obyvatel, a obohatí životy lidí.
UAM propojí ve městech nebe se zemí, zatímco PBV umožní lidem navazovat kontakty na silnicích. Obě řešení pro chytrou mobilitu se připojují k centrům Hub, která vytvoří na území budoucích velkoměst „ekosystém“ pro mobilitu.

Hyundai hodlá poskytovat zákazníkům plynule navazující mobilitu s nejrůznějšími zážitky, což dokládá svou vizí chytré mobility založené na síti UAM-PBV-Hub. Tato vize je rovněž v souladu se střednědobým inovačním plánem „Strategie 2025“.

Společnost Hyundai postaví své podnikání na dvou pilířích – „Zařízení pro chytrou mobilitu“ a „Služby pro chytrou mobilitu“„U našich řešení pro chytrou mobilitu jsme zvažovali, co je opravdu důležité ve velkoměstech a životech lidí. UAM, PBV a Hub vdechnou velkoměstům nový život odstraněním městských hranic, poskytnou lidem čas pro realizaci jejich cílů a přispějí k vytváření různých komunit. Naším cílem je podílet se na budování budoucích dynamických velkoměst, která vycházejí vstříc požadavkům lidí, a pokračovat tak v naší tradici pokroku ve prospěch lidstva. Veletrh CES 2020 je pouhým začátkem realizace této vize, na níž budeme i nadále pracovat,“ řekl Euisun Chung, výkonný viceprezident společnosti Hyundai Motor Group.

„Poradní skupina pro velkoměsta, usilující o blaho lidí“ a studie nových hodnot pro budoucí velkoměsta

Vize budoucí mobility v podání značky Hyundai vychází z představy, že mobilita je úzce svázána s městskou infrastrukturou.

Společnost založila poradní skupinu pro velkoměsta, usilující o blaho lidí. Jejími členy jsou nejlepší globální odborníci z různých oborů, mezi něž patří psychologie, architektura, urbanistika, doprava a politické vědy. Poradní skupina uskutečňuje výzkum možností pro plánování a výstavbu budoucích velkoměst, která umožní rozvíjet nové hodnoty, zaměřené na člověka.

Poradní skupina již stanovila tři klíčové hodnoty pro budoucí velkoměsta: život, možnosti a péče. Vzhledem k silné pozici společnosti Hyundai v oblasti mobility a propojování lidí přisoudila poradní skupina prioritu „oživení“ velkoměst.

„Všechny tři hodnoty jsou důležité, ale Hyundai má mimořádně dobrou výchozí pozici pro oživování komunit novými formami mobility,“ řekl Art Markman, člen poradní skupiny pro velkoměsta, zaměřená na lidské potřeby, společnosti Hyundai a profesor kognitivní psychologie na Texaské univerzitě v Austinu.

Hyundai nad rámec činnosti poradní skupiny pracuje také na vizi různých velkoměstských archetypů a vyvíjí scénáře rozvoje budoucích velkoměst, předpovídající směr výstavby nezbytné infrastruktury a dalšího vývoje. Společnost se zabývá řešeními pro mobilitu, která vycházejí vstříc požadavkům lidí a umožní vyřešit problémy s dopravními zácpami ve velkých městech.

„Na základě závěrů poradní skupiny jsme se pokusili nalézt řešení pro mobilitu, která nápaditým způsobem zajistí významné oživení komunit. UAM, PBV a Hub jsou řešeními, jež pomohou zmírnit problémy velkých měst, jako je San Francisco,“ řekl Youngcho Chi, prezident a ředitel pro inovace ve společnosti Hyundai Motor Company.

UAM, inovativní řešení pro mobilitu, nabízející osvobození od dopravního chaosu

Prvním řešením, které Hyundai nabízí pro oživení budoucích velkoměst, je městská letecká mobilita UAM (Urban Air Mobility), inovativní řešení pro mobilitu, které nabízí „osvobození od dopravního chaosu“ a „demokratizaci letecké dopravy“.

Rozsáhlá urbanizace, k níž dochází na celém světě, přináší obyvatelům měst dramatické snížení efektivity dopravy a zvýšení sociálních nákladů spojených s logistikou a dopravou.

UAM umožňuje městskou leteckou dopravu bez použití vzletových a přistávacích drah, a to prostřednictvím osobních létajících vozidel PAV (Personal Air Vehicle) s funkcí eVTOL (electric Vertical TakeOff and Landing) – elektrického vertikálního vzletu a přistání.

Městská letecká doprava UAM je považována za klíčovou budoucí inovaci, která pomůže překonat problémy velkých měst, jakými jsou dopravní zácpy, a transformovat paradigma mobility.

„Jsme svědky začátku zcela nové éry, která zpřístupní nebe nad našimi městy. Městská letecká mobilita osvobodí lidi od dopravního chaosu a vrátí jim zpět cenný čas. Ten mohou investovat do aktivit, na kterých jim záleží a které jim přinášejí potěšení,“ řekl Jaiwon Shin, výkonný viceprezident a vedoucí divize městské letecké mobility ve společnosti Hyundai Motor Company.

Hyundai také zveřejnil čtyři pilíře pro řešení městské letecké mobility, a to, že bude bezpečná, tichá, cenově dostupná a zaměřená na požadavky cestujících.

Osobní létající vozidlo PAV má několik rotorů, které poskytují vícenásobnou redundanci pro bezpečný provoz. Pro nouzové situace budou vozidla vybavena padákovým systémem.

Hlučnost vozidel PAV bude nízká. Díky tomu budou přijatelná pro cestování ve městech a nabídnou svým cestujícím komfort.

Městská letecká mobilita UAM bude cenově dostupná a snadno přístupná díky využití know-how značky Hyundai v oblastech výroby automobilů, aerodynamiky, lehkých kompozitů vyztužených uhlíkovými vlákny, produktivních konstrukčních technologií a minimalizace provozních nákladů.

Městská letecká mobilita UAM společnosti Hyundai bude v neposlední řadě zaměřena na potřeby cestujících. Interiér nabídne funkce internetu věcí a cestujícím poskytne komfort a bezpečnost.

Světová premiéra modelu „S-A1“, koncepčního PAV ze společného vývoje se společností Uber

Hyundai představil na veletrhu CES 2020 první koncept osobního létajícího vozidla PAV (Personal Air Vehicle) s označením „S-A1“.

Koncepční PAV je vybaveno systémem eVTOL a kabinou pro pět cestujících včetně pilota.

V první fázi komercializace budou vozidla PAV ovládána piloty, ale vývoj důležitých technologií postupně umožní autonomní provoz.

Hyundai disponuje výrobními kapacitami i kompetencemi pro vývoj a velkosériovou výrobu vozidel, například kategorie PAV. Koncepční osobní létající vozidlo „S-A1“ bylo vyvinuto ve spolupráci se společností Uber, největším poskytovatelem mobility na světě.

„Hyundai je naším prvním automobilovým partnerem se zkušenostmi s výrobou osobních vozidel v globálním měřítku. Jsme přesvědčeni o tom, že Hyundai má potenciál pro výrobu létajících vozidel Uber Air v počtech, které jsou pro současný letecký průmysl nevídané. Výroba velmi kvalitních, spolehlivých letadel ve velkých počtech sníží náklady na přepravu cestujících. Kombinace výrobních možností společnosti Hyundai s technologickou platformou Uber představuje obrovský pokrok, který v nadcházejících letech umožní zprovoznit vzrušující síť letecké taxislužby,“ řekl Eric Allison, vedoucí projektu Uber Elevate.

Hyundai plánuje posilovat svá partnerství s globálními společnostmi, jako je Uber, a urychlovat realizaci svého projektu městské letecké dopravy, který zahrnuje vývoj osobních létajících vozidel PAV nejvyšší světové úrovně, nabídku servisních služeb a údržby pro provozovatele vozových parků a vývoj přistávacích a vzletových ploch.

PBV, dokonalé řešení mobility pro všechny životní styly

Druhé řešení pro chytrou mobilitu v podání značky Hyundai je vozidlo pro specifické účely, PBV (Purpose Built Vehicle), které je koncipováno pro dynamickou budoucnost, v níž bude hlavní pozornost zaměřena na člověka a jeho potřeby.

PBV je novým řešením pro městskou mobilitu, které dokáže uspokojit široké spektrum budoucích životních stylů s neomezenými možnostmi individualizace.

Cestující mohou za jízdy do svého cíle využívat na míru střižené služby. Jedná se tedy o zcela nový přístup k mobilitě, který přesahuje současnou představu o dopravních prostředcích.

Co se týče individualizace, mohou vozidla PBV plnit funkce restaurace, kavárny, hotelu nebo dokonce i lékařské kliniky či lékárny, a to vše v rámci poskytování přepravy po městě.

Koncepční vozidlo Hyundai PBV ztělesňuje tři klíčové idey: městská ikona, životní prostor na kolech a skupinová mobilita. Vozidlo PBV je inspirováno ikonickým vozem lanové dráhy v San Franciscu: „Oživený design v nás vytváří pocit propojení se způsobem našeho cestování, a to prostřednictvím progresivní interpretace jeho DNA a začlenění městské scenérie,“ řekl SangYup Lee, viceprezident a globální šéfdesignér společnosti Hyundai.

PBV umožňuje individualizaci ve značném rozsahu. Horní a spodní část karoserie je kompletně demontovatelná a jejich délku lze měnit v rozsahu od 4 do 6 metrů.

Interiér vozidla lze přizpůsobit individuálním požadavkům montáží modulárních dílů. PBV se díky tomu přesouvá z oblasti přepravy do sféry životního prostoru.

Zcela elektricky poháněné vozidlo PBV je také ekologickým řešením mobility.  Funkce umělé inteligence umožňuje vozidlu PBV projíždět nejlepšími trasami. Díky speciálním nabíjecím vozidlům PBV bude nabíjení probíhat i za jízdy.

Vozidla PBV mohou být provozována rovněž autonomně v konvojích. Toto řešení přinese inovativní změny do přepravy osob, a navíc podpoří logistiku v budoucích velkoměstech.

Hub, nový dopravní uzel propojující UAM a PBV

Třetím řešením pro chytrou mobilitu, představeným společností Hyundai, je Hub, inovativní komunitní prostor, který propojuje leteckou mobilitu UAM s pozemními vozidly PBV.

Hub má na svém vrcholu přistávací a vzletovou platformu pro osobní létající vozidla PAV a dokovací stanice v přízemí, které umožňují vozidlům PBV přijíždět z různých směrů a různými směry také odjíždět.

Centrum Hub lze přeměnit v nekonečný počet nových prostorů v závislosti na způsobu připojení vozidel PBV. Hub se může proměnit například v kulturní komplex připojením vozidel PBV, která fungují jako koncertní sály, kina nebo muzea.

Z nových center bude možné vytvořit také lékařské komplexy připojením vozidel PBV, poskytujících lékařské služby v podobě lékařských klinik, lékařských ordinací a lékáren.

Hyundai plánuje zvýšit dostupnost chytré mobility rozmístěním dopravních center Hub po celém území budoucích velkoměst a vybudovat nový „ekosystém“ mobility na základě sítě UAM-PBV-Hub.

Společnost překoná časová a prostorová omezení mobility a vytvoří nové prostory, v nichž se mohou lidé scházet a komunikovat. Tímto způsobem přispěje k výstavbě a oživení budoucích velkoměst, zaměřených na potřeby lidí.

Hyundai předvádí život s budoucí mobilitou pomocí konceptů PAV, PBV a Hub ve skutečné velikosti

Hyundai prezentuje na veletrhu CES 2020 svou vizi budoucí mobility. Ve své expozici s výstavní plochou 670 m2 předvádí inovativní řešení mobility v podobě koncepčních vozidel PAV (s označením „S-A1“) a PBV (s označením „S-Link“) a koncepčního centra Hub (s označením „S-Hub“).

Koncepční vozidlo PAV ve skutečné velikosti je vystaveno 2,2 metru nad podlahou výstavní haly, aby vyvolávalo dojem, že letí.  Zóna virtuální reality nabízí návštěvníkům živé, praktické zážitky z cestování vozidlem PAV.

Vystavena jsou rovněž dvě vozidla PBV ve skutečné velikosti. Jedno z nich má podobu obytného prostoru a druhé je lékařskou klinikou.

Koncepční centrum Hub ukazuje na veletrhu, jak se mohou vozidla PBV spojovat, a vytvářet tak nové komunity pro obyvatele budoucích velkoměst.

Na zobrazovací ploše mohou návštěvníci sledovat video, zachycující životní styl na základě budoucí mobility, využívající řešení značky Hyundai.

Veletrh CES 2020 potrvá čtyři dny od 7. do 10. ledna. Videa, ilustrující vizi budoucí mobility v podání značky Hyundai, jsou k dispozici zde.

 

 

KLÍČOVÉ CENTRUM

VÁŠ KLÍČOVÝ PARTNER

 

Kompletní klíčařský sortiment včetně výroby autoklíčů

Kontakt:
KLÍČOVÉ CENTRUM H&B Group
Plzeň, Žatecká 138/8, PSČ 301 00
377 225 903
info@hbgroup.cz

Autopůjčovna s nabídkou vozů všech kategorií. 

 

Firmám nabízíme flexibilní pronájem vozů.

Kontakt:
RentPoint
Praha 4, Na Chodovci 2457
267 286 823
rentpoint@rentpoint.cz

Související články

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Hyundai N odhaluje dva výzkumné koncepty představující vizi v éře elektrifikace

Hyundai N odhaluje dva výzkumné koncepty...

První plně elektrický vysokovýkonný model IONIQ 5 N bude představen v roce 2023 Nyní značka Hyundai představuje v premiéře dva vysokovýkonné koncepční vozy — RN22e a N Vision 74 RN22e...

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Elektrifikovaný Streamliner Hyundai IONIQ 6 se představuje s prodlouženým dojezdem a inovativním interiérem

Elektrifikovaný Streamliner Hyundai IONIQ...

Nový elektromobil značky Hyundai nabídne zákazníkům výjimečný prostor k cestování Sada akumulátorů o kapacitě 77,4 kWh umožní spolu s aerodynamicky tvarovanou siluetou dojezd na jedno nabití...

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Hyundai Motor, Steven Gerrard a BTS při Mistrovství světa ve fotbale vyzývají k trvalé udržitelnosti

Hyundai Motor, Steven Gerrard a BTS při...

Hyundai Motor spouští pod názvem „Goal of the Century“ novou globální kampaň na podporu trvalé udržitelnosti Fotbalová legenda Steven Gerrard a globální popová senzace BTS vystupují v...

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Hyundai IONIQ 5 získal britské ocenění „UK Car of the Year 2022“

Hyundai IONIQ 5 získal britské ocenění...

Revoluční Hyundai IONIQ 5 převzal ve Velké Británii nejvyšší ocenění v anketě „UK Car of the Year Awards“ Elektromobil s dojezdem 481 kilometrů byl také vyhlášen „Nejlepším rodinným...

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Elektromobil IONIQ 5 a nový TUCSON vstupují do světa filmu v novince „Spider-Man: Bez domova“

Elektromobil IONIQ 5 a nový TUCSON...

Modely IONIQ 5 a TUCSON budou vystupovat v připravovaném filmu „Spider-Man: Bez domova“, který společnost Sony Pictures uvede do kin 17. prosince Globální marketingová kampaň společnosti...