Zasedala Rada ředitelů (Valná hromada) Sdružení automobilového průmyslu

Zasedání probíhalo ve firmě TPCA Czech Kolín – Ovčáry Jednáno bylo mimo jiné i o novém Zákoníku práce.

Ve firmě TPCA Czech Kolín – Ovčáry proběhlo dne 7. prosince 2006 za rekordní účasti  členské základny  v pořadí již 62. zasedání Rady ředitelů (Valná hromada) Sdružení automobilového průmyslu (Sdružení AP). Mimo interní záležitosti Sdružení AP byly na tomto zasedání, za účasti místopředsedy Odborového svazu KOVO pana Jaroslava Součka a generálního ředitele Svazu průmyslu a dopravy pana Ing. Zdeňka Lišky, diskutovány otázky týkající se nového Zákoníku práce a souvisejících právních norem. Na jednání byl pozván též úřadující ministr práce a sociálních věcí pan RNDr. Petr Nečas, který se však těsně před zahájením zasedání omluvil.

V novém Zákoníku práce (ZP) je dle názoru členů Sdružení AP, vycházejícího z reálného prostředí výrobních firem, zapotřebí v co nejkratší době odstranit jeho diskutované nedostatky, přičemž za prioritní změny se považuje především:

 • zpřehlednění ZP z hlediska jeho praktické použitelnosti a pochopitelnosti jak ze strany zaměstnanců, tak i zaměstnavatelů; doporučuje se ustanovení týkající se státních zaměstnanců a zaměstnanců státních samospráv nebo jim na roveň postavených institucí řešit v zákoně o státní službě;
 • ustanovení týkající se možnosti použití kont pracovní doby (§ 86 a § 87) – přizpůsobit praktickým potřebám zaměstnavatelů; souhlas každého zaměstnance je v reálném prostředí firem v podstatě nemožný (delegovat do kolektivních smluv respektive do vnitřního předpisu);
 • mzdy ve vyrovnávacím období (§ 121 a § 122 představuje dvojí účetnictví, nárok zaměstnance na 80 % průměrného výdělku – tato částka může z řady důvodů převýšit sjednanou mzdu, což je vlastně v rozporu s principem zavedení kont pracovní doby);
 • zrovnoprávnění firem, ve kterých působí odborová organizace s firmami bez odborové organizace – to, co lze umožnit kolektivní smlouvou (u firem s odborovou organizací), by mělo být ekvivalentně umožněno i firmám bez odborové organizace (vnitřní předpis postavit na roveň kolektivní smlouvy jak v ZP, tak v navazujících, zejména pak daňových zákonech a to zcela jednoznačně);
 • možnost okamžitého zrušení pracovního poměru nevázat pouze na porušení povinnosti „vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem“, ale též na to, že „při výkonu práce či v přímé souvislosti s ním dojde k porušení pracovní povinnosti zvlášť hrubým způsobem“; obdobně i při posuzování náhrady škody;
 • pracovní smlouva a práce přesčas (§ 114), manažerské smlouvy – umožnit (tak jako tomu bylo v zákoně o mzdě) stanovení výše dojednané mzdy s přihlédnutím k případné práci přesčas, ponechat institut manažerské smlouvy a její vazby na vyšší odpovědnost, než je jen běžný zaměstnanecký poměr;
 • souběhy přestávek (bezpečnost a ochrana zdraví při práci, na jídlo a oddych) – zlepšení celkového systému;
 • hmotná zodpovědnost zaměstnanců z pohledu praktické proveditelnosti a ve vazbě na ostatní legislativu a časovou logiku;

Zlepšit bude nutno i provázanosti Zákoníku práce a Občanského zákoníku (jednoznačnost), důležitou otázkou jsou i výklady soudu.

Ve věci těch ustanovení nového Zákoníku práce, na které byla podána ústavní stížnost (z nichž některá obsahuje i současný ZP), se jako racionální jeví vyčkat na rozhodnutí Ústavního soudu.

Dále byl vyjádřen názor, že je nedůstojné, aby se představitelé odborových centrál a vrcholových organizací zaměstnavatelů vzájemně napadali ve sdělovacích prostředcích, namísto urychleného hledání možnosti náprav v ZP.

V současné době je do činnosti Sdružení AP zapojeno více než 150 firem a organizací, které přímo zaměstnávají téměř 120 000 osob. Podíl firem automobilového průmyslu na průmyslové produkci a exportu České republiky tvoří více než 21 % a výrazně kladným způsobem ovlivňuje zahraničně obchodní bilanci České republiky. Průměrné mzdy ve firmách Sdružení AP  přesahují v uplynulých letech o 10 až 11 % průměrnou mzdu vykázanou za celou Českou republiku.

Ing. Antonín Šípek, ředitel

Související články

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Značku Audi povede Marcel Archleb

Značku Audi povede Marcel Archleb

Novým vedoucím divize Audi společnosti Porsche Česká republika s.r.o. bude od 27. srpna 2018 Marcel Archleb a obsadí tak pozici ve vedení, která byla od května volná. „V panu Marcelu Archlebovi...

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Ondřej Pavlík přechází z české a slovenské pobočky DKV řídit region severní, střední a východní Evropy i Turecka

Ondřej Pavlík přechází z české a...

„Jedním z mých hlavních úkolů bude v regionu úspěšně zavést DKV Box Europe,“ říká O. Pavlík. Dosavadní ředitel české a slovenské pobočky DKV Ondřej Pavlík od 1. 7. 2018 přechází...

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Ekologické vozy Hyundai zvítězily ve dvou kategoriích „New Car Awards“

Ekologické vozy Hyundai zvítězily ve...

Hyundai Kona Electric se stal „Cenově dostupným elektromobilem roku“ (Affordable Electric Car of the Year) a IONIQ Plug-In je nositelem titulu „Cenově dostupný hybridní vůz roku“ (Affordable...

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Inovace BASF pomáhají začlenit elektromobily do běžného života

Inovace BASF pomáhají začlenit...

Bateriové materiály BASF utvářejí budoucnost elektromobility Díky katodovým materiálům BASF jsou baterie výkonnější, spolehlivější a cenově dostupné Inovace firmy BASF pomáhají zvýšit...

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Pět chyb, které lidé dělají při používání klimatizace

Pět chyb, které lidé dělají při...

Jednou z nejčastějších chyb je zapnutí klimatizace na nejvyšší výkon bez předchozího vyvětrání interiéru Výdechy ventilační soustavy by měly směřovat ke stropu, nikoli na cestující,...