Zaplatit si klid za volantem se vyplatí

Podrobně vše o pojištění a jak lze ušetřit a další rady

Škody na místě nehody až 7 miliard korun

Podle statistik Ministerstva vnitra šetřila policie za prvních devět měsíců letošního roku téměř 150 tisíc nehod. Odhadnutá hmotná škoda dopravní policií na místě nehody je přitom ve výši téměř 7 miliard korun, což je o 3,4 % méně než v loňském roce, kdy škody přesáhly 7 miliard korun. Pokles je zapříčiněn jednorázovým poklesem nehodovosti v souvislosti se zavedením tzv. bodového systému v červenci a srpnu. V dalších měsících, se již trend nehodovosti začal bohužel vracet k původním hodnotám.

Když bychom si spočítali průměrnou škodu na jednu nehodu, byla by přibližně 47 tisíc korun, což není právě málo. Platí, že i nevinně vypadající nehoda se může prodražit. Kolik vás mohou stát zdánlivě malé škody jako například:

 • Nabouraný blatník: 6 – 20 tisíc korun
 • Rozbité čelní: 10 tisíc korun
 • Promáčklé zadní dveře: 15 – 20 tisíc korun

Zdroj.: Česká pojišťovna

Nechte škody hradit pojišťovnu

Škody, které provozem svého vozidla způsobíte jiné osobě, za vás uhradí pojišťovna, u níž máte sjednáno povinné ručení. To musí mít ze zákona uzavřeno každý majitel v České republice registrovaného vozu. Toto pojištění vám ale nikdy neuhradí škody na vašem voze. Proti škodám, které vašemu vozu způsobí živly, vzniknou v důsledku havárie, odcizení nebo neoprávněného užití vozidla, vás ochrání havarijní pojištění. To sice není povinné, ale uzavřít ho se určitě vyplatí. Vždyť jenom rozbitý blatník vás může stát desítky tisíc korun.

Jaká jsou vaše práva

Víte, na co všechno máte z povinného ručení nárok? Asi jako první vás napadne úhrada škody na voze nebo majetku třetích osob. Platí však, že nejvyšší náhrady se vyplácejí na škody na jejich zdraví. Například u České pojišťovny je třetina z celkového objemu peněz vyplacena za škody za zdraví.

Jaké škody tedy povinné ručení kryje:

 • Věcné škody (škody na majetku způsobené provozem vozidla)
 • Škody na zdraví nebo usmrcením (například bolestné, náhrada za ztrátu výdělku při pracovní neschopnosti)
 • Škody, které mají povahu ušlého zisku
 • Právní zastoupení – pokud poškozený využívá právní zastoupení při uplatňování nároků na náhradu škody
 • Náklady na léčení zraněného vynaložené zdravotní pojišťovnou

Jak a kde pojištění uzavřít

Pojištění vozu můžete uzavřít na pobočce pojišťovny, přes internet nebo po telefonu. Sjednat povinné ručení je základní povinností každého majitele registrovaného vozu. Kdyby tuto povinnost nesplnil, zaplatí pokutu 20 tisíc korun. K uzavření nové pojistné smlouvy o povinném ručení budete potřebovat velký technický průkaz vozidla, osobní doklady, potvrzení o době trvání pojištění a škodném průběhu. Pojištění zaniká buď ukončením smlouvy, dohodou smluvních stran nebo výpovědí, kterou je možné podat 6 týdnů před koncem pojistného období. Po skončení pojištění je třeba původní pojišťovně vrátit doklad o pojištění a zelenou kartu.

Znát jenom cenu nestačí

Není pochyb o tom, že když za něco platíte, budete se zajímat o to, kolik to stojí. Cena povinného ručení je dnes u mnoha pojišťoven ovlivněna tzv. segmentací. Pojišťovny při stanovení ceny uvažují například věk řidiče, region, ve kterém má auto přihlášeno nebo stáří vozu. Zatím bez segmentace stanovují své sazby i dvě největší pojišťovny – Česká pojišťovna a Kooperativa. „Odměňujeme pouze slušné řidiče, kteří jezdí bez nehod, a znevýhodňování některých řidičů, protože jsou mladší nebo z velkého města, podle nás není spravedlivé,“ komentuje vytváření sazeb pojistného Václav Bálek z České pojišťovny. Na tom něco je – proč by řidič jezdící bez nehod, ovšem s autem registrovaným ve městě, které ve statistikách pojišťovny díky méně ohleduplným řidičům vykazuje více nehod, měl přispívat vyšší sazbou povinného ručení na likvidaci nehod jiných motoristů?

Dříve než povinné ručení vyberete, ujistěte se, že znáte kromě ceny i odpověď na tyto otázky:

 • Jak velkou škodu pojišťovna pokryje – postihne-li vás nehoda s vaším vozem, může se škoda vyšplhat až na několik desítek tisíc korun. To, do jaké výše vám pojišťovna škodu uhradí, závisí na pojistných limitech, které pojišťovna nabízí. Ty jsou stanoveny zákonem na 18 mil. korun na věcné škody a 35 mil. korun na škody na zdraví, pojišťovny však nabízejí i vyšší limity. Nejvyšší limity ve výši 100 mil korun můžete najít u České pojišťovny a pojišťoven Allianz a Uniqa.
 • Jak budu moci nahlásit pojistnou událost – nahlásit pojistnou událost na pobočce je samozřejmostí dlouhá léta. Naštěstí již většina pojišťoven umožňuje využít internet nebo telefon. Telefon je přitom ideálním řešením, máte ho hned při ruce a událost můžete nahlásit hned z místa nehody.
 • Jak mi pojišťovna pomůže při nehodě – bezprostředně po nehodě budou vaším pomocníkem asistenční služby. Ty máte většinou zdarma od pojišťovny, u které máte uzavřeno povinné ručení. Pojišťovny nabízejí různý rozsah asistenční služeb. Vždy se však můžete spolehnout na příjezd asistenční služby na místo nehody, odtah vozu, proplacení neplánovaného ubytování v hotelu nebo právní pomoc.
 • Jak rychle pojišťovna zlikviduje pojistnou událost – každý z nás by chtěl mít likvidaci vyřízenou co nejdříve. Zákonem stanovená lhůta pro pojišťovny jsou tři měsíce. Urychlit ji pomůže zejména zavedení digitálního oběhu dokumentů. Zkušenost s ním má u nás zatím Česká pojišťovna. Ta je schopna díky digitálnímu oběhu dokumentů skutečně schopna vyřídit 95 % škod do 5 pracovních dnů od chvíle, kdy pojišťovna obdržela všechny dokumenty potřebné k likvidaci. Navíc klient České pojišťovny nyní může sledovat průběh pojistné události na internetu a zkontrolovat si tak, zda do pojišťovny dorazily všechny dokumenty, které jí zaslal.

Jezdíte slušně? Pak ušetříte

Daří-li se vám jezdit celý rok bez nehod, vězte, že se vám to vyplatí. Všechny pojišťovny totiž nabízejí bonus, tedy slevu na povinném ručení pro ty klienty, kteří jezdí bez nehod. Klientů s bonusem je například u České pojišťovny naprostá většina, asi 90 %. Za rok pojištění bez nehod získáte slevu 5 %. Bonusový systém platí již od roku 2000, někteří řidiči mohou tedy v letošním roce získat bonus až 30 %. Platí přitom, že bonus přebíráte i od ostatních pojišťoven. Pokud tedy pojišťovnu měníte, bonus jde s vámi.

Nabídka pojišťoven je pestrá

Loni pojišťovny lákaly řidiče na dárky, letos připravily spíše různé výhody navíc k pojistné smlouvě. Například Česká pojišťovna nabízí zajistit likvidaci poškozeným, kterým její klienti způsobili škodu při nehodě. „Z povinného ručení našeho klienta uhradíme poškozenému nejen opravu zničeného vozu a jiné náklady, ale i například odtah nepojízdného vozidla. To mnozí ani netuší a zařizují si jej zbytečně a dráž na vlastní pěst,“ uvádí Václav Bálek z České pojišťovny.

Nové sazby pouze pro minimum řidičů

Pro ty, kteří uzavřou pojištění k začátku roku 2007, budou platit nové sazby pojišťoven. „Základní sazby pojistného, o nichž se v médiích nejčastěji píše a které se z určité historické setrvačnosti uveřejňují vždy na podzim, jsou podstatné jen pro nově příchozí řidiče. Takových řidičů je ale například u České pojišťovny řádově okolo 5 % ročně. Drtivá většina ostatních řidičů, uplatní ke své sazbě bonus od 5 do 30 % a řada z nich má pojištění sjednané k jinému datu kdykoliv během roku, takže podzimní změny sazeb jejich smlouvy v současné době neovlivní,“ uvádí Václav Bálek z České pojišťovny. Obdobná situace bude pravděpodobně ve všech pojišťovnách.

Existuje sice asi třetina řidičů, kteří mají smlouvu o pojištění uzavřenou k 1. lednu, ale ti již zpravidla užívají nějaký bonus na pojistné.

Kolik zaplatí noví a kolik slušní řidiči

Vozy, které nejčastěji potkáte na našich silnicích, jsou automobily značky Škoda. Například v Praze tvoří 47,52 % vozového parku, v Českých Budějovicích dokonce 50,15 %. Kolik tedy v současné době zaplatí nově příchozí řidiči a kolik řidiči s maximálním bonusem 35 % za vůz nejrozšířenější značky Škoda, konkrétně Škoda Fabia, u jednotlivých pojišťoven v Praze a třeba v Českých Budějovicích?

Osobní automobil do 3 500 kg s objemem 1 350 cm3, stáří vozu 6 let, muž ve věku 37 let, forma platby ročně, nižší limity plnění, České Budějovice

Pojišťovna (krytí: škody na zdraví/škody na majetku) Pojistné Pojistné s maximálním bonusem (35 %)
CALLIN (38 mil./15 mil.) 2 819 Kč 1 832 Kč
TRIGLAV (50 mil./50 mil.) 3 262 Kč 1 305 Kč
UNIQA (35mil./18 mil.) 3 437 Kč 2 234 Kč
ČESKÁ POJIŠŤOVNA (35 mil./18 mil.) 3 585 Kč 2 330 Kč
GENERALI (35mil./18 mil.) 3 644 Kč 2 369 Kč
KOOPERATIVA (24 mil./54 mil.) 3 948 Kč 2 566 Kč
WÜSTENROT (35 mil. /18 mil.) 3 980 Kč 1 520 Kč
ČSOB (24 mil./44 mil.) 4 097 Kč 2 688 Kč
ALLIANZ (35 mil./18 mil.) 4 106 Kč 2 669 Kč
ČPP Speciál plus (70 mil./70 mil.) 4 868 Kč 3 164 Kč

Pramen: www.callin.cz

Osobní automobil do 3 500 kg s objemem 1 350 cm3, rok výroby vozu 2000, muž ve věku muž ve věku 37 let, forma platby ročně, nižší limity plnění, Praha

Pojišťovna (krytí: škody na zdraví/škody na majetku) Pojistné Pojistné s maximálním bonusem (35 %)
TRIGLAV (50 mil./50 mil.) 3 262 Kč 1 305 Kč
ČESKÁ POJIŠŤOVNA (35 mil./18 mil.) 3 585 Kč 2 330 Kč
UNIQA (35mil./18 mil.) 3 637 Kč 2 366 Kč
GENERALI (35mil./18 mil.) 3 644 Kč 2 369 Kč
CALLIN (38 mil./15 mil.) 3 719 Kč 2 417 Kč
KOOPERATIVA (24 mil./54 mil.) 3 948 Kč 2 566 Kč
WÜSTENROT 3 980 Kč 1 520 Kč
ČPP Speciál plus (70 mil./70 mil.) 4 868 Kč 3 164 Kč
ČSOB (24 mil./44 mil.) 4 902 Kč 3 211 Kč
ALLIANZ (35 mil./18 mil.) 5 196 Kč 3 377 Kč

Pramen: www.callin.cz

Osobní automobil do 3 500 kg s objemem 1 650 cm3, stáří vozu 6 let, muž ve věku 20 let, svobodný, forma platby ročně, vyšší limity plnění, Praha

Pojišťovna (krytí: škody na zdraví/škody na majetku) Pojistné Pojistné s maximálním bonusem (35 %)
TRIGLAV (50 mil./50 mil.) 4 795 Kč 1 918 Kč
UNIQA (50 mil./60 mil.) 4 981 Kč 3 237 Kč
UNIQA (100 mil./100 mil.) 5 313 Kč 3 453 Kč
GENERALI (30 mil./60 mil.) 5 484 Kč 3 427 Kč
ČESKÁ POJIŠŤOVNA (100 mil./100 mil.) 5 545 Kč 3 604 Kč
KOOPERATIVA (70 mil./70 mil.) 6 168 Kč 3 892 Kč
CALLIN (100 mil./100 mil.) 6 419 Kč 4 172 Kč
WÜSTENROT (70 mil./70 mil.) 6 560 Kč 2 520 Kč
ČSOB (60 mil./60 mil.) 7 777 Kč 4 709 Kč
ČPP Super Plus (70 mil./70 mil.) 7 913 Kč 5 144 Kč
ALLIANZ (50 mil./50 mil.) 8 978 Kč 5 836 Kč
ALLIANZ (100 mil./100 mil.) 10 773 Kč 7 002 Kč

Pramen: www.callin.cz

Osobní automobil do 3 500 kg s objemem 1 650 cm3, stáří vozu 6 let, muž ve věku 20 let, forma platby ročně, nižší limity plnění, České Budějovice

Pojišťovna (krytí: škody na zdraví/škody na majetku) Pojistné Pojistné s maximálním bonusem (35 %)
UNIQA (35mil./18 mil.) 4480 2 912 Kč
TRIGLAV (50 mil./50 mil.) 4795 1 918 Kč
GENERALI (35mil./18 mil.) 5272 3 427 Kč
ČESKÁ POJIŠŤOVNA (35 mil./18 mil.) 5280 3 233 Kč
CALLIN (38 mil./15 mil.) 5649 3 672 Kč
KOOPERATIVA (24 mil./54 mil.) 5988 3 892 Kč
ČSOB (24 mil./44 mil.) 6017 3 936 Kč
WÜSTENROT (35 mil./18 mil.) 6220 2 520 Kč
ALLIANZ (35 mil./18 mil.) 7644 4 969 Kč
ČPP Speciál plus (70 mil./70 mil.) 7913 5 144 Kč

Pramen: www.callin.cz

Pojištění on-line – mínus až 10 %

Nejen cestu do pojišťovny, ale i část peněz můžete ušetřit, sjednáte-li si pojištění přes internet. V současné době tuto možnost nabízejí téměř všechny velké pojišťovny. Chcete-li se přes internet pojistit havarijně, můžete tak udělat u České pojišťovny nebo pojišťovny Uniqa.

Pojištění auta přes internet uzavírají hlavně muži

Smlouvy o povinném ručení tvoří 14 % smluv uzavíraných přes internet u České pojišťovny. Je pravda, že pojištění sjednávají přes internet hlavně lidé do 30 let. Nicméně web není doménou pouze mladých lidí. Nejstarším klientem, který uzavřel povinné ručení přes internet u České pojišťovny, je 77letý muž ze západních Čech. Pokud jde o pohlaví, je obecně při sjednávání jakéhokoliv pojištění přes internet poměr mužů k ženám zhruba 70 % k 30 %. U havarijního pojištění a povinného ručení je rozdíl ještě výraznější.

Možnost uzavřít pojištění po internetu Česká pojišťovna Allianz ČPP ČSOB Generali Kooperativa Uniqa Callin
Havarijní pojištění x           x
Povinné ručení x x x     x x x

Pramen: internetové stránky a informační linky pojišťoven

Dvě dobré rady, aneb jak na to

 • Dopředu si připravte podklady, které budete při vyplňování potřebovat.
 • U povinného ručení a havarijního pojištění si připravte tzv. velký technický průkaz pojišťovaného vozidla a případně i potvrzení o předchozím průběhu pojištění v případě, že uplatňujete bonus.
 • Zvolit vhodný počátek pojištění nebo sjednat pojištění s dostatečným předstihem
 • Pojistná smlouva se stává platnou přijetím úhrady za pojistné na účet pojišťovny. V případě on-line plateb je smlouva uzavřena do 1 hodiny i o víkendech. Pokud zvolíte platbu převodem, smlouva bude uzavřena do jednoho až dvou pracovních dnů.

U havarijního pojištění je také podmínkou absolvování prohlídky pojišťovaného vozidla před datem počátku pojištění.

Související články

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Fotbalové kluby nejvyšší ligy najely s auty z Mototechny již 5 milionů kilometrů

Fotbalové kluby nejvyšší ligy najely s...

Spolupráce značek AAA AUTO a Mototechna zahajuje již třetí sezónu V rámci spolupráce společnosti AURES Holdings, kam patří značky AAA AUTO a Mototechna, s fotbalovými kluby FAČR a LFA ujeli...

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Hyundai Motor Europe uzavřel první pololetí s novým prodejním rekordem

Hyundai Motor Europe uzavřel první...

Hyundai Motor dosáhl v letošním roce svého nejlepšího výsledku za první pololetí s 291 052 evropskými registracemi Nárůst o 7,5 % v porovnání s předchozím nejlepším prvním pololetím...

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Akce „Hyundai odměňuje české řidiče“ oslovila Česko

Akce „Hyundai odměňuje české...

Hyundai je dlouhodobě jediným opravdovým partnerem českých řidičů, nabízejícím za nedostižné ceny špičkové služby a produkty, vynikající výbavu, inovativní technologie, vrcholnou kvalitu...

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Nový vrcholný model rodiny Q: Audi Q8 zná českou cenu

Nový vrcholný model rodiny Q: Audi Q8...

Luxusně vybavené SUV ve stylu kupé pro podnikání i volný čas Audi Q8 50 TDI v České republice od 1 945 900 Kč; uvedení na trh v srpnu Atraktivní balíčky výbav Gravity a Technology Audi Q8...

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Hyundai je podle J.D. Power nejspolehlivější značkou v automobilovém průmyslu

Hyundai je podle J.D. Power...

Nezávislá organizace J.D. Power zveřejnila studii spolehlivosti automobilů na území Velké Británie. Výzkum označil Hyundai jako nejspolehlivější značku na trhu. Automobilka v provedeném...