Zahájení národní kampaně Hledáme řidiče třídy A

Pod tímto heslem v České republice proběhne v letošním a příštím roce informační kampaň na podporu úspor energie a s tím spojeného snížení emisí v automobilové dopravě.

Kampaň je součástí celoevropské iniciativy oficiálně podporované Evropskou komisí a jejím cílem je učinit u uživatelů vozů-řidičů myšlenku energetické náročnosti (a doprovodných emisí) významnějším a sledovanějším faktorem – jak při rozhodování o koupi, tak při následném provozu vozidel.

Zahájení národní kampaně Hledáme řidiče třídy A

Aktivita si získala velkou pozornost nejen ze strany Komise, ale i Evropské asociace výrobců vozidel (ACEA) a dalších zastřešujících organizací v oblasti automobilismu (např. Mezinárodní automobilové federace FIA či asociací EFA a CIECA sdružující autoškoly a zkušební organizace k udělení řidičských oprávnění).

Důvodem k tomu je skutečnost, že se má stát základem tzv. integrovaného přístupu, jehož podstatou je iniciace různých opatření vzájemně posilujících postupné zavádění energeticky efektivnějších vozů a způsobů dopravy tak, aby bylo možné splnit strategické cíle Evropské unie, které předpokládají významně snížit energetickou a emisní náročnost automobilové dopravy a zejména osobních vozidel v příštích letech oproti současnosti.

S ohledem na národní specifika bude hlavní pozornost kampaně v tuzemsku orientována na chování řidičů – způsobem řízení lze lehce ovlivnit dvacet i více procent normované spotřeby automobilu. A tak jen „pouhou“ změnou řidičských návyků respektive dodržováním pravidel hospodárné jízdy (správné řazení, rychlost, nahuštěné pneumatiky atd.) lze významně snížit spotřebu energie bez ohledu na typ, velikost či motorový výkon vozu. Ku prospěchu bezpečnosti silničního provozu a ekonomiky jízdy.

K tomu, jak této možnosti využívat, hodlá kampaň české řidiče motivovat prostřednictvím konceptu energetického štítkování se záměrem kategorizovat řidiče do energetických tříd dle obdobné metodiky, jaká je dnes uplatňována např. u spotřebičů bilé techniky. Užití energetického štítkování v dopravě a navíc pro hodnocení chování řidičů je tak novinkou nejen u nás, ale i v celé Evropě.

Podobně pak tato kategorizace bude poprvé u nás představena i u osobních vozů (jako důležitá součást konceptu úsporného řízení determinující do značné míry následnou energetickou a emisní náročnost dopravních potřeb každého řidiče).

Řidiči třídy A budou v tuzemsku vyhledáváni v rámci kurzů úsporné jízdy, které budou pořádány v průběhu roku 2007 během nejrůznějších regionálních akcí věnovaných automobilismu (výstavy, konference apod.). Na těchto kurzech si řidiči budou moci své schopnosti bezplatně otestovat a za pomoci kvalifikovaných instruktorů osvojit některé užitečné návyky pro úspornou jízdu.

Kurzy bude současně doprovázet dlouhodobá soutěž, do níž se budou moci (na základě registrace na internetových stránkách www.uspornajizda.cz) zapojit všichni řidiči bez rozdílu. Její podstatou bude dlouhodobé sledování průměrné spotřeby u svého vozu (na vzdálenost 5 tis. km) využitím aplikace elektronické knihy jízd, která bude na uvedených internetových stránkách k dispozici.

Soutěž bude probíhat do konce roku 2007 a ti řidiči, kteří se svou průměrnou spotřebou dostanou do energetické třídy A, budou odměněni cenami od partnerů kampaně. Nejlepších deset bude poté v prvním čtvrtletí 2008 přizváno na „soutěž pravdy“ o další hodnotné ceny.

Aktivity kampaně doprovodí různé informační tiskoviny (kalkulátor, leták, brožura, samolepka ad.). Využívány budou jak v rámci kurzů, tak i pro propagaci kampaně jednotlivými partnery.

Hospodárné řízení vozů se zdaleka netýká pouze kategorie osobních vozů, spíše naopak – mnohem významnější efekt přináší u nákladních vozidel a autobusů, jejichž roční projezd běžně dosahuje až 100 i více tisíc kilometrů. Dobře vyškolení řidiči pak dokážou jen pomocí ekonomické jízdy svým dopravním firmám za rok ušetřit tisíce litrů paliva a desítky tisíc korun.

Záměrem je proto obě výše uvedené aktivity v průběhu kampaně rozšířit i pro profesionální řidiče autobusů a nákladních vozidel. Konkrétnější informace k tomu budou uveřejněny v druhé polovině letošního roku.

Ke kampani se v tuzemsku připojila řada organizací z veřejné i soukromé sféry. Níže uvádíme hlavní důvody, které je k tomu vedly:

Organizace Stanovisko
SEVEn, o.p.s. „Využitím principu energetického štítkování pro hodnocení způsobu řízení vozidel jsme chtěli nastavit českým řidičům zrcadlo – v obchodech si dnes se samozřejmostí vybíráme chladničky, pračky, myčky energetické třídy A. Pokud vyšší energetickou efektivnost vyžadujeme od spotřebičů, proč si ji alespoň na čas nezkusít vyžadovat i u sebe?“ Jaroslav Maroušek, ředitel společnosti, která je koordinátorem kampaně
Ministerstvo životního prostředí ČR „Energetický štítek se ukazuje jako bezvadná pomůcka pro zákazníka, když má volit zboží, které si koupí. Právě proto mi užití podobné metody i v této kampani připadá jako skvělý nápad. Je to přehledné, jasné a každý se o to může snažit. Každý z nás se má šanci stát řidičem energetické třídy A. A čím víc takových bude, tím lépe pro životní prostředí, klima, ovzduší, zdroje ropy, ale i jejich vlastní peněženky“. Martin Bursík, ministr životního prostředí
Škoda Auto, a.s. „Společnost Škoda Auto přikládá ochraně životnímu prostředí a otázce snižování emisí CO2 velký význam, což můžeme doložit konkrétními výsledky. Podle testů německého autoklubu ADAC se vozy Octavia s benzinovým i dieselovým motorem a Superb TDi umístily z hlediska emisních kvalit na čelních místech ve svých třídách. Některé verze nové Fabie již nyní plní limity emisí CO2, které chce Evropská komise stanovit pro rok 2012. Letos jsme představili vůz na CNG (zemní plyn), který bychom rádi prodávali i v ČR, pokud se podaří vytvořit dostatečná obslužná síť. Druhou novinkou je vůz používající palivo s 85procentním podílem bioethanolu. Ten je zatím určený pro švédský trh, kde tamní vláda kompenzuje řidičům vyšší cenu takových vozů.Pokud však chceme, aby bylo snižování emisí CO2 v automobilovém průmyslu skutečně účinné, musí se do toho zapojit všichni hráči včetně samotných řidičů. Naše automobily jsou konstruované tak, že umožňují velmi úspornou jízdu. Poté však velmi záleží na samotných řidičích, jaké návyky si osvojí a nakolik budou svoji jízdou ohleduplní k životnímu prostředí a kolik peněz tím sami sobě ušetří.“Martin Jahn – člen představenstva pro Řízení lidských zdrojů
Shell Czech Republic, a.s. „Řada lidí má při řízení motorového vozidla zažité návyky, které zbytečně zvyšují spotřebu paliva a celkové emise oxidu uhličitého. Propagací pravidel hospodárné jízdy pokračujeme v kampani, kterou se dlouhodobě snažíme řidiče vychovávat k ekonomické jízdě spojené s používáním kvalitních paliv a maziv.“ Pavel Šenych, generální ředitel Shell Czech Republic a.s.
Autoklub Škoda „Jsme rádi, že se ‚úsporné ježdění‘ dostává nyní na celostátní úroveň. Ti, kteří si mohli od r. 1980 vyzkoušet naši soutěž Economy Run ŠKODA mohou potvrdit, že se i v běžném provozu za dodržování pravidel silničního provozu (loni satelitní hlídání překročení povolené rychlosti s diskvalifikací!) lze dostat se spotřebou u benzínových motorů hluboko pod 4 litry, u naftových dokonce pod 3 litry. Tomu odpovídají emise méně než 100 g CO2/ km. Dosažení emisí max. 130 g CO2/km (požadované v příštích letech EU) může tedy činit technické a ekonomické problémy výrobcům vozidel, nikoliv však řidičům třídy A.“Josef Pálka, předseda AK
ÚAMK, a.s. „Projekt nás zaujal z mnoha důvodů.ÚAMK akcentuje například velmi pozitivní vliv „šetrné jízdy“ na bezpečnost silničního provozu. Zahraniční zkušenosti ukazují, že řidiči dodržující zásady úsporné jízdy současně méně havarují. Znamená to, že kromě pozitivních dopadů na ekologii a ekonomii dopravy můžeme významně ovlivnit i počet mrtvých a zraněných na českých silnicích.“ Pavel Kuchálik, vedoucí odboru vnějších vztahů a komunikace
LeasePlan Česká republika, s.r.o. „Velice rádi se připojujeme k této kampani, jelikož ochrana životního prostředí cestou snižování emisí CO2 se právě stala součástí naší celosvětové strategie pod názvem Green Plan.“Jaromír Hájek, ředitel společnosti
Scania Czech Republic, s.r.o. „Každý řidič má vlastní a trochu odlišný styl jízdy. Cíle však mají řidiči nákladních i osobních automobilů společné – kromě bezpečnosti je důležitá zejména celková úspornost jízdy. Pro všechny majitele a řidiče kamionů nabízíme program školení Scania Optimum Jízda, díky kterému mohou dopravní společnosti snížit provozní náklady svého vozového parku až o statisíce korun každý rok.“Bengt Thorsson, generální ředitel Scania Czech Republic
Ministerstvo dopravy ČR “Ministerstvo dopravy národní kampaň Hledáme řidiče třídy A podporuje a zároveň na ni finančně přispívá v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.Evropská unie v současnosti řeší problémy spojené se zvyšováním produkce emisí a spotřebou fosilních paliv v dopravě. Jednou z možností jak snížit spotřebu paliv a produkci emisí je právě nákup efektivnějších, čistších vozidel a osvojení si správných řidičských návyků (EcoDriving). Pokud kampaň osloví co možná nejvíce lidí, kteří uzpůsobí svou jízdu dle pravidel úsporné a plynulé jízdy, budeme na správné cestě ke zlepšení vztahu dopravy a životního prostředí.Využíváním energetického štítkování můžeme dosáhnout značných úspor v oblasti paliv a produkce emisí v oblasti dopravy. Každý, kdo se bude řídit dle pravidel řidiče třídy A, uspoří značné finanční prostředky na provoz vozidla. V neposlední řadě se zlepší plynulost dopravy a tím i situace v oblasti tvorby dopravních kongescí, které mají negativní dopady na životní prostředí.“Jindřich Fajka, oddělení dopravní politiky
Hlavní město Praha „Stejně jako doma nevětráme přebytečné teplo okny ven, ale snížíme výkon topení, i s autem lze jezdit úsporně a ekologicky s pozitivními dopady na životní prostředí i vlastní peněženku. Jezdit slušně a ekologicky je „in“.“Petr Štěpánek, radní pro životní prostředí Hl. města Prahy
Barum Continental spol. s r.o. „Snahu o snižování emisí maximálně podporujeme. Jednou z cest, jak úspory paliva dosáhnout, je věnovat pozornost výběru a následné péči o pneumatiky, jejich správnému huštění a kontrole hloubky dezénu. Tato kampaň je dobrou příležitostí, jak řidiče přesvědčit o přínosu v podobě zvýšeného bezpečí a nižší spotřeby, kterou s sebou koupě kvalitních pneumatik a jejich pravidelná údržba přináší.“Antonín Vetešník, ředitel divize Market CZ

Další informace na: www.uspornajizda.cz

Případně u koordinátora kampaně:SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s., Americká 17, 120 00 Praha 2

Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Voříšek, e-mail: tomas.vorisek@svn.cz, tel.: 224 252 115

Národní kampaň Hledáme řidiče třídy A je součástí celoevropské iniciativy ecodrive.org, kterou prostřednictvím programu IEE – Intelligent Energy Europe finančně podpořila Evropská komise.

Související články

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - Nová Honda Civic i-DTEC diesel se dostává na český trh!

Nová Honda Civic i-DTEC diesel se...

Prodej Civicu s dieselovou motorizací je podpořen akčním bonusem pro první zákazníky ve výši 20 000,- Kč a zvýhodněnou sadou příslušenství. Zaváděcí akční nabídka platí od 9.2.2018...

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - Nový Peugeot Rifter

Nový Peugeot Rifter

Je to více než nové jméno, je to cesta vedoucí k cíli! Nový Peugeot Rifter si zachovává výrazný a reprezentativní vzhled nejnovějších modelů značky. Nabízí velmi inovativní tvar karoserie...

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - Na Prvního máje autodrom přivítá místo alegorických vozů flotilu trabantů

Na Prvního máje autodrom přivítá...

První květnový den navážou na diváckém svahu mosteckém autodromu na premiérové setkání z loňského roku majitelé, přátele a fanoušci legendárního východoněmeckého vozu Trabant. I když...

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - HONDA bude v Brně na MOTOSALONU

HONDA bude v Brně na MOTOSALONU

 

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - Nový Volkswagen Polo R-Line osloví sportovně laděné zákazníky

Nový Volkswagen Polo R-Line osloví...

Nové Polo R-Line přichází s vytříbeným sportovním stylem Čtyři zážehové motory a jeden vznětový s výkony 55 – 110 kW Ceny bohatě vybavených modelů začínají již od 407 900 Kč...