První praktická ukázka jízdy vozidel na zkušebním okruhu společnosti Volvo v konvoji – systém SARTRE

Pohyb vozidel v konvojích může představovat nový způsob jízdy po dálnicích již v horizontu deseti let – – projekt SARTRE je financovaný ze zdrojů EU.

První úspěšnou ukázku této technologie proběhla na zkušebním okruhu společnosti Volvo nedaleko švédského Göteborgu.

Je to vůbec poprvé, kdy vývojové týmy SARTRE financované z prostředků EU vyzkoušely své systémy mimo simulátory. „Jsme velmi potěšeni tím, že různé systémy již napoprvé tak dobře fungují,“ říká Erik Coelingh, konstrukční specialista ve společnosti Volvo Cars. „Vždyť tyto systémy pocházejí od sedmi firem ze čtyř zemí, které jsou do projektu SARTRE zapojeny. Zimní počasí pak umožnilo provedení dodatečných testů kamer a komunikačních zařízení.“

„Jedná se o významný milník tohoto důležitého evropského výzkumného programu,“ říká Tom Robinson ze společnosti Ricardo UK Ltd, který působí jako koordinátor projektu SARTRE. „Jízda v konvojích nabízí perspektivu vyšší bezpečnosti provozu, lepšího využití prostoru na komunikacích, vyšší komfort pro řidiče při delších cestách a snížení spotřeby paliva a tudíž i emisí CO2. Díky kombinaci schopností zúčastněných firem se v rámci programu SARTRE podařilo dosáhnout významného pokroku na cestě k realizaci bezpečné a efektivní technologie „silničních vlaků“.

Bezpečnější a pohodlnější

Jízda vozidel v konvojích, tak, jak si ji představují členové projektu SARTRE, spočívá v pohybu konvoje vozidel, kdy profesionální řidič v prvním vozidle vede (řídí) konvoj dalších vozidel. Každý automobil sleduje vzdálenost, rychlost a směr jízdy a upravuje tyto parametry podle vozidla vpředu. Všechna vozidla jsou zcela nezávislá a každé z nich může konvoj kdykoliv opustit. Při jízdě v konvoji přitom mohou řidiči odpočívat a věnovat se jiným věcem, zatímco vozidla se pohybují směrem k cíli.

V rámci testů byla zkoušena sestava vedoucího vozidla následovaného jedním automobilem. Volant druhého automobilu se pohybuje samočinně a vůz plynule následuje vedoucí vozidlo po zkušební trati představující venkovskou silnici. Řidič může pít kávu nebo si číst noviny, neboť jeho ruce ani nohy nejsou k ovládání vozidla zapotřebí.

Jízda v konvojích má za cíl zlepšení v celé řadě oblastí: nejvýznamnější z nich je bezpečnost silničního provozu, neboť tato technologie minimalizuje lidský faktor, který je příčinou nejméně 80 procent všech dopravních nehod. Zadruhé dochází k úsporám paliva a tudíž ke snižování emisí CO2, a to až o 20 procent. Technologie je pohodlná i pro řidiče, neboť mu umožňuje věnovat se jiným věcem než řízení. A vzhledem k tomu, že vozidla se budou pohybovat dálniční rychlostí se stanovenými rozestupy, může jízda v konvojích pomoci odbourat dopravní zácpy.

Vývoj technologie pokračuje slibným tempem a během několika let bude možné uvést taková zařízení do výroby. Podstatně déle však může trvat, než veřejnost tuto technologii přijme, a než bude připravena potřebná legislativa – všech 25 zemí EU totiž musí přijmout podobné zákony.

O projektu SARTRE:

Zkratka SARTRE znamená Safe Road Trains for the Environment (Bezpečné silniční vlaky pro životní prostředí). Projekt SARTRE, který je částečně financován ze 7. rámcového programu Evropské komise, je řízen britskou společností Ricardo UK Ltd a zahrnuje spolupráci mezi následujícími zúčastněnými firmami: Španělskou Idiada and Robotiker-Tecnalia, německým Institut für Kraftfahrwesen Aachen (IKA), švédským SP Technical Research Institute, společností Volvo Car Corporation a švédskou Volvo Technology.

Cílem projektu SARTRE je dosáhnout pokroku v osobní dopravě prostřednictvím bezpečných a ekologických silničních vlaků (konvojů). V rámci programu se vyvíjejí prototypy systémů, které umožní bezpečné zavedení silničních vlaků do běžného provozu, aniž by bylo zapotřebí jakkoliv měnit veřejné komunikace.

Projekt řeší tři hlavní dopravní problémy dneška – ekologii, bezpečnost a dopravní zácpy. Jako motivaci k jeho přijetí mezi uživateli nabízí možnost zvýšeného „komfortu jízdy pro řidiče“. Cíle projektu SARTRE lze shrnout následovně:

  • 1. Definovat soubor přijatelných strategií pro jízdu v konvojích, které umožní provoz silničních vlaků na veřejných komunikacích, aniž by bylo nutno měnit silniční či jakoukoliv jinou infrastrukturu.
  • 2. Vylepšit, rozvinout a integrovat prototyp technologie pro jízdu v konvojích, pomocí které by definované strategie mohly být vyhodnoceny v reálných podmínkách.
  • 3. Prokázat, jak může využití konvojů vést ke snížení dopadu na životní prostředí, zvýšení bezpečnosti a snížení hustoty provozu.
  • 4. Předvést nový obchodní model motivující k využití jízdy v konvojích, který přinese prospěch jak provozovatelům vedoucích vozidel, tak motoristům, kteří budou jízdu v konvojích využívat.

V případě úspěšného vyřešení těchto cílů lze očekávat, že přínos projektu SARTRE bude značný. Předpokládaná úspora paliva při jízdě v silničním vlaku po dálnici se v závislosti na rozestupech vozidel a jejich geometrii pohybuje kolem 20 procent. Bezpečnostní přínosy budou spočívat ve snížení počtu dopravních nehod zaviněných řidiči či nepozorností (únavou). Zlepší se také využití kapacity stávajících komunikací, což nabízí potenciál ke zkrácení celkové doby jízdy. Uživatelům tato technologie nabídne praktické výhody v podobě příjemnějšího, předvídatelnějšího a levnějšího cestování, s čímž souvisí i důležitý přínos v podobě více volného času. Projekt SARTRE byl formálně zahájen v září 2009 a bude trvat celkem tři roky. www.SARTRE-project.eu

O partnerech projektu SARTRE:

Švédský technický výzkumný institut SP Technical Research Institute

– je součástí skupiny SP Group, kterou tvoří mateřská společnost a její dceřiné společnosti – CBI, Glafo, SIK, SMP, YKI a JTI. Jedná se o skupinu institucí zabývajících se výzkumem, inovacemi a trvale udržitelným rozvojem průmyslu a lidské společnosti. Činnost skupiny pokrývá množství technických oblastí. Její laboratoře a zdroje splňují nejnáročnější národní i mezinárodní standardy. Důležitým zdrojem vědomostí je přibližně 1 000 pracovníků skupiny, z nichž polovina má vysokoškolské vzdělání a přibližně 250 z nich má výzkumnou vědeckou kvalifikaci. Od listopadu 2009 je SP Group majetkem státní holdingové firmy RISE Holding AB.

Ricardo plc

– je přední nezávislý světový poskytovatel technologií a strategický konzultant pro sektory dopravy a zdrojů čistých energií. Technická odbornost společnosti sahá od integrace systémů do vozidel přes vývoj řídicích systémů, elektroniky a software, až po nejmodernější hnací ústrojí a převodovky využívající benzín, naftu, hybridní technologie či palivové články. Firma se také zabývá využitím větrné energie a vývojem přílivových elektráren. Ricardo plc je veřejná společnost kótovaná na Londýnské burze cenných papírů. Ve finančním roce 2010 vykázala tržby ve výši 162,8 miliónu GBP. Ricardo se na projektu SARTRE podílí prostřednictvím své britské pobočky Ricardo UK Ltd. Více informací naleznete na internetových stránkách www.ricardo.com.

Technologické centrum Robotiker-Tecnalia

– je univerzální smluvní poskytovatel služeb v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, jenž nabízí komplexní soubor služeb a produktů od plánování přes dohled nad technologiemi až po zakládání nových firem pracujících s novými technologiemi. Z této široké nabídky jsou pro spolupráci s našimi firmami nejdůležitější služby v oblasti rozvoje výzkumných a vývojových projektů a poradenství v oblasti technologií. Robotiker-Tecnalia působí na svých referenčních trzích prostřednictvím pěti divizí: ENERGY, TELECOM, AUTOMOTIVE, INFOTECH a INNOVA (ENERGETIKA, TELEKOMUNIKACE, AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL, INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE a INOVACE). Technologické centrum se díky orientaci výzkumu na potřeby firem v těchto klíčových sektorech může lépe specializovat. Jeho hlavním cílem je aktivně přispívat k trvale udržitelnému rozvoji lidské společnosti prostřednictvím výzkumu a přenosu technologií. Za dobu své existence se technologické centrum Robotiker-Tecnalia podílelo na více než 85 evropských projektech, z nichž 24 stále probíhá. www.robotiker.com

Volvo Technology Corporation

– je obchodní jednotka skupiny Volvo Group, která je jedním z předních světových výrobců komerčních dopravních řešení a dodavatelem produktů, jako jsou kamiony, autobusy, stavební stroje, hnací systémy pro námořní a průmyslové aplikace, či komponenty leteckých motorů. Společnost byla založena v roce 1927. Dnes má Volvo přibližně 100 000 zaměstnanců, výrobní závody v 19 zemích a působí na více než 180 trzích. Volvo Technology Corporation je firma orientující se na inovace, která na smluvním základě vynalézá, zkoumá, vyvíjí a integruje nové systémy, obchodní koncepty a technologická řešení pro produkty v oblastech dopravy a výroby vozidel. Hlavními zákazníky společnosti Volvo Technology jsou obchodní složky a divize Volvo Group. Kromě toho se Volvo Technology podílí na národních a mezinárodních projektech v určitých strategických oblastech realizovaných formou společných výzkumných programů. Více informací naleznete na internetových stránkách www.tech.volvo.com.

Applus+ IDIADA

– je globální partner pro automobilový průmysl poskytující kompletní řešení pro vývojové projekty v tomto odvětví po celém světě. Technické centrum Applus+ IDIADA se nachází ve Španělsku, přibližně 70 km na jih od Barcelony. Jeho dceřiné společnosti a pobočky se nacházejí v 16 evropských a asijských zemích. Celkem společnost zaměstnává přibližně 1 000 pracovníků. Mezi hlavní činnosti Applus+ IDIADA patří: vývoj, testování a homologace. Hlavní obory činnosti pak zahrnují hnací ústrojí, emise, hluk & vibrace, dynamiku vozidel, brzdové systémy, problematiku únavy a životnosti materiálů a pasivní bezpečnost. Zkušební středisko Applus+ IDIADA je uznáváno jako jedno z nejlepších na světě a je známé kvalitou svých služeb, které zákazníkům poskytuje. Jako středisko poskytující své služby většímu množství uživatelů, je kladen maximální důraz na bezpečnost a důvěrnost všech informací. Díky povětrnostním podmínkám je toto zařízení první volbou bez ohledu na druh prováděných testů.

Institut für Kraftfahrzeuge, Univerzita RWTH, Cáchy (ika)

– pyšnící se svou stoletou historií, se zabývá vzděláváním nových odborníků, výzkumem vozidel – například osobních automobilů, užitkových vozidel, autobusů a motocyklů – a řešením souvisejících problémů, jako jsou dopravní a ekologické aspekty (hluk, emise atd.). Vedoucím ika je Univ.-Prof. Dr.- Ing. Lutz Eckstein. V roce 2009 měl institut ika více než 200 zaměstnanců. IKA stále více spojuje výzkumné projekty s vývojovými činnostmi, které jsou financovány třetími stranami. Činnosti ika se přizpůsobují požadavkům průmyslu a institut je rozdělen na následující oddělení: podvozky – karoserie – hnací ústrojí – akustika – elektronika – asistenční systémy pro řidiče – strategie a vývoj procesů. Oddělení zabývající se asistenčními systémy pro řidiče se zaměřuje na vývoj a hodnocení asistenčních systémů pro řidiče. Od prvního představení pokročilých asistenčních systémů (advanced driver assistant systems – ADAS) se institut ika stal jedním z předních zkušebních zařízení pro nezávislé testování a certifikaci systémů i celých aplikací. Více informací naleznete na internetových stránkách www.ika.rwth-aachen.de.

Volvo Car Corporation

– je jedna z nejsilnějších automobilových značek s dlouholetou a úspěšnou tradicí světových inovací. Volvo prodává zhruba 400 000 vozidel ročně prostřednictvím přibližně 2 000 prodejních a servisních míst ve 120 zemích po celém světě. Centrála a další zařízení společnosti Volvo Car Corporation sídlí ve švédském Göteborgu.

Více informací naleznete na www.volvocars.com a na www.youtube.com/volvocarsnews

Autopůjčovna s nabídkou vozů všech kategorií. 

 

Firmám nabízíme flexibilní pronájem vozů.

Kontakt:
RentPoint
Praha 4, Na Chodovci 2457
267 286 823
rentpoint@rentpoint.cz

Autorizovaný dealer a opravce VOLVO

Člen koncernu TUkas

 

Kontakt:
AUTO-STAIGER CZ A.S.
Praha 10, Černokostelecká 621/122
+420 271 009 111
servis.volvo@auto-staiger.cz

Související články

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - Automobilka Volvo Cars představuje funkci Care Key pro bezpečné sdílení automobilu, která bude součástí standardní výbavy všech nových vozů Volvo

Automobilka Volvo Cars představuje funkci...

Automobilka Volvo Cars dnes představuje funkci Care Key, jež umožní zákazníkům, kteří si koupí vůz Volvo, nastavit jeho maximální rychlost zvlášť pro sebe, rodinné příslušníky nebo pro...

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - Automobilka Volvo Cars se chystá zavést palubní kamery a intervenční systém eliminující řízení pod vlivem omamných látek a jinak nesoustředěné řízení

Automobilka Volvo Cars se chystá zavést...

Společnost Volvo Cars dnes představuje další krok směrem k naplnění svých ambicí skoncovat se smrtelnými zraněními ve svých vozech tím, že se zaměřuje na řízení pod vlivem omamných...

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - Automobilka Volvo Cars slaví 60 let sdílení svých znalostí z oblasti automobilové bezpečnosti otevřením veřejně dostupné digitální knihovny

Automobilka Volvo Cars slaví 60 let...

Společnost Volvo Cars vůbec poprvé v historii zpřístupňuje své znalosti v oblasti bezpečnosti jednoduše prostřednictvím centrální digitální knihovny, k jejímuž využívání vybízí v...

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - Automobilka Volvo Cars zavede u všech svých vozů omezení maximální rychlosti na 180 km/h, čímž chce upozornit na rizika spojená s rychlou jízdou

Automobilka Volvo Cars zavede u všech...

Společnost Volvo Cars coby celosvětový lídr v oblasti bezpečnosti vysílá silný signál upozorňující na rizika spojená s jízdou vysokou rychlostí tím, že od roku 2020 omezí maximální...

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - Společnost Volvo Cars byla pro rok 2019 jmenována jednou z nejetičtějších společností na světě

Společnost Volvo Cars byla pro rok 2019...

Společnost Volvo Cars byla institutem Ethisphere uznána globálním lídrem v oblasti definování a rozvíjení standardů etických obchodních praktik, a proto si vysloužila ocenění World’s Most...