Honda představila zcela nový automobil FCX Clarity poháněný palivovými články

Omezený prodej tohoto výkonného automobilu dynamického vzhledu bude zahájen letos v létě.

Honda představila zcela nový automobil FCX Clarity poháněný palivovými články
Honda představila zcela nový automobil FCX Clarity poháněný palivovými články
Honda představila zcela nový automobil FCX Clarity poháněný palivovými články

Honda FCX Clarity představuje novou generaci automobilu s nulovými emisemi poháněného palivovými články, který je poháněn mimořádně kompaktním, účinným a výkonným svazkem palivových článků V Flow, které vyvinula Honda.

Honda představila zcela nový automobil FCX Clarity poháněný palivovými články
Honda představila zcela nový automobil FCX Clarity poháněný palivovými články
Honda představila zcela nový automobil FCX Clarity poháněný palivovými články

Díky výraznému zlepšení dojezdu, výkonu, hmotnosti a účinnosti, ale také díky atraktivnímu, dynamickému a modernímu vzhledu, které dříve byly u vozidel s palivovými články nedosažitelné, je FCX Clarity ztělesněním významného pokroku, který společnost Honda zaznamenává v oblasti zlepšování výkonnosti a atraktivity automobilů poháněných palivovými články.

Honda představila zcela nový automobil FCX Clarity poháněný palivovými články
Honda představila zcela nový automobil FCX Clarity poháněný palivovými články
Honda představila zcela nový automobil FCX Clarity poháněný palivovými články

Společnost Honda plánuje pronajmout vozy FCX Clarity omezené skupině zákazníků v jižní Kalifornii, přičemž první vozy by měly být dodány v průběhu léta 2008. Podrobnosti o programu financování budou zveřejněny před zahájením prodeje, v současnosti se však předpokládá tříletý pronájem za cenu 600 USD měsíčně včetně údržby a havarijního pojištění.

Jak automobil FCX Clarity získal své jméno: Společnost Honda tento název zvolila záměrně, neboť vyjadřuje myšlenku, že společnost vytváří automobil poháněný palivovými články, který nabídne čisté řešení problémů budoucnosti a pomůže lidské společnosti dosáhnout trvale udržitelné mobility.

Hlavní parametry vozu Honda FCX Clarity

Motor
Max. výkon 100 kW
Max. točivý moment 256 Nm
Typ Střídavý synchronní elektromotor (s permanentním magnetem)
Jednotka palivových článků
Typ PEMFC Proton Exchange Membrane Fuel Cell – membránový palivový článek s výměnou protonů
Max. výkon 100 kW
Palivo
Typ Stlačený vodík
Uskladnění Vysokotlaká vodíková nádrž
Objem nádrže 171 l
Rozměry délka × šířka × výška 4835 × 1845 × 1470 mm
Hmotnost vozidla 1625 kg
Maximální rychlost 160 km/h
Uskladnění energie Lithium-iontová baterie

(Technické parametry se mohou před homologací a prodejem sériových vozidel změnit.)

Jak FCX Clarity funguje

Automobil FCX Clarity využívá svazek palivových článků V Flow vyvinutý společností Honda v kombinaci s novými kompaktními a účinnými lithium-iontovými akumulátory; dále je vůz vybaven jednou nádrží na vodík, který se používá k výrobě elektřiny pro pohon hnacího elektromotoru vozidla. Palivový článek slouží jako hlavní zdroj energie vozidla. Vodík se v palivovém článku slučuje s atmosférickým kyslíkem a energie vznikající při této reakci je přeměněna na elektřinu, jež se následně používá pro pohon vozidla. Další energie je generována přeměnou kinetické energie při brzdění a zpomalování vozidla (známou jako rekuperační brzdění), která se spolu s přebytečnou energií z palivových článků ukládá do lithium-iontového akumulátoru a v případě potřeby se používá jako dodatečný zdroj energie doplňující palivový článek. Emise produkované vozidlem jsou tvořeny pouze vodní párou.

Svazek palivových článků Honda V Flow

Svazek palivových článků V Flow se vyznačuje zcela novou strukturou článků, která umožňuje dosažení vyššího výkonu (100 kW) při menších rozměrech a nižší hmotnosti – zlepšení výkonu na jednotku objemu je přibližně 50 %, zatímco zlepšení výkonu na jednotku hmotnosti je plných 67 % v porovnání s předcházejícím typem palivových článků Honda.

Svazek palivových článků V Flow (struktura článku s vertikálním prouděním plynu)

Nový svazek palivových článků s vertikálním prouděním plynu (V Flow FC Stack) přichází se strukturou článků, ve kterých vodík a vzduch proudí svisle a pro usnadnění odtoku vody jako vedlejšího produktu z povrchu pro výrobu elektřiny se využívá gravitace. Výsledkem je lepší stabilita výroby elektrické energie. Nová konstrukce rovněž umožnila zmenšení hloubky kanálků o 17 %, což představuje významný příspěvek ke zmenšení tloušťky článků a ke kompaktnějším rozměrům celého svazku.

Oddělovače průtočných kanálů (Wave Flow-channel Separators)

Svazek palivových článků V Flow obsahuje zvlněné průtočné kanály, kterými proudí vodík a vzduch. Mezi nimi procházejí horizontální zvlněné kanály, kterými protéká chladivo. Zvlněné průtočné kanály mají v porovnání s přímými větší délku a výsledné turbulentní proudění v těchto kanálech přispívá k lepší distribuci vodíku a vzduchu. V důsledku toho jsou vodík a vzduch rozptýleny po celém povrchu elektrody, čímž je mnohem efektivněji využita kompaktní vrstva pro výrobu elektrické energie a je tak dosaženo přibližně o 10 % vyššího výkonu než u přímých průtočných kanálů. Horizontální průtok chladiva rovněž zajišťuje mnohem efektivnější chlazení celé vrstvy pro výrobu elektřiny a díky tomu bylo možné snížit počet chladicích vrstev v porovnání s předchozími svazky na polovinu. Zatímco u předchozího typu svazků byla použita jedna chladicí vrstva na každý článek, u nového svazku je zapotřebí pouze jedna chladicí vrstva pro každé dva články. Výsledkem je 20 % zkrácení délky svazku a 30 % zmenšení hmotnosti, což představuje významný průlom na cestě k vytvoření kompaktních a lehkých článků.

Zlepšené startování při nízkých teplotách

Zlepšený odvod vody daný vertikálním uspořádáním článků V Flow umožňuje dosažení vyššího výkonu bezprostředně po spuštění. Menší objem chladiva a zjednodušená konstrukce, které bylo možné dosáhnout díky zvlněným oddělovačům průtočných kanálů, mají za následek o 40 % nižší tepelnou kapacitu než předchozí svazky. Díky tomu je startování nyní možné až do teplot -30°C.

Platforma palivových článků Honda V Flow

Revoluční nová platforma V Flow použitá u vozu FCX Clarity je tvořena ultra-kompaktním, lehkým a výkonným svazkem palivových článků Honda V Flow, který je o 65 % menší než předchozí jednotka palivových článků Honda, a který je ve vozidle umístěn pod středovým tunelem mezi předními sedadly. Kompaktní rozměry nového svazku palivových článků V Flow umožnily konstruktérům vytvořit prostornější interiér a efektivněji navrhnout ostatní součásti hnacího ústrojí, což by jinak u takto dynamického a nízkého sedanu nebylo dosažitelné.

Honda FCX Clarity přichází s celou řadou dalších novinek pokud jde o výkon a rozměry palivových článků, které jej odlišují od současné generace vozu FCX. Sem patří:

 • 20-procentní zlepšení spotřeby paliva (přibližně 2-3 krát lepší spotřeba než u benzínového vozu a 1,5 krát lepší spotřeba než u hybridního vozu s kombinací benzínového a elektrického motoru se srovnatelnými rozměry a výkonem);
 • 30-procentní prodloužení dojezdu vozidla – na přibližně 430 km;
 • 120-procentní zlepšení poměru výkonu a hmotnosti (částečně díky snížení hmotnosti ústrojí palivových článků o přibližně 180 kg) i přes významné zvětšení celkových rozměrů vozidla;
 • 45-procentní zmenšení rozměru jednotky palivových článků – ústrojí je svým objemem srovnatelné s moderním benzínovým a elektrickým hybridním hnacím ústrojím;
 • nový, moderní lithium-iontový akumulátor, který je o 40 procent lehčí a o 50 procent menší než kondenzátor u současné generace modelu FCX;
 • jedna vodíková nádrž s tlakem až 5 000 psi, která má v porovnání s předchozím modelem o 10 procent zvýšenou kapacitu.

Design vozu FCX Clarity

FCX Clarity je více než pouhý automobil poháněný palivovými články – tento vůz je ztělesněním vizí značky Honda pokud jde o budoucnost automobilového designu a výkonů oproštěných od omezení technologií konvenčních hnacích ústrojí. Platforma čtyřdveřového sedanu FCX Clarity se vyznačuje krátkou přídí a prostornou kabinou s komfortním prostorem pro čtyři cestující a jejich zavazadla. Hlavní součásti hnacího ústrojí – včetně elektromotoru, svazku palivových článků, baterie a vodíkové nádrže – mají menší rozměry a jsou ve vozidle rozmístěny s ohledem na optimální využití prostoru, komfortu a celkových výkonů vozidla.

Pokročilé materiály a komponenty

Vzhledem ke své pozici automobilu ohleduplného k životnímu prostředí je Honda FCX Clarity vybavena čalouněním sedadel a obložením dveří z materiálu Honda Bio-Fabric – nového materiálu z rostlinných vláken, jehož výroba v porovnání s tradičními materiály vyžaduje méně emisí CO2, a který se vyznačuje mimořádnou stálostí a odolností vůči opotřebení, vytahování a poškození slunečním svitem.

Protože FCX Clarity je automobil, který má za cíl oslovit pokrokové zákazníky hledající to nejlepší v oblasti nulových emisí a alternativních paliv, jeho výbava navíc obsahuje celou řadu pokročilých bezpečnostních, komfortních a praktických prvků: mimo jiné nejmodernější navigační systém s informacemi o vodíkových čerpacích stanicích, parkovací kameru, adaptivní tempomat (ACC), systém CMBS pro zmírňování následků kolize, prémiový audiosystém, sedadla s odvětráváním a připojení pomocí technologie Bluetooth™.

Další zlepšení, například elektronické řazení, elektrický posilovač řízení, či nově zkonstruovaná palubní deska se snadno čitelnými údaji o spotřebě vodíku dále zlepšují atraktivitu pro zákazníky a zjednodušují ovládání vozidla.

Emise CO2

Emise produkované FCX Clarity jsou tvořeny pouze vodní párou. Emise CO2 související s výrobou vodíku se liší v závislosti na zdroji; nicméně, pokud uvážíme emise CO2 od zdroje až do bodu spotřeby u vodíku vyráběného ze zemního plynu, což je dnes nejčastěji používaný zdroj, dostáváme se na méně než polovinu v porovnání s konvenčním benzínovým vozidlem. V případě výroby vodíku elektrolýzou vody je možné emise CO2 dále snížit a v limitním případě mohou být tyto emise téměř nulové, pokud je elektrická energie vyráběna z obnovitelných zdrojů, jako jsou například solární, větrná, vodní, nebo přílivová energie.

V oblasti solární energie společnost Honda vyvíjí své vlastní solární články, při jejichž výrobě je produkováno poloviční množství emisí CO2 než u konvenčních článků z křemíkových krystalů; v Japonsku již firma zahájila sériovou výrobu a maloobchodní prodej této technologie komerčním i soukromým zákazníkům. Tyto panely rovněž vyrábějí energii pro výzkumnou a vývojovou čerpací stanici Torrance.

Vedoucí pozice v oblasti palivových článků

Již čtyřicet let společnost Honda intenzivně pracuje na snižování ekologického dopadu provozu automobilů, omezování emisí škodlivin, zlepšování spotřeby a nyní se jako špička v daném oboru zaměřuje také na rozvoj technologií vozidel poháněných palivovými články. Společnost Honda je přesvědčena, že tato technologie a toto palivo mohou být do budoucna příslibem čisté a trvale udržitelné dopravy. Mezi prvenství značky Honda v této oblasti patří první certifikace vozidla poháněného palivovými články americkou agenturou U.S. Environmental Protection Agency (EPA) a radou California Air Resources Board (CARB) (2002); první pronájem vozidla poháněného palivovými články (2002); první vozidlo poháněné palivovými články, které obdrželo hodnocení spotřeby paliva od agentury EPA (2002); první zákazník z oblasti s chladným podnebím (2004); první a stále jediní zákazníci z řad soukromých osob (2005, 2007); a první a stále jediné vozidlo, které získalo nárok na daňové zvýhodnění v USA.

KLÍČOVÉ CENTRUM

VÁŠ KLÍČOVÝ PARTNER

 

Kompletní klíčařský sortiment včetně výroby autoklíčů

Kontakt:
KLÍČOVÉ CENTRUM H&B Group
Plzeň, Žatecká 138/8, PSČ 301 00
377 225 903
info@hbgroup.cz

Nabízíme komplexní služby v oblasti prodejní a servisní péče SEAT.

SEAT – španělský temperament s německou technologií

Kontakt:
ARAVER CZ s.r.o.
Na Zerzavici 1946, 686 01 - Uherské Hradiště
572 433 315
dostalek.jiri@araver.cz

Související články

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Honda Motor Europe: Projekt Adventure Roads přivádí Hondu Africa Twin na jižní polokouli

Honda Motor Europe: Projekt Adventure...

Honda Motor Europe s potěšením oznamuje, že po nadšené odezvě na úvodní ročník 2017 přichází s další akcí v rámci programu Adventure Roads, který v průběhu března 2019 jezdcům nabídne...

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Honda bude dodavatelem hnacích jednotek F1 pro tým Red Bull Racing

Honda bude dodavatelem hnacích jednotek...

Společnost Honda a skupina Red Bull podepsaly dohodu, v rámci níž Honda uzavírá partnerství s týmem Red Bull Racing a od začátku Mistrovství světa Formule 1* 2019 se na dva roky stane jeho...

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - ‘Type R Challenge 2018’ udeřil v Eau Rouge: Hvězda japonské Super GT Bertrand Baguette překonal jednokolový traťový rekord na okruhu Spa-Francorchamps

‘Type R Challenge 2018’ udeřil v Eau...

Nový jednokolový traťový rekord v kategorii sériových vozů s předním pohonem časem 2 min 53,72 s na okruhu Spa-Francorchamps Závodník v sérii Super GT a šampion v LMP2 dosáhl nového rekordu...

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Novým generálním ředitelem pro retail skupiny Auto Palace v České a Slovenské republice se stal Radek Donner

Novým generálním ředitelem pro retail...

S účinností od 1. června 2018 zastává nově pozici Generálního ředitele pro retail skupiny Auto Palace v České a Slovenské republice Radek Donner. Jedná se tak o další personální posilu v...

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - HONDA FORZA 125, modelový rok 2018

HONDA FORZA 125, modelový rok 2018

Inovovaný model: Sportovní/GT skútr Honda Forza 125, který stojí v čele svého segmentu, si zachovává své proporce se strmě stoupající přídí. V rámci každoročních vylepšení získal nový...