Ford vyhlásil výsledky svého grantového programu na obnovu životního prostředí a kulturního dědictví za rok 2002

První místo a grant ve výši 300 000 Kč získal projekt „Volná křídla“ přihlášený českou ornitologickou společností.

Ceny letošním vítězům Grantového programu Ford předala 10. prosince v Praze senátorka Jaroslava Moserová, čestná předsedkyně poroty Motor Company za obnovu životního prostředí a kulturního dědictví.

Ford vyhlásil výsledky svého grantového programu na obnovu životního prostředí a kulturního dědictví za rok 2002
Ford vyhlásil výsledky svého grantového programu na obnovu životního prostředí a kulturního dědictví za rok 2002
Ford vyhlásil výsledky svého grantového programu na obnovu životního prostředí a kulturního dědictví za rok 2002

Evropská cena Henryho Forda za obnovu životního prostředí a kulturního dědictví vznikla v roce 1983 s cílem podpořit ekologické a kulturní projekty v evropských zemích. Její rostoucí popularita si vyžádala rozšíření i do dalších kontinentů – Asie, Střední a Jižní Ameriky, Afriky a na blízký východ. Proto byla v roce 2000 přejmenována na Grantový program Ford Motor Company. Do letošního roku se tohoto programu zúčastnilo více než 22 000 projektů z 50 evropských zemí. Od začátku se do Grantových programů zapojilo už více než 120 000 lidí a organizací.

Významnou tradici si cena získala i v České republice, kde se počet přihlášených projektů až do loňského roku každým rokem zvyšoval. I letos – v roce ničivých povodní – pořadatelé přijali celkem 91 projektů. 62 z nich bylo zařazeno do kategorie kulturní, 29 pak do kategorie ekologické.


Společnost Ford Motor Company, s.r.o. letos zareagovala na srpnové povodně a zavedla novou, tzv. „povodňovou“ kategorii grantových programů. Do ní mohly být přihlášeny všechny projekty spojené s odstraňováním následků letošních povodní. V této kategorii soutěžilo celkem 13 projektů.


Vítězný projekt hlavní kategorie „Volná křídla“ je vlastně souborem aktivit namířených proti tzv. „ptačí kriminalitě. Druhá cena patří projektu „Využití a záchrana naučných stezek“ předkladatele Šternberkovo přírodní museum, třetí místo vybojoval projekt s poetickým názvem „Nádvoří nebe“ ze Sdružení Neratov.


Vítězem nově zavedené povodňové kategorie se stal projekt „Odstraňování povodňových škod Majdaléně“, který přihlásil ČSOP Valašské Meziříčí. Druhé místo mezi povodňovými projekty pak vybojovala „Oprava náhonu Buškova Hamru u Trhových Svinů“, předložená městem Trhové Sviny.


Kromě tří cen v hlavní kategorii a dvou v kategorii povodňové udělila porota i letos tři zvláštní uznání. Ta vybojovaly projekty „Dokončení opravy osobního vozu Ringhofer z roku 1896“, „Záchranná stanice pro divoká a exotická zvířata“ a „Instalace historického parního těžního stroje v bývalé strojovně dolu Anselm“.


Čestnou předsedkyní poroty byla i tentokrát paní doc. dr. Jaroslava Moserová, DrSc., členka Senátu ČR a předsedkyně české komise pro UNESCO. Odbornými členy a zpravodaji poroty byli již tradičně pánové ing. arch. Vojtěch Láska a PhDr. Ivan Rynda.


HLAVNÍ OCENĚNÍ

1. místo – název: VOLNÁ KŘÍDLA – Účastník: Česká společnost ornitologická

Ford vyhlásil výsledky svého grantového programu na obnovu životního prostředí a kulturního dědictví za rok 2002

Náplní projektu je řada více či méně souvisejících aktivit, jejichž společným jmenovatelem je snaha o omezení projevů „bird crime“, tedy nelegální činnosti přímo negativně ovlivňující ptactvo. Zejména jde o pronásledování tzv. „škodné“, vybírání hnízd, nezákonné držení ohrožených druhů v zajetí nebo ilegální obchod s ohroženými druhy.Vlastní činnost sdružení sleduje dvě základní linie, praktickou práci při předcházení a řečení konkrétních problémů a maximální možnou medializaci a osvětovou činnost. Projekt má jednoznačný přínos pro životní prostředí i pro společnost.

2. místo – Název: VYUŽITÍ A ZÁCHRANA NAUČNÝCH STEZEK – Účastník: Šternberkovo přírodovědné muzeum

Ford vyhlásil výsledky svého grantového programu na obnovu životního prostředí a kulturního dědictví za rok 2002

Tento projekt si klade za cíl převádění reálně existujících naučných stezek do internetové podoby. Na internetových stránkách je možno vyhledávat podle nejrůznějších kritérií – místo nebo oblast podle mapy, zaměření podle tématu, určení pro pěší, cyklisty, tělesně postižené, děti atd. Stezky jsou doplněny přehlednou mapou. Propojením s dalšími stránkami leze získat další informace. Zájem veřejnosti je značný, jen za srpen 2002 přes 70000 návštěvníků. V této „internetové“ době je hodnota tohoto projektu skutečně vysoká; může vzbudit zájem o přírodu a znalost významných přírodních i kulturních hodnot, jimž se stezky věnují.

3. místo – Název: NÁDVOŘÍ NEBE – Účastník: Sdružení Neratov

Ford vyhlásil výsledky svého grantového programu na obnovu životního prostředí a kulturního dědictví za rok 2002

Od roku 1992 působí v Neratově v Orlických horách sdružení Neratov, jehož vizí je návrat plnohodnotného života do této krásné pohraniční oblasti. Zachování poutního kostela nanebevzetí Panny Marie, vypáleného na samém konci druhé světové války je stěžejním cílem sdružení. Projekt spojuje záchranu torza vynikající barokní architektury s programem duchovního a sociálního centra, které slouží nemocným a mentálně postiženým lidem. Kostel se stává duchovním centrem širších humanitárních a duchovních aktivit a tomu také dopovídá architektonické řešení zastřešení kostela, které je výjimečným architektonickým návrhem. Konzervace, obnova a oživení kostela významně přispívá ke zkulturnění lokality, krajiny i regionu.

ZVLÁŠTNÍ UZNÁNÍ

Název: DOKONČENÍ OPRAVY OSOBNÍHO VOZU RINGHOFFER Z ROKU 1896 – Účastník: Společnost železniční výtopna Jaroměř

Ford vyhlásil výsledky svého grantového programu na obnovu životního prostředí a kulturního dědictví za rok 2002

Projekt opravy osobního vozu řady Ci (osobní vůz třetí třídy) je velice pozoruhodným příkladem záchrany historického dopravního prostředku. Tento je sám o sobě velmi vzácným dochovaným artefaktem konce 19. století. Podobných vagónů se zachovalo velice málo. Vůz získala Společnost železniční výtopna Jaroměř do sbírek jako vyřazený a přestavěný na obytný vůz. Při rekonstrukci byl zatím obnoven původní půdorys vozu a opravena poškozená dřevěná kostra vozu. Realizací projektu bude významná technická památka nejen zachována, nýbrž i zprovozněna a využita tak pro veřejnost.

Název: ZÁCHRANNÁ STANICE PRO DIVOKÁ A EXOTICKÁ ZVÍŘATA – Účastník: OS Český svaz ochránců přírody

Ford vyhlásil výsledky svého grantového programu na obnovu životního prostředí a kulturního dědictví za rok 2002

Sdružení zajišťuje péči o zraněná a jinak postižná volně žijící zvířata, lékařskou péči a snaží se o návrat zvířat to jejich původního prostředí. Provozuje také péči o zabavené nelegálně držené živočichy a osvětu veřejnosti. Bez činnosti takové stanice by uhynulo velké množství drobných zvířat. Mimořádné osobní angažmá je rozhodně obdivu a ocenění hodné.

Název: INSTALACE HISRORICKÉHO PARNÍHO TĚŽNÍHO STROJE V BÝVALÉ STROJOVNĚ DOLU ANSELM – Účastník: Nadace Landek Ostrava

Ford vyhlásil výsledky svého grantového programu na obnovu životního prostředí a kulturního dědictví za rok 2002

Historický parní těžní stroj je technickým unikátem, který vyrobila v roce 1909 firma Breinfeld Daněk pro důl Ludvík v Radvanicích. V době útlumu těžby v OKR byl jako kulturní památka zachráněn a jeho demontované části jsou nyní uloženy v Hornickém muzeu OKD. Cílem tohoto projektu je smontování stroje a jeho uvedení do simulovaného provozu. Instalací všech jeho částí v původním stavu vznikne nejvýznamnější provozovaný technický exponát na severní Moravě.

Povodňová kategorie

1. místo – Název: ODSTRAŇOVÁNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD V MAJDALENĚ – Účastník: ČSOP Valašské Meziříčí

Ford vyhlásil výsledky svého grantového programu na obnovu životního prostředí a kulturního dědictví za rok 2002

Výherce prvního místa letošní netradiční povodňové kategorie je projekt se záměrem odstraňování povodňových škod v obci Majdalena. Členové ČSOP Valašské Meziříčí mají s odstraňováním následků povodní nemalé zkušenosti. Úspěšně se totiž angažovali již při ničivých povodních na Moravě v roce 1997. Výsledkem těchto zkušeností je i dokonale propracovaný manuál, který pro odstraňování následků povodní vytvořili a podle kterého postupují i v Majdaléně. Manuál je zárukou toho, že se dobrovolníci při pomoci jednotlivým postiženým zaměřují především na věci, které jsou pro fungování obce a zejména pro život jejích obyvatel nejdůležitější.

2. místo – Název: OPRAVA NÁHODNU BUŠKOVA HAMRU U TRHOVÝCH SVINŮ – Účastník: Město Trhové Sviny

Ford vyhlásil výsledky svého grantového programu na obnovu životního prostředí a kulturního dědictví za rok 2002

Buškův Hamr u Trhových Svinů je technická kulturní památka celostátního významu. Technická část hamru je plně funkční. Při povodních bylo zničeno vodní dílo náhonu, které je hlavním napaječem vodních kol. Tento projekt představuje generální opravu náhonu v délce cca. 300 m. Ten byl poničen velkou vodou dne 13/8/2002. Nový projekt umožní retenci vody pro pohon vodních kol a elektroturbíny. Bude zhotoven tak, aby jádro díla, jež bude ukryto pohledově pod vodní hladinou bylo zhotoveno z kvalitního materiálu. Celek včetně náhonu, který bude opraven představuje mimořádnou technickou památku v celoevropském měřítku, neboť je díky vodnímu pohonu zcela funkční.

Autopůjčovna s nabídkou vozů všech kategorií. 

 

Firmám nabízíme flexibilní pronájem vozů.

Kontakt:
RentPoint
Praha 4, Na Chodovci 2457
267 286 823
rentpoint@rentpoint.cz

KLÍČOVÉ CENTRUM

VÁŠ KLÍČOVÝ PARTNER

 

Kompletní klíčařský sortiment včetně výroby autoklíčů

Kontakt:
KLÍČOVÉ CENTRUM H&B Group
Plzeň, Žatecká 138/8, PSČ 301 00
377 225 903
info@hbgroup.cz

Související články

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - Ford GT bude  v omezeném množství nabízen v rámci nadcházejícího modelového roku v nové limitované edici ’67 Heritage

Ford GT bude v omezeném množství...

Ford Performance tak skládá poctu závodnímu vozu Ford GT40 Mk IV, s nímž Dan Gurney a A. J. Foyt v roce 1967 zvítězili v závodě 24 hodin Le Mans. Limitovaná edice se vyznačuje speciálním...

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - Český Ford motoristům poprvé oficiálně představí nový Ford Fiesta na velkém festivalu zvaném Friends Fest již tuto sobotu 12. srpna v Pardubicích na dostihovém závodišti

Český Ford motoristům poprvé...

Ford Fiesta byl v březnu letošního roku vůbec nejprodávanějším vozem v Evropě, a přesto již teď přichází Ford Fiesta ve zcela nové generaci.   Nová Fiesta, považovaná odborníky za...

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - Před 100 lety představil Ford převratný Model TT, který vydláždil cestu moderním užitkovým vozům

Před 100 lety představil Ford...

Model TT konstrukčně vycházel z legendárního osobního Modelu T, ale byl delší a robustnější. O legendárním Fordu Model T jste nepochybně již slyšeli. Ale co takový Model TT? Je sice méně...

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - Nový Ford Fiesta – technicky nejvyspělejší malý vůz na evropském trhu – nabídne zákazníkům výběr ze čtyř variant: luxusní Vignale, sportovní  ST-Line, stylové Titanium a Trend (velmi podrobná informace)

Nový Ford Fiesta – technicky...

Nový Ford Fiesta  přijíždí na náš trh s nejpokročilejší sadou asistenčních systémů a nejširšími možnostmi konektivity v kategorii velkosériově vyráběných evropských malých vozů....

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - Nejluxusnější Fiesta na českém trhu : Ford zahajuje prodej verze Vignale

Nejluxusnější Fiesta na českém trhu :...

Ford rozšiřuje nabídku zbrusu nové Fiesty o dvě další verze: zákazníci si od začátku července mohou objednat luxusní Vignale a sportovní ST-Line. Obě varianty se od již známého provedení...