Skupina PSA zavádí přísnější zdravotní opatření s cílem vytvořit podmínky pro postupné bezpečné obnovení činnosti

  • Definice zdravotního protokolu k posílení preventivních opatření s podporou zdravotnických týmů;
  • Audity zajišťující řádné zavádění těchto protokolů;
  • Příprava harmonogramu postupného a bezpečného obnovení činnosti.

Od začátku krize spojené s onemocněním Covid-19 je pro skupinu PSA prioritní ochrana zdraví svých zaměstnanců a ochrana udržitelnosti podniku. Současně se skupina snaží pomáhat veřejnosti iniciativami, jako je darování velkého množství ochranných roušek nebo poskytnutí vozů zdravotníkům.

Výkonný výbor skupiny PSA přijal opatření, jako je umožnění práce z domova, pokud to daná činnost dovoluje, a v případě nezbytné přítomnosti na pracovišti zavedl ochranná opatření, která přesahují rámec doporučení zdravotnických orgánů. Centrální distribuční sklady náhradních dílů PSA tak nadále plní klíčový úkol, kterým je zachování údržby a servisu vozů, zejména pak vozů zajišťujících logistický tok léků a potravin, jakož i vozů zajišťujících mobilitu zdravotníků a lidí žijících ve venkovských oblastech.

Skupina PSA s ohledem na tyto cíle, s podporou zdravotnických týmů a zejména pak ve spolupráci se svým dohlížejícím lékařem definovala zdravotní protokol k posílení preventivních opatření a použila ho v různých oblastech své činnosti: obchodní, výrobní i terciární (včetně výzkumu a vývoje).

Tento protokol například vyžaduje kontrolní měření teploty nebo nošení roušek, které každý den skupina PSA svým zaměstnancům poskytuje. Dále je také vyžadováno dodržování bezpečné vzdálenosti mezi lidmi v zasedacích místnostech, na každém pracovním místě nebo v zónách pro trávení přestávek s vyznačením těchto vzdáleností na zemi. Bylo také rozhodnuto o udržování otevřených dveří (kromě protipožárních), aby se zabránilo kontaktu s klikami. Každých 60 minut bude provedeno čištění a dezinfekce nástrojů a při předávání dílů mezi pracovníky bude dodržena ochranná doba 3 hodiny. Budou také prodlouženy přestávky o 5 minut za účelem mytí rukou, dodržovány přestávky v délce 30 minut mezi směnami, aby se zabránilo setkávání zaměstnanců, a bude zdvojnásoben počet autobusů svážejících zaměstnance, aby byla zaručena bezpečná vzdálenost mezi cestujícími.

Oddělení lidských zdrojů představilo tento projekt zástupcům odborových organizací, kteří přispěli vlastními požadavky. Podnik se zavázal provádět audity, aby bylo zajištěno řádné provádění těchto posílených bezpečnostních pravidel v praxi.

Výsledkem těchto diskusí je zavedení posílených opatření s přihlédnutím k rozmanitosti pracovních prostředí v každé z továren. Tato opatření povedou k vytvoření předpokladů pro obnovení činností. Stejný proces probíhá i v případě obchodní sítě a terciárních pracovišť.

Skupina PSA oznámila pozastavení svých výrobních činností do 27. března 2020 a v rámci sociálního dialogu bude stanoven harmonogram postupného a bezpečného obnovení výroby s ohledem na zdravotní krizi a výsledky auditů. Provádění posílených zdravotních opatření bude přizpůsobeno každému jednotlivému pracovišti. Na základě zásady „připravit, vyzkoušet, obnovit“ budou stanovena nová data pro evropské strojírenské továrny a montážní podniky, která budou brát ohled na schopnost dodavatelů tato restartování podpořit.

Carlos Tavares, generální ředitel skupiny PSA, uvedl: „Nikterak neohrozíme zdraví našich zaměstnanců a výrobní restart nezbytný pro udržitelnost společnosti bude proveden za optimálních podmínek. Mám veškerou důvěru ve schopnost zaměstnanců skupiny PSA, že nám pomohou vyjít z této krize bez fatálních ztrát. Náš bojový duch a naše společná duševní síla jsou přednosti, které dáváme k službám našim spoluobčanům.“

 

 

Nabízíme komplexní služby v oblasti prodejní a servisní péče SEAT.

SEAT – španělský temperament s německou technologií

 

Kontakt:
PYRAMIDA Centrum
U Pyramidy 721, 252 43 Praha – Průhonice
267 751 006, NONSTOP HELP SERVIS 602 182 424
prodej@pyramidacentrum.cz

Autorizovaný dealer a opravce OPEL

Člen koncernu TUkas

Kontakt:
AUTO-STAIGER CZ A.S.
Praha 10, Černokostelecká 621/122
+420 271 009 111
servis.opel@auto-staiger.cz

Související články

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - Logo znázorňující podstatu jména

Logo znázorňující podstatu jména

Peugeot S.A. („Skupina PSA“) a Fiat Chrysler Automobiles N.V. („FCA“) (NYSE: FCAU / MTA: FCA) dnes představily logo skupiny Stellantis, nového subjektu, který vzejde z jejich fúze 50:50. Logo...

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - Skupina PSA zahájila v továrně v Mulhouse výrobu roušek

Skupina PSA zahájila v továrně...

Vedení skupiny PSA se během nouzového stavu 10. dubna rozhodlo investovat 1 milion EUR do výroby chirurgických roušek typu 1, aby se uspokojily potřeby všech zaměstnanců skupiny a současně bylo...

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - Skupina PSA posiluje díky nové platformě eVMP (Electric Vehicle Modular Platform) svou elektrickou ofenzívu

Skupina PSA posiluje díky nové...

Skupina PSA přejde v letech 2020 až 2025 v rámci podpory rozvoje e-mobility postupně ze dvou platforem určených pro různé druhy pohonu (multi-energy) na dvě 100% elektrifikované platformy Nová...

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - Skupina PSA a společnost Punch Powertrain rozšiřují strategické partnerství v oblasti elektrifikace

Skupina PSA a společnost Punch Powertrain...

Dohoda o založení druhého společného podniku; Nový společný podnik bude zajišťovat vývoj, výrobu a dodávky komponentů a subsystémů pro příští generaci převodovek (e-DCT[1]); Převodovky...

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - Skupina PSA vykázala za první kvartál roku 2020 tržby ve výši 15,2 miliard €

Skupina PSA vykázala za první kvartál...

Tržby Groupe PSA v prvním čtvrtletí 2020 klesly o 15,6 % na 15,2 miliard €; Pokles tržeb automotivní divize o 15,7 % na 11,9 miliard €, způsobený poklesem objemu produkce, byl částečně...