Podmínky použití

Vymezení ručení a odpovědnosti

Za přesnost, úplnost a aktuálnost informací uvedených na webových stránkách svetvbezpeci.cz  neručíme. Neneseme žádnou odpovědnost za jakékoliv skutky, podniknuté na základě těchto informací.
Údaje uvedené na této webové stránce nejsou určeny k naplnění konkrétních informačních potřeb jednotlivých uživatelů a je plně na odpovědnosti uživatele, jakým způsobem informace získá před objednáním jakéhokoliv výrobku či služeb.

Usilujeme všemi způsoby, aby tato webová stránka neobsahovala viry, nemůžeme to však bez výjimky zaručit. Za případný přenos virů neneseme žádnou zodpovědnost. Proto doporučujeme, aby každý uživatel před stažením jakýchkoliv informací či obrázků nebo z toto webové stránky učinil potřebná vlastní bezpečnostní opatření.

Jakékoliv výslovné, vyvozované, zákonné či jiné záruky jsou vyloučeny.

Společnost SVĚT V BEZPEČÍ s.r.o. nenesou odpovědnost za jakékoliv škody, ztráty zisku, náhrady, důsledky přímé, exemplární, náhodné, nepřímé, trestní či jiné, ani za škody, které uživatel případně způsobí třetí straně, a to ani pokud nám byla možnost vzniku škody známa.

Neneseme žádnou odpovědnost za přímé ani nepřímé důsledky propojení z této webové stránky na jiné.