Historický úspěch skupiny PSA v roce 2018: rekordní obrat, objem prodejů, hospodářský výsledek z provozní činnosti i čistý zisk

 • 6,8% růst prodejů na 3,88 milionu vozů
 • 18,9% nárůst obratu skupiny na 74 miliard €[1]
 • 8,4% růst provozní marže[2] Automobilové divize PCD[3]
 • 8,4% růst běžné provozní marže Automobilové divize OV[4]
 • 7,7% růst běžné provozní marže skupiny na 5,689 miliard €
 • 40,4% růst čistého zisku na 3,295 miliard €
 • 3,501 miliard € free cash flow[5], z toho 1,357 miliard € pro OV

Carlos Tavares, předseda představenstva skupiny PSA prohlásil: „Peugeot, Citroën a DS dosáhly již 5. rok v řadě významného růstu a dokončily první fázi strategického plánu Push to Pass s vynikajícími výsledky. Je to důkazem schopnosti naší skupiny generovat ziskový a opakující se růst. Opel/Vauxhall položil s plánem PACE! základy udržitelné budoucnosti a vůli uvolnit další potenciál. Do druhé fáze plánu Push to Pass vstupujeme s důvěrou, a to v situaci, kdy se projevují ještě silnější nepříznivé vlivy než dřív. Není pochyb o tom, že náš reakceschopný a sociálně odpovědný přístup kladoucí důraz na zákazníka v tom bude hrát podstatnou roli. „

O výplatě dividendy ve výši 0,78 € na akcii se bude hlasovat na příští valné hromadě.

Obrat skupiny dosáhl v roce 2018 celkem 74 027 mil. €, což představuje růst o 18,9 % oproti roku 2017 a 23,3 %[6] při stejném směnném kursu (2015) a stálém okruhu konsolidace. Obrat Automobilové divize PCD (Peugeot, Citroën, DS) dosáhl 43 027 mil. €, tj. +5,6 % oproti roku 2017. K tomuto růstu došlo zejména díky lepšímu sortimentnímu složení nabídky (+4,0 %), zlepšení složení objemů a zemí (+1,2 %), prodejům partnerům (+1,7 %) a cenám (+1,3 %), které kompenzovaly negativní dopad směnných kurzů (-2,7%). Obrat Automobilové divize OV (Opel/Vauxhall) činil v roce 2018 celkem 18 306 mil. € oproti 7 238 milionům € v pěti posledních měsících roku 20171.

Hospodářský výsledek skupiny z provozní činnosti činil 5 689 mil. €, což představuje nárůst o 43 %. Hospodářský výsledek skupiny z provozní činnosti PCD se oproti roku zvýšil o 21,9 % na 3 617 mil. €. Této rekordní úrovně ziskovosti +8,4 % bylo dosaženo díky sortimentnímu složení nabídky, příznivým cenovým podmínkám a dalšímu poklesu nákladů navzdory negativnímu dopadu směnných kurzů a nárůstu cen surovin. Hospodářský výsledek skupiny z provozní činnosti OV představoval v roce 2018 zisk 859 mil. € oproti ztrátě 179 mil. € v pěti posledních měsících roku 20171.

Běžná provozní marže skupiny dosáhla 7,7 %, tj. růst +1,3 procentního bodu oproti roku 2017.

Jednorázové provozní výnosy a náklady činily -1 289 mil. €, zatímco v roce 2017 to bylo -904 mil. €.

Finanční výsledek skupiny dosáhl -446 mil. € oproti -238 mil. € v roce 2017.

Konsolidovaný čistý zisk skupiny vzrostl oproti roku 2017 o 948 mil. € a dosáhl 3 295 mil. €. Čistý zisk pro skupinu činil 2 827 mil. €, oproti 1 924 mil. € v roce 2017.

Hospodářský výsledek z provozní činnosti banky Banque PSA Finance činil 939 mil. €[7], tj. nárůst o + 48,6 %.

Hospodářský výsledek z provozní činnosti společnosti Faurecia dosáhl 1 263 mil. €, což představuje nárůst o +9,3 %.

Free Cash Flow z výrobní a obchodní činnosti dosáhl 3 501 mil. € ,z toho 1 357 mil. € pro OV.

Skladové zásoby PCD včetně nezávislé sítě a dovozců činily k 31. prosinci 2018 celkem 485 000 vozů, tj. nárůst o 40 000 oproti konci roku 2017. Skladové zásoby OV včetně nezávislé sítě a dovozců činily k 31. prosinci 2018 celkem 195 000 vozů, tj. pokles o 32 000 vozů oproti konci roku 2017.

Čistá finanční pozice průmyslových a obchodních aktivit představovala k 31. prosinci 2018 celkem 9 098 mil. €, oproti 6 194 mil. € k 31. prosinci 2017.

O výplatě dividendy ve výši 0,78 € na akcii se bude hlasovat na příští valné hromadě. Datum odpočtu dividend má být 2. května 2019 a datum výplaty 6. května 2019.

Vyhlídky trhu: V roce 2019 skupina očekává stabilní automobilový trh v Evropě, pokles o –1 % v Latinské Americe, o –3 % v Číně a nárůst o +5 % v Rusku.

Nový operativní cíl: Původní cíle plánu Push to Pass pro období 2016–2018 byl překročeny, proto si skupina PSA stanovila nový následující cíl pro období 2019–2021 (včetně Opel Vauxhall): Běžná průměrná provozní marže[8] Automobilové divize v období 2019–2021 vyšší než 4,5 %.

Skupina PSA také oznamuje novou politiku dividend na období 2019–2021 na základě „payout ratio“ (výplatního poměru) zvýšeného počínaje účetním rokem 2019 na 28 %.

Finanční kalendář

 1. dubna 2019 Obrat za 1. čtvrtletí 2019
 2. dubna 2019 Valná hromada akcionářů
 3. července 2019 Pololetní výsledky 2019
 4. října 2019 Obrat za 3. čtvrtletí 2019

Konsolidovanou účetní závěrku skupiny PSA Peugeot Citroën k 31. prosinci 2018 schválilo 18. února 2019 představenstvo a 25. února 2019 ji překontrolovala dozorčí rada. Auditoři skupiny provedli přezkum závěrky a auditorskou zprávu o konsolidované účetní závěrce připravují. Zpráva o ročních výsledcích a prezentace výsledků rok 2018 jsou k dispozici na internetových stránkách skupiny (www.groupe-psa.com) v sekci „Finance“.

 

[1] Obrat skupiny zahrnuje od 1. října 2017 OV

[2] Hospodářský výsledek z provozní činnosti vůči obratu

[3] PCD (Peugeot, Citroën, DS)

[4] OV (Opel Vauxhall)

[5] Výrobní a obchodní podniky

[6] Ve srovnání s rokem 2015 při stejném směnném kursu (2015) a stálém okruhu konsolidace (bez OV)

[7] 100 % výsledku Banque PSA Finance. V účtech PSA Peugeot Citroën byly oba společné podniky konsolidovány ekvivalenční metodou

[8] Hospodářský výsledek z provozní činnosti vůči obratu Automobilové divize (PCDOV)

 

 

 

 

Nabízíme komplexní služby v oblasti prodejní a servisní péče SEAT.

SEAT – španělský temperament s německou technologií

 

Kontakt:
Máca s.r.o.
Znojemská 86, 586 01 - Jihlava
567 302 971
jsedlak@automaca.cz

Nabízíme komplexní služby v oblasti prodejní a servisní péče SEAT.

SEAT – španělský temperament s německou technologií

 

Kontakt:
Autocentrum Jan Šmucler
Dvořákova 304, 346 01 - Horšovský Týn
379 412 279
plzen@smucler.cz

Související články

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - IBIS: Stellantis a Saft představily účinnější „chytrou baterii“ pro elektromobily

IBIS: Stellantis a Saft představily...

Po čtyřech letech navrhování, modelování a simulací dnes tým 25 inženýrů a výzkumníků z CNRS (Francouzského národního centra pro vědecký výzkum), skupiny Stellantis a společnosti Saft...

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Stellantis a Hype nasazují v Paříži první flotilu 50 bezbariérových taxíků na vodíkový pohon

Stellantis a Hype nasazují v Paříži...

Skupina Stellantis – první výrobce na světě, který uvedl na trh sériová užitková a osobní vozidla na vodíkový pohon – a Hype, nezávislý subjekt nabízející čistě vodíková řešení...

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Logo znázorňující podstatu jména

Logo znázorňující podstatu jména

Peugeot S.A. („Skupina PSA“) a Fiat Chrysler Automobiles N.V. („FCA“) (NYSE: FCAU / MTA: FCA) dnes představily logo skupiny Stellantis, nového subjektu, který vzejde z jejich fúze 50:50. Logo...

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Skupina PSA zahájila v továrně v Mulhouse výrobu roušek

Skupina PSA zahájila v továrně...

Vedení skupiny PSA se během nouzového stavu 10. dubna rozhodlo investovat 1 milion EUR do výroby chirurgických roušek typu 1, aby se uspokojily potřeby všech zaměstnanců skupiny a současně bylo...

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Skupina PSA posiluje díky nové platformě eVMP (Electric Vehicle Modular Platform) svou elektrickou ofenzívu

Skupina PSA posiluje díky nové...

Skupina PSA přejde v letech 2020 až 2025 v rámci podpory rozvoje e-mobility postupně ze dvou platforem určených pro různé druhy pohonu (multi-energy) na dvě 100% elektrifikované platformy Nová...