FCA a skupina PSA upravují svou dohodu o sloučení tak, aby se posílila finanční struktura skupiny Stellantis při jejím startu

  • Mimořádná dividenda automobilky FCA je stanovena na 2,9 miliardy EUR. Akcie společnosti Faurecia ve vlastnictví skupiny PSA budou po dokončení transakce distribuovány všem akcionářům Stellantis
  • Změny zachovají původní rovnováhu smlouvy o fúzi
  • Pravidelné roční synergie by měly přesáhnout 5 miliard EUR
  • Potvrzení zahájení operace na konci prvního čtvrtletí roku 2021

Fiat Chrysler Automobiles N.V. („FCA“) a Peugeot S.A. („Skupina PSA“) se dohodly na úpravě některých podmínek své dohody o fúzi 50:50, na jejímž základě vznikne koncern Stellantis, čtvrtým největším výrobcem automobilů z hlediska objemu.

Strany s přihlédnutím k dopadu krize Covid-19 na likviditu v automobilovém průmyslu souhlasily se změnami, při zachování ekonomické hodnoty a rovnováhy stanovené v původní dohodě o sloučení. Změny byly jednomyslně schváleny představenstvy obou společností se silnou podporou jejich hlavních akcionářů, současně bylo znovu potvrzeno zapojení společnosti EXOR, rodiny Peugeot (EPF/FFP), Bpifrance a Dongfeng Motor Group (DFG).

Přesněji řečeno, mimořádná dividenda, kterou má FCA rozdělit svým akcionářům před konečným podpisem, je stanovena na 2,9 miliardy EUR (dříve 5,5 miliardy EUR), 46 % akcií, které drží skupina PSA ve společnosti Faurecia, bude distribuováno všem akcionářům Stellantis bezprostředně po konečném podpisu a po schválení představenstvem Stellantis a jeho akcionáři.

V důsledku těchto změn obdrží akcionáři FCA a skupiny PSA ekvivalent 23 % kapitálu společnosti Faurecia (kapitalizace 5,867 miliardy EUR při uzavření trhu 14. září 2020), jejich účast 50:50 ve skupině Stellantis, která získá ve své rozvaze dodatečnou likviditu 2,6 miliardy EUR, zůstane beze změny.

Kromě toho bylo rovněž dohodnuto, že představenstva skupin PSA a FCA mohou zvážit rozdělení 500 milionů EUR akcionářům každé společnosti před konečným podpisem, nebo alternativně rozdělení 1 miliardy EUR všem akcionářům Stellantis po konečném podpisu. Tato rozhodnutí budou učiněna s ohledem na výkonnost a vyhlídky obou společností, jakož i na podmínky trhu v přechodném období. Uvedené výplaty podléhají schválení představenstvy obou společností.

FCA a skupina PSA potvrzují, že všechny ostatní ekonomické podmínky jejich dohody o sloučení podepsané dne 17. prosince 2019 zůstávají nezměněny a že provedení fúze se očekává na konci prvního čtvrtletí roku 2021, v souladu s podmínkami dříve dohodnutými při uzavření dohody o sloučení.

Členové představenstev FCA a skupiny PSA jsou více než kdy jindy přesvědčeni o výhodách tohoto sloučení a o potenciálu pro vytváření hodnot. Stellantis se od samého počátku může opřít o silně diverzifikovanou činnost s vysokými maržemi v klíčových regionech, tedy Evropě, Severní Americe a Latinské Americe, stejně jako o jedinečnou nabídku silných značek. Její referenční produkty určené k uspokojení poptávky všech typů zákazníků pokrývají všechny hlavní automobilové segmenty. Velmi důležité rovněž je, že nový subjekt bude moci díky mnohem větší velikosti urychlit vývoj inovativních řešení mobility, špičkových technologií v oblasti elektromobilů, autonomního řízení a konektivity.

Díky obrovskému pokroku, kterého v posledních měsících dosáhly týmy zapojené do tohoto projektu, byl odhad pravidelných ročních synergií vzniklých díky vytvoření skupiny Stellantis výrazně revidován směrem nahoru na úroveň více než 5 miliard EUR oproti původnímu odhadu 3,7 miliard EUR. Vzrostly rovněž jednorázové náklady na provedení fúze k dosažení těchto synergií, a to o 2,8 miliardy EUR na téměř 4 miliardy EUR.

Generální ředitel skupiny PSA Carlos Tavares v souvislosti s tímto oznámením, uvedl:

„Tímto novým rozhodujícím krokem se všichni společně posouváme vpřed k našemu cíli, a to za nejlepších možných podmínek s lepšími vyhlídkami pro Stellantis. Rád bych této příležitosti využil k tomu, abych srdečně poděkoval týmům, které dokázaly vybudovat vztahy vzájemné důvěry, a to i během období nouzového stavu způsobeného pandemií Covid-19. Základem dynamiky takovéhoto projektu je lidský faktor, stejně jako podpora našich akcionářů, kteří opakovaně prokazují svůj zájem o vytvoření skupiny Stellantis.“

Generální ředitel FCA Mike Manley prohlásil:

„Velice si cením odhodlání týmů pracujících na vytvoření Stellantisu a jsem hrdý na všechny naše zaměstnance, kteří zvládli výzvy spojené s krizí Covid-19. Dnešní oznámení je dalším výrazným signálem našeho společného odhodlání zajistit skupině Stellantis nezbytné zdroje, které potřebuje k využití svých jedinečných předností, své tvůrčí energie a obrovské příležitosti k vytváření hodnoty pro všechny zúčastněné strany.“

 

Nabízíme komplexní služby v oblasti prodejní a servisní péče SEAT.

SEAT – španělský temperament s německou technologií

Kontakt:
ARAVER CZ s.r.o.
Na Zerzavici 1946, 686 01 - Uherské Hradiště
572 433 315
dostalek.jiri@araver.cz

Nabízíme komplexní služby v oblasti prodejní a servisní péče SEAT.

SEAT – španělský temperament s německou technologií

 

Kontakt:
Auto Anex s.r.o.
Žerotínova 378, 405 02 - Děčín III
412 558 098
seat@autoanex.cz