CITROËN – prodeje ve světě v prvním pololetí 2008

Stabilní světové prodeje: růst ve Francii, ve střední a východní Evropě a v zemích Mercosuru, setrvalý stav v západní Evropě

Úspěch modelů uvedených na trh v 1. pololetí roku 2008

 • Nemo, které se od února prodává ve verzi LUV a v nejbližší době bude uvedena jeho verze OV, již zaznamenalo 16 000 objednávek.
 • Nová C5, jež byla uvedena na trh v dubnu a prodává se ve verzi sedan i Tourer, dosáhla již 52 000 objednávek.
 • Nové Berlingo, které se ve verzi OV a LUV prodává teprve několik týdnů, již zaznamenalo 33 000 objednávek.

Stálé výkony modelů stávající řady

 • C1, prodej 57 000 kusů, nárůst o 10 % a v Evropě obsadila místo v čele pelotonu hospodárných a ekologických vozů.
 • C3, který je na trhu již 7. rokem, se s 137 000 prodanými vozy za půl roku drží na úrovni roku 2007.
 • C4 Picasso, Grand C4 Picasso a Xsara Picasso zaznamenaly v 1. pololetí roku 2008 celkový počet 162 000 kusů, a umožnily tak Citroënu posílit místo evropské jedničky na trhu s kompaktními MPV, kde zaujímá téměř 23 % podíl.
 • C4 Sedan dosáhla za prvních 6 měsíců roku v zemích Mercosuru počtu 15 600 prodaných vozů.
 • C-Elysée, vykázal v Číně od svého uvedení na trh v dubnu více než 9 000 prodaných kusů.
 • Prodej vozu Jumpy se zvýšil o 16 % a vozu Jumper o 7 %.

Vedoucí postavení Citroënu z hlediska životního prostředí

 • U téměř 30 % vozů Citroën prodaných v Evropě jsou emise 120 g CO2 / km. Téměř 50 % vozů produkuje emise 140 g CO2/km nebo méně.
 • C1, která dosáhla podílu na evropském trhu ve výši více než 25 %, obsadila místo v čele segmentu vozů s emisemi max.110 g CO2 / km.

ZÁPADNÍ EVROPA: STABILITA TRŽNÍHO PODÍLU CITROËNU, NÁRŮST NA TRHU S LUV

 • Na trhu s OV/LUV, který poklesl o 3 %, dosáhl Citroën 572 000 zaregistrovaných vozů a podíl značky na trhu se udržuje na 6,5 %.
 • Citroën si udržuje vedoucí postavení v segmentu kompaktních MPV s téměř 23 % tržním podílem. Společnost je v čele tohoto segmentu v 7 zemích: Belgii + Lucembursku, Dánsku, Španělsku, Francii, Itálii, Nizozemsku a Portugalsku.
 • Penetrace značky na trhu s LUV se zlepšila o 0,3 procentního bodu a dosahuje podílu 9,9 %.

Francie: nárůst prodejů a tržního podílu Citroënu (OV a LUV)

 • Na trhu s OV/LUV, který vzrostl o 4,6 %, se celkový počet přihlášených vozidel Citroën zvýšil v 1. pololetí roku 2008 o 7,9 %. Podíl značky na trhu se zvýšil o 0,4 bodu a dosahuje 14,4 %.
 • Na trhu OV, který vzrostl o 4,5 %, zaznamenává Citroën nárůst o 7,6 %. Tento dobrý výsledek, kterého bylo dosaženo především díky firemním vozům, se opírá rovněž o výsledky modelu C1 (+ 29,8 %) a C3 (+ 3,4 %) v kontextu posílení daňového zvýhodnění pro ekologické vozy. C4 Picasso a Grand C4 Picasso jsou v čele svého segmentu s téměř 50.000 prodaných vozidel za půl roku. C5 zaznamenal ke konci června více než 22.000 objednávek.
 • Na trhu s LUV, který vzrostl o 5,4 %, se podíl Citroënu zvýšil o 9,1 %; penetrace značky dosáhla 16,3 % oproti 15,7 % v roce 2007.

Španělsko: udržení postavení Citroënu na silně oslabeném trhu vozů prodaných soukromým osobám

V kontextu silného poklesu trhu s OV/LUV (- 19 %) poklesl počet přihlášených vozidel Citroën o 26 %. Na trhu prodejů soukromým osobám, jehož pokles zasáhl nejvíc, si Citroën přesto uchovává pozici jedničky s penetrací 10,9 %. Značka je rovněž v čele segmentu s kompaktními MPV s téměř 30 % podílem na trhu.

Itálie: nárůst tržního podílu OV a LUV na trhu, který je ve zřejmém poklesu

 • Na trhu s OV/LUV, který prochází krizí (-11 %), omezil Citroën pokles počtu přihlášených vozů na 8,6 %. V 1. pololetí roku 2008 dosahuje penetrace značky 5,6 % oproti 5,4 % v roce 2007. Citroën posiluje svou pozici nejúspěšnější francouzské značky.
 • S podílem na trhu ve výši 8,4 % obsadil Citroën 2. místo v segmentu B, který sám tvoří 65 % trhu s OV a dál se rozvíjí. Značka obsadila 1. místo v pořadí kompaktních MPV s více než 18 % penetrací. Prodej nové C5 ukázal na výjimečně vysoký mix verzí Business Exclusive (70 %).
 • A konečně zaznamenal Citroën citelný nárůst na trhu s LUV (nárůst počtu přihlášených vozů o 12 %), přičemž podíl na trhu je 5,5 % oproti 4,7 % v 1. pololetí roku 2007.

Velká Británie: obchodní politika přizpůsobená nepříznivému vývoji směnného kurzu

 • V kontextu nepříznivého vývoje směnného kurzu mezi librou a eurem zavedl Citroën selektivní obchodní politiku, kdy jsou prodeje zacílené na nejzajímavější produkty z hlediska rentability. Na trhu s OV/LUV, který poklesl o 1,2 %, se počet přihlášených vozidel značky snížil o 9,1 %.
 • Podíl Citroënu na trhu s OV se snížil z 4,1 % v roce 2007 na 3,7 % v 1. pololetí roku 2008. C4 Picasso se v prvním pololetí stal nejprodávanějším vozem modelové řady s téměř 13 000 prodanými vozy. V průběhu 2. pololetí byly uvedeny na trh verze sedan a Tourer nové C5 a dále nové Berlingo, které společně zaznamenaly více než 4 000 objednávek.
 • Na trhu LUV dosáhl Citroën růstu 2,1 % a jeho podíl na trhu se zvýšil na 7,3 %. Prodej Jumperu se v 1. pololetí roku 2007 zvýšil o 11 % a Jumpy o 14 % oproti 1. pololetí roku 2007.

Německo: stabilita tržního podílu Citroënu na trhu v lehkém poklesu; výrazný nárůst na trhu LUV

 • Na trhu OV/LUV, který vzrostl o 3,9 % oproti 1. pololetí roku 2007, se zvýšil počet přihlášených vozidel Citroën o 3,4 %.
 • Na trhu OV, který zaznamenal nárůst o 3,6 %, udržuje Citroën svůj podíl na trhu zejména díky výsledkům C1 (+20 %) a C3 (+14 %), dále díky nárůstu podílu u C4 Picasso a Grand C4 Picasso (+13 %) a náporu značky na trhu s vozy kombi, kde nabízí modely Jumper a Jumpy (+ 83 %).
 • Na trhu LUV, který v průběhu 1. pololetí vzrostl o 9,2 %, se počet přihlášených vozů Citroën zvýšil o 10,1 %, a to dokonce před tím, než do výsledků zasáhlo Berlingo. Podíl značky na trhu dosáhl 5,8 %.

Belgie a Lucembursko: stabilita podílu Citroënu (10 %) na trhu OV/LUV, který zaznamenal nárůst o 6 %. Značka je jedničkou v segmentu M1 a na trhu s kompaktními MPV. Díky velmi slibným začátkům nového Berlinga a Nema obsadil Citroën 31 % v segmentu „ludospaces“.

Nová C5 zaznamenala během několika týdnů více než 3 600 objednávek. Citroën, který si drží vedoucí postavení na trhu s LUV, dosáhl penetrace 16 %, což představuje nárůst o 2 procentní body.

Nizozemsko: nárůst prodejů Citroënu o 7,8 % na trhu OV/LUV, který sám zaznamenal nárůst 3,5 %.

 • Úspěch C1 a vedoucí postavení modelu C4 Picasso v rodině MPV, jsou důvodem zvýšení podílu Citroënu ve skupině OV. Ke konci června zaznamenala C5 více než 2 000 objednávek.
 • Na trhu s LUV se zvýšil podíl značky ze 4,7 % na 5,4 %, zejména díky uvedení modelu Nemo a nárůstu počtu přihlášených vozidel Jumpy.

Portugalsko: menší penetrace Citroënu (7,7 %) na trhu OV/LUV, který poklesl o 3,8 %. V kontextu velkých změn v daňové oblasti poklesly prodeje OV značky o přibližně 4,1 %. Citroën zůstává jedničkou na trhu s kompaktními MPV. Nová C5 byla velice dobře přijatá a od května zaujímá 6 % segmentu. Na trhu LUV, který poklesl o 29,2 %, se penetrace Citroënu zvýšila o 1,2 bodu na 10,9 %.

Skandinávie: stabilita tržního podílu Citroënu na trhu OV/LUV, který zaznamenal pokles o 6,8 %. V Dánsku se zvýšil počet přihlášených osobních vozidel OV Citroënu o 21 % a penetrace značky je na celém skandinávském trhu stabilní (4,1 %). V 1. polovině roku 2008 dosahuje penetrace Citroënu na trhu LUV 7,5 % oproti 6,4 % v roce 2007.

STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA: NÁRŮST PRODEJŮ (11,6 %) A TRŽNÍHO PODÍLU CITROËNU

V zemích střední a východní Evropy; kde trh OV/LUV zaznamenal nárůst o 10,2 %, se prodeje Citroënu zvýšily o 11,6 %. Penetrace značky se lehce zvýšila o 5,6 %.

 • Polsko: trh OV/LUV se zvýšil o 14,1 %. Počet přihlášených vozidel Citroën narostl o 19,7 %, takže tržní podíl dosáhl 5,4 %. Značka dnes na trhu LUV zaujímá 4. místo s penetrací 9 %.
 • Česká republika: trh OV/LUV se zvýšil o 9,7 %. Počet přihlášených vozidel Citroën narostl o 14,2 %. S penetrací 5,6 % dosáhla značka svého historického maxima a zaujímá 5. místo na českém automobilovém trhu.
 • Chorvatsko: trh OV/LUV se zvýšil o 11,9 %. Počet přihlášených vozidel Citroën narostl o 17,4 %. Na trhu OV se penetrace značky zvýšila u 5,2 % na 6,2 %. Na trhu LUV dosahuje v 1. pololetí roku 2008 15,9 % oproti 15 % v roce 2007.

MERCOSUR: VÝRAZNÝ NÁRŮST PRODEJŮ (+72 %) A TRŽNÍHO PODÍLU ZNAČKY CITROËN

Na stále velmi stabilním trhu (+26,6 %) zaznamenal prodej Citroënu v průběhu 1. pololetí nárůst o 72 %.

Brazílie: nárůst počtu přihlášených vozidel Citroën o 80 % (+0,8 procenta penetrace)

S více než 34.300 auty přihlášenými ke konci června, což představuje nárůst o 80,3 % oproti roku 2007, dosáhl Citroën v roce 2008 tržního podílu 2,6 % oproti 1,8 % v předchozím roce.

Důvodem těchto výborných výsledků je především:

 • úspěch C3 (motorizace flex fuel), která představuje 51 % prodejů,
 • zachování dobrého postavení modelu Xsara Picasso, který je ve svém segmentu jedničkou na trhu,
 • model C4 Pallas (C4 sedan), kterého se za půl roku prodalo více než 10 000 kusů a který bude v průběhu 2. pololetí obohacen o nový motor s pohonem flex fuel.

Je nutné si rovněž povšimnout velice dobrého přijetí modelu Grand C4 Picasso, který byl na trh uveden v dubnu. V průběhů června otevřela společnost slavnostně 100. brazilskou prodejnu.

Argentina: Citroën získal v 1. pololetí 0,5 procentního bodu penetrace

Na trhu, který zaznamenal nárůst o 13,2 %, se pozice Citroënu zvýšila ve srovnání s rokem 2007 o 29,4 %. Celkový počet přihlášených vozidel byl 13 800 a značka dosáhla tržního podílu ve výši 4,3 % oproti 3,8 % v předchozím roce.

Za těmito výbornými výsledky stojí především model C4 Sedan, jenž od začátku roku zaznamenal téměř 5 400 prodaných kusů, a dále udržení prodeje modelu Berlingo (OV + UV) a Xsara Picasso. Řada prodávaných vozů se v květnu rozšířila o vůz Grand C4 Picasso.

ČÍNA: OFENZÍVA MODELŮ A ROZVOJ OBCHODNÍ SÍTĚ

V Číně, kde trh v 1. pololetí vzrostl o 13,7 %, zaznamenal Citroën snížení počtu přihlášených vozů o 5,3 %.

 • Trend nastoupený v květnu a červnu ukazuje na posun v prodejích Citroënu a v jeho tržním podílu, což je výsledkem souhry několika aktivit probíhajících současně:
 • Úspěšné uvedení modelu C-Elysée (více než 9 000 prodaných vozů) a verze 2008 modelu C-Triomphe,
 • Pokračování rozvoje obchodní sítě značky, kterou ke konci června tvořilo 229 prodejen v provozu a 55 prodejen ve stádiu příprav, celkem ve 193 městech.
 • Citroën nedávno představil model „C-Quatre“, který bude uveden na trh v září tohoto roku, zcela v souladu s cílem uvádět v období 2008 – 2010 dva nové modely ročně. Tento nový sedan umožní společnosti posílit své postavení v segmentu M1, který je na čínském trhu nejdůležitější.
 • V Šanghaji, ležícím v centru hlavního čínského automobilového trhu, bylo zřízeno sídlo obchodního a marketingového ředitelství značky a nové designové kanceláře.

ZLEPŠUJÍCÍ SE VÝSLEDKY V OSTATNÍCH ZEMÍCH SVĚTA

Prodeje OV/UV společnosti Citroën ve zbytku světa se s téměř 160 000 dodanými vozy v první polovině roku 2008 zvýšily o 17,4 % oproti 1. pololetí roku 2007.

V Rusku pobočka zrealizovala 5 000 dodávek. Díky vytvoření nové dovozní struktury, rozšířené produktové nabídce s nedávným uvedením modelů C-Crosser a nové C5 i závazku rozšířit síť nastoupila značka cestu zrychlování svého rozvoje.

Ve Středozemí Citroën dodal v prvních 6 měsících téměř 13 700 vozů, což znamená 7 % nárůst v porovnání s předchozím rokem. Berlingo OV/UV představuje 38 % dodaných objemů, zatímco rodina C4 Picasso, uvedená na trh v roce 2007, představuje již 7 % objemů v této oblasti. Zejména v Turecku, kde trh vzrostl o 13,5 %, zvýšil Citroën svůj tržní podíl na 2,6 %, především díky vozu C4 Picasso a řadě LUV (úspěch modelu Nemo a velmi výrazný nárůst u Jumperu). Nová C5, která byla uvedená na trh v dubnu, zaznamenává tempo 200 prodaných vozů měsíčně.

KLÍČOVÉ CENTRUM

VÁŠ KLÍČOVÝ PARTNER

 

Kompletní klíčařský sortiment včetně výroby autoklíčů

Kontakt:
KLÍČOVÉ CENTRUM H&B Group
Plzeň, Žatecká 138/8, PSČ 301 00
377 225 903
info@hbgroup.cz

Nabízíme komplexní služby v oblasti prodejní a servisní péče SEAT.

SEAT – španělský temperament s německou technologií

 

Kontakt:
Manfred Schöner
Jáchymovská 53, 360 04 - Karlovy Vary - Bohatice
355 329 821
autoschoner.ch@volny.cz

Související články

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Stellantis a Hype nasazují v Paříži první flotilu 50 bezbariérových taxíků na vodíkový pohon

Stellantis a Hype nasazují v Paříži...

Skupina Stellantis – první výrobce na světě, který uvedl na trh sériová užitková a osobní vozidla na vodíkový pohon – a Hype, nezávislý subjekt nabízející čistě vodíková řešení...

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Koncepční bohyně zvítězila v anketě GQ CAR AWARDS 2023!

Koncepční bohyně zvítězila v anketě...

Koncepční vůz DS E-TENSE PERFORMANCE, navržený jako vysoce výkonná laboratoř, která má urychlit vývoj technologií pro další generace vozů DS Automobiles, získává nové ocenění v anketě...

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Sláva na Hradě: DS Automobiles a pak nový prezident

Sláva na Hradě: DS Automobiles a pak...

Pár dní před zvolením nové hlavy státu představila značka DS Automobiles na Pražském hradě své dva vrcholné modely, novou DS 7 E-TENSE 300 a limuzínu DS 9 E-TENSE 360. Modely mohli obdivovat...

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Druhá dobrá volba ve světě dvojitého šípu

Druhá dobrá volba ve světě dvojitého...

Ještě před několika měsíci to byl největší a nejdražší Citroën v nabídce, a bylo to poprvé v historii, co takový Citroën nebyl velký sedan. Dnes už to neplatí… Dnes už je vlajkovou...

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Nová bohyně elegance: DS 7 nabízí až 360 koní

Nová bohyně elegance: DS 7 nabízí až...

Budoucnost se zdá být božská. Francouzská automobilka DS představila novou DS 7, nádherné SUV s jedinečným komfortem, elektrifikovanými motory s výkonem až 360 koní a technologickou...