Výběr z „Prohlášení automobilového průmyslu k problematice ojetých automobilů“

Nezbytná opatření k vyřešení negativních environmentálních a dopravně bezpečnostních důsledků současného trendu stárnutí vozového parku.

Asociace reprezentující automobilové výrobce a dovozce Bulharska, Kypru, České republiky, Dánska, Estonska, Řecka, Maďarska, Litvy, Lotyšska, Malty, Polska, Portugalska, Rumunska, Slovinska, Slovenska a Turecka, právě tak jako Asociace evropských výrobců automobilů (ACEA) vyzývají vlády příslušných zemí a Evropskou komisi k přijetí všech nezbytných opatření k vyřešení negativních environmentálních a dopravně bezpečnostních důsledků současného trendu stárnutí vozového parku v mnoha členských státech EU. Naléháme na orgány v mezích komunitárního práva k přijetí příslušných administrativních, technických a daňových opatření odrazujících od prodeje a použití nejvíce znečišťujících a nebezpečných automobilů. Je jasné, že bez takových opatření ambiciózní cíle EU v oblasti emisí CO2, úspory paliv, znečištění ovzduší a bezpečnosti silniční dopravy nebudou dosažitelné.

Z prohlášení vyjímáme:

1. Problémy k řešení

EU vynakládá značné úsilí k řešení otázek klimatických změn a zlepšování kvality ovzduší i bezpečnosti silniční dopravy. Pro automobilový sektor to znamená průběžné zvyšování technických požadavků na nová vozidla.

Starý vozový park

Situace je nejakutnější v členských státech, které vstoupily do EU od roku 2004. Zatímco průměrný věk osobních vozů na silnicích většiny „starých“ členských států je zhruba 7 – 8 let, ve většině „nových“ členských států je to okolo 15 let. To znamená, že v době, kdy EU přijímá jedny z nejpřísnějších environmentálních norem pro nové automobily na světě, velká většina vozů na silnicích významného počtu členských států není vybavena dokonce ani katalyzátory. V některých členských státech je to až 75 % všech vozů. Za předpokladu, že automobily plnící normy Euro 6 emitují o 90% méně NOx a pevných částic než vozy bez katalyzátorů (Euro 0), je jasné že EU nedosáhne svých cílů nikdy, pokud budou pokračovat současné trendy.

Regulace automobily zdražuje

Součástí problému je, že náklady na plnění regulativů neustále narůstají. Náš odhad je, že kumulativní dopad různých současných i očekávaných předpisů EU přidá dalších 3 800 – 7 000 EUR k ceně průměrného vozu.

Dovozy ojetých vozů tento problém zvětšují

Ve skutečnosti vozový park ve většině nových členských států dokonce dále stárne. To vyplývá z mohutného nárůstu importu ojetých automobilů od okamžiku vstupu těchto zemí do EU v roce 2004. Několik vlád je nebo bylo nuceno zrušit existující omezení na dovozy ojetých automobilů a upravit své daňové systémy kvůli zajištění volného pohybu zboží v rámci EU a zabránění diskriminačnímu zdaňování.

„Evropští politici vymýšlejí, jak za cenu enormních nákladů zpřísnit již tak tvrdé limity u moderních automobilů, zatímco silnice zejména v nových členských státech EU jsou plné starých neekologických a nebezpečných vozů. Průměrný věk osobního automobilu v ČR je 13,93 roku a tato hodnota se neustále zvyšuje,“ uvedl prezident Sdružení automobilového průmyslu ČR Martin Jahn.

V prohlášení se dále uvádí:

Orgány členských států zneužívají schvalovací procedury pro jednotlivá vozidla – původně určené pro soukromé dovozy jednotlivých vozů – k legalizování importu velkého množství ojetin pro obchodní účely bez kontroly, zda takové vozy odpovídají platným normám EU.

Navíc ke zhoršování kvality ovzduší a dopravní bezpečnosti, dovoz velmi starých ojetin v masovém měřítku zatíží příslušné členské státy ohromným problémem recyklace těchto automobilů na konci jejich životnosti v ne příliš vzdálené budoucnosti. To bude zdaleka nejvážnější problém pro nové členské státy, protože dovážejí také velké množství starých vozů ze starých členských států. Také z tohoto hlediska je zavedení nápravných opatření urgentní.

2. Navrhovaná opatření

Naléháme na orgány v mezích komunitárního práva k přijetí příslušných administrativních, technických a daňových opatření odrazujících od prodeje a použití nejvíce znečišťujících a nebezpečných automobilů.

Věříme, že národní vlády by měly vzít vážně do úvahy přesun ke zdaňování na bázi CO2.

V současnosti většina členských států EU již zavedla nějakou formu na CO2 založených daní pro automobily. Taková daň odvozená od CO2 by měla významně přispět k dosažení cílů v oblasti změn klimatu, které si EU i jednotlivé členské státy stanovily. Z našeho pohledu by taková z CO2 odvozená daň měla být lineární, to znamená se sazbami nastavenými v přímé úměrnosti k úrovni emisí CO2. Navíc by měla být technicky neutrální a nediskriminující jednotlivé vozidlové typy, segmenty nebo třídy. Měla by také být neutrální z hlediska státních příjmů.

Národní vlády by měly také vážně vzít v úvahu použití Euro výfukových emisních norem (Euro 0-4) jako základu pro stanovení svého vozidlového daňového systému.

„Místo vymýšlení nákladných a málo účinných řešení by politici raději měli přijmout méně populární kroky, které však skutečně povedou k výraznému zlepšení životního prostředí a zvýšení bezpečnosti na silnicích,“ dodal Jahn.

Z prohlášení ještě na závěr uvádíme:

Německo použilo tento model úspěšně v devadesátých letech za účelem odstranění velmi významného objemu automobilů bez katalyzátorů z vozového parku. Z našeho pohledu by tento druh daně nebyl diskriminační vůči dovozům ojetin ani by nebránil volnému pohybu zboží v rámci EU.

Další možné opatření, které mohou národní vlády v tomto ohledu přijmout, je poskytnutí recyklačních pobídek pro nejvíce znečišťující vozy. Různé členské státy tak již úspěšně učinily v devadesátých letech bez negativního ovlivnění vládních příjmů, Francie s Itálií a Rumunskem to v současnosti dělají znovu.

V administrativní a technické rovině by se národní i EU orgány měly vyhnout tomu, aby procedury týkající se individuálního schvalování jednotlivých vozidel byly zneužívány k povolování hromadných dovozů ojetých automobilů profesionálními obchodníky bez řádného ověření jejich shody s technickými předpisy EU.

Na závěr navrhujeme, aby národní orgány vzaly v úvahu zpřísnění technických kontrol vozidel z pohledu zlepšení kvality ovzduší a bezpečnosti silničního provozu ve svých zemích.

Těšíme se na projednávání těchto návrhů s příslušnými národními a EU orgány v otevřené a konstruktivní atmosféře v blízké budoucnosti.

Toto prohlášení je podporováno:

 • The European Automobile Manufacturers Association (ACEA)
 • The Union of the Importers of Automobiles in Bulgaria (UAIB)
 • The Car Importers Association of Cyprus (SEMO)
 • The Automotive Industry Association of the Czech Republic (AIA CR)
 • The Danish Car Importers Association (De Danske Bilimportorer)
 • The Union of Estonian Car Sales and Service Enterprises (AMTEL)
 • The Association of Motor Vehicle Importers – Representatives in Greece (AMVIR)
 • The Association of the Hungarian Automotive Industry (MGSZ)
 • The Lithuanian Auto – Entrepreneurs Association (LAA)
 • The Latvian Authorized Automobile Dealers Association (LAADA)
 • The Association of Car Importers Malta (ACIM)
 • The Polish Automotive Industry Association (PZPM)
 • The Automobile Industry Association of Portugal (ACAP)
 • The Association of Automobile Manufacturers in Romania (ACAROM)
 • The Association of Automobile Manufacturers and Authorized Importers of Slovenia (ADS)
 • The Automotive Industry Association of the Slovak Republic (AIA SR)
 • The Automotive Manufacturers Association of Turkey (OSD)

Vybral: Ing. Antonín Šípek, ředitel sekretariátu

Související články

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Hyundai navázal nové partnerství v oblasti umělé inteligence se startupem DeepGlint

Hyundai navázal nové partnerství v...

Partnerství se společností DeepGlint umožní využívat umělou inteligenci v mnoha oblastech podnikání, zvyšovat kvalitu produktů i spokojenost zákazníků K realizaci „vodíkové...

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - První český hybridní vůz. Nový Hyundai Tucson s technologií MHEV 48 V.

První český hybridní vůz. Nový...

Společnost Hyundai spustila 1. června 2018 v Nošovicích u Frýdku-Místku výrobu hybridního modelu Tucson s technologií MHEV 48 V. Jedná se tak o první hybridní vůz vyráběný na území České...

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Honda Motor Europe: Projekt Adventure Roads přivádí Hondu Africa Twin na jižní polokouli

Honda Motor Europe: Projekt Adventure...

Honda Motor Europe s potěšením oznamuje, že po nadšené odezvě na úvodní ročník 2017 přichází s další akcí v rámci programu Adventure Roads, který v průběhu března 2019 jezdcům nabídne...

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - ARMEX GROUP se podle Czech Top 100 dostal mezi 20 největších firem v ČR

ARMEX GROUP se podle Czech Top 100 dostal...

Společnost ARMEX GROUP se poprvé ve své 27leté historii dostala mezi 20 největších firem v České republice. V hlavním žebříčku zveřejněném organizací Czech Top 100 obsadila díky svým...

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Automobilka Volvo Cars představuje nový sportovní sedan Volvo S60: první vůz Volvo, který se bude vyrábět v USA

Automobilka Volvo Cars představuje nový...

Prémiová automobilka Volvo Cars dnes při příležitosti slavnostního otevření své první továrny na území USA, postavené v Charlestonu v Jižní Karolíně, odhalila nový prémiový sportovní...