Operativní leasing u nás zdomácněl

Včera byly zveřejněny výsledky mezinárodní trackingové studie Barometr CVO 2008, jehož součástí byla podruhé také Česká republika.

Se studii byli seznámeni novináři na včerejší tiskové konferenci, která proběhla v Praze:

Operativní leasing u nás zdomácněl
Operativní leasing u nás zdomácněl

Studie mapuje současnou situaci a trendy v oblasti správy a provozu firemních automobilů. Ze závěrů letošní studie vyplynul výrazný posun směrem k využívání služeb operativního leasingu, což je trend, který přibližuje Českou republiku vyspělé Evropě.

Domácí společnosti naopak zaostávají v oblasti vnímání environmentálních aspektů provozu firemních automobilů. Tento trend je však úzce svázán s podporou legislativy jednotlivých zemí.

Velkým domácím překvapením průzkumu Barometr CVO 2008 se stala oblast financování firemních automobilů, konkrétně posilování pozice operativního leasingu na trhu. Vzhledem k tomu, že průzkum probíhal na přelomu měsíců ledna a února, promítl se do něj již vliv domácích legislativních změn souvisejících s reformou veřejných financí. Dynamický indikátor, který sleduje rozdíl mezi respondenty, kteří již využívají nebo využití produktu plánují na jedné straně, a respondenty, kteří naopak chtějí využívání produktu omezovat na straně druhé, ukazuje, že zejména mezi většími a velkými společnostmi roste příklon k operativnímu leasingu. V obou případech je zájemců či uživatelů této formy akvizice vozového parku o 29 % více než těch, kteří ji hodlají omezovat. Také u středních společností představuje 11% rozdíl výrazný pokrok oproti minulosti.

Operativní leasing však začínají vnímat jako vhodnou alternativu k jiným formám financování také nejmenší společnosti, o čemž svědčí 6% rozdíl ve prospěch zájemců a uživatelů operativního leasingu. U velkých a největších společností tak dokonce operativní leasing překonal v dynamickém indikátoru finanční leasing, a to o 2 procenta. „Operativní leasing již na našem trhu definitivně zdomácněl a pro mě je potěšitelné, že se nejedná pouze o velké společnosti, které jej již dávno využívají. Velmi zajímavé je, jak se změnila situace z hlediska znalosti tohoto produktu. Přestože měl operativní leasing oproti finančnímu na našem trhu zhruba osmileté zpoždění, dnes o něm panuje vysoké povědomí i mezi manažery menších společností. To jen dokazuje, že Česká republika v mnoha ohledech dohání vyspělou Evropu a operativní leasing není výjimkou,“ říká Štefan Majtán, generální ředitel společnosti ARVAL, s.r.o.

Roste i povědomí o operativním leasingu

Slova Štefana Majtána jednoznačně potvrzují výsledky průzkumu: I ve skupině nejmenších společností operativní leasing buď využívá nebo o něm má alespoň povědomí 50 % respondentů. U středních společností to je 69 %, u velkých 78 % a v případě nadnárodních společností odpovědělo pouze 11 % respondentů, že operativní leasing ani neznají, ani nevyužívají. „Pro nás je to signál, že tito respondenti dnes znají alespoň jednu nebo dokonce více výhod operativního leasingu. Například to, že automobily nejsou vedeny v účetnictví firmy, že jejich nájem představuje okamžitou nákladovou položku, že nemusí platit zvýšené splátky na začátku smluvního vztahu a v neposlední řadě i to, že lze sjednávat dobu nájmu vozu kratší než pět let, což je minimální doba trvání smlouvy na finanční leasing,“ vysvětluje Štefan Majtán.

Průměrné stáří? 4,5 roku!

Firmy v České republice se dnes mohou z hlediska stáří svého vozového parku směle měřit s těmi evropskými. Celkové průměrné stáří vozidel všech respondentů činí 4,5 roku, což je dokonce o 0,2 roku méně, než v Německu a v porovnání s Francií jsou domácí autoparky mladší dokonce o 0,8 roku. Mladšími firemními automobily se mohly v průzkumu pochlubit pouze Španělsko a Indie. Zajímavý je pohled na stáří vozů podle velikosti společnosti: Malé společnosti do deseti zaměstnanců u nás provozují vozy, které jsou v průměru 4,5 roku staré, zatímco průměr výzkumu činí 5,2 roku. U středně velkých společností je průměrné stáří vozového parku v České republice 4,8 roku (průměr 4,3 roku), u velkých 4,1 roku (průměr 3,9 roku). Zcela vyrovnaná je situace u největších společností nad 500 zaměstnanců: Zde se pohybuje stáří vozového parku jak u nás, tak ve světě na úrovni 3,7 roku. Z těchto údajů lze odvodit, že pětiletá lhůta finančního leasingu nebude do budoucna pro řadu společností optimální.

Firemních vozů bude přibývat

Domácí firmy očekávají také rozšiřování svých autoparků. Respondentů, kteří předpokládají či plánují navýšení počtu vozidel firemního vozového parku je u nás o 16 % více než těch, kteří naopak počínají se snižováním stavů. Největší optimismus v rámci Evropy panuje z tohoto hlediska ve Španělsku (25 %) a Německu (23 %), indičtí manažeři jsou však ještě mnohem optimističtější. V tamních specifických podmínkách je o 49 % respondentů s očekáváním růstu více, než těch, kteří předpokládají pokles.

Životní prostředí, pole neorané

Domácí společnosti vnímají otázky související s problematikou ochrany životního prostředí podobně, jako jejich zahraniční kolegové. Zásadní rozdíl ovšem nastává při zavádění praktických opatření. Zatímco v zemích se stimulující legislativou se snahy o úspory projevují v praxi, v České republice zatím zůstává u slov. „Na mezinárodní scéně je znát obrovský akcent na problematiku ochrany životního prostředí při provozu firemních vozů. Dá se říci, že v posledních letech zájem o tuto problematiku roste geometrickou řadou,“ říká Štefan Majtán a doplňuje, že se nejedná pouze o alternativní paliva, maloobjemové pohonné jednotky či hybridní systémy pohonu, ale také o racionální využívání automobilů, car sharing a podobně. Rozdíl v aplikaci konkrétních opatření je pro mě indikací, jak dalece jsme zaspali v rámci České republiky z hlediska legislativní podpory ekologických automobilů,“ konstatuje Štefan Majtán.

Průzkum Barometr CVO 2008 například ukázal, že 48 % respondentů z České republiky považuje problematiku životního prostředí ve správě autoparku za velmi důležitou, což je o 2 % více než ve Francii a dokonce o 22 % více než v Německu. Zároveň manažeři tomuto faktoru u nás přikládají větší váhu než cenovým aspektům. V horizontu dvou let však například pouze 9 % firem hodlá přejít k menším vozidlům, zatímco například ve Francii je to 20 % a v Belgii či Portugalsku 21 % firem. Přechod k jiným ekologickým vozům je reálný u 18 % společností v České republice, ve všech zemích západní Evropy je o poznání vyšší. Například ve Francii 56 %, v Německu 41 %.

O průzkumu Barometr CVO

Společnost Arval zahájila výzkum Corporate Vehicle Observatory (CVO) v roce 2003, od loňského roku je mezi účastnickými zeměmi také Česká republika. V rámci tohoto výzkumu, který dopodrobna mapuje situaci v oblasti akvizice, správy a provozu osobních a lehkých užitkových firemních vozidel, jsou zjišťovány názory řídicích pracovníků, kteří mají zodpovědnost za oblast firemních automobilů. Na českém trhu výzkum provedla společnost TNS AISA s.r.o. na popud mezinárodní iniciativy CVO (Corporate Vehicle Observatory) a společnosti ARVAL, přední světové leasingové společnosti nabízející produkty v oblasti operativního leasingu a fleet managementu. Letos bylo celkově uskutečněno 4068 telefonických rozhovorů v desítce účastnických zemí, v 576 případech se jednalo o rozhovory s pracovníky velkých společností. V České republice bylo celkem osloveno 400 firem. Novinkou letošního ročníku bylo zařazení Španělska a poprvé se v něm objevila také neevropská země – Indie.

Související články

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - Volkswagen Užitkové vozy otvírá nové centrum pro měření emisí

Volkswagen Užitkové vozy otvírá nové...

Do nového zařízení v areálu hannoverského výrobního závodu bylo investováno šest milionů eur Dvě zkušební stanoviště pro testování vozidel podle nové metodiky WLTP 15 zaměstnanců bude...

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - Hyundai představuje plány pro vodíkovou budoucnost, společně s dodavateli investuje 153 miliard korun

Hyundai představuje plány pro vodíkovou...

„FCEV Vision 2030“ zintenzivní úsilí koncernu Hyundai Motor Group (HMG), zaměřené na urychlení vývoje vodíkové společnosti HMG rozšíří své vedoucí postavení v oblasti vodíkové...

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - Výjimečně sportovní kompaktní SUV:  nové Audi SQ2

Výjimečně sportovní kompaktní SUV: ...

Nový model S s výkonem 221 kW (300 k), z 0 na 100 km/h za 4,8 sekundy Výrazný vnější design, mnoho sportovních prvků v interiéru O 20 milimetrů nižší světlá výška, 18“ nebo 19“ kola...

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - Nový Mégane R.S. Trophy posouvá limity  s pneumatikami Potenza S001 a S007

Nový Mégane R.S. Trophy posouvá limity ...

Bridgestone, největší společnost na světě pro výrobu pneumatik a gumárenských produktů, bude exkluzivním dodavatelem vysokovýkonných pneumatik Potenza S001 a Potenza S007 pro nově představený...

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - ŠKODA dodala v listopadu zákazníkům na celém světě 110 100 vozů

ŠKODA dodala v listopadu zákazníkům na...

Dodávky zákazníkům: od ledna do listopadu dodala ŠKODA zákazníkům na celém světě 1 148 600 vozů (+5,1 %) Trhy: silný růst v listopadu v Rusku (+42,9 %) a v Evropě (+8,3 %) Modely: SUV modely...