Od včerejšího dne došlo ke změně pravidel řízení a odpočinku pro řidiče nákladních vozů

Nové nařízení č. 561/2006, které upravuje dobu řízení a odpočinku řidičů a významným způsobem mění systém kontroly evidence pracovní doby řidičů.

ČESMAD BOHEMIA upozorňuje, že nová pravidla jsou svázaná s úpravou pracovní doby řidičů dle nařízení vlády č. 589/2006 a se zákoníkem práce.

Hlavní změna je ve způsobu kontroly dodržování těchto norem – řidiči nákladních vozů dosud evidenci jízd prokazovali přímo při silniční kontrole prostřednictvím tzv. kotoučků. Nově jsou dopravci povinni vést záznamy také přímo v sídle dopravce, kde je kontrola, s ohledem na zákoník práce, může také vyžadovat. Uváděné změny jsou součástí nově přijaté legislativy EU a jsou automaticky implementovány do všech legislativ členských států.

Nové nařízení se vztahuje na silniční přepravu uskutečňovanou výlučně v rámci EU nebo mezi EU, Švýcarskem a zeměmi, které jsou smluvními stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru a vztahuje se na vozidla nad 7,5 tuny hmotnosti, a to i v případě využití pro soukromou potřebu.

„V nařízení je stanovena týdenní doba řízení, která nesmí přesáhnout 56 hodin. Současně ale nařízení určuje, že nesmí být překročena maximální týdenní pracovní doba stanovená směrnicí 2002/15/ES. Za období každých dvou po sobě následujících týdnů nesmí celková doba řízení přesáhnout 90 hodin,“ říká Martin Felix, tiskový mluvčí Sdružení ČESMAD BOHEMIA.

Podstatná změna se týká autobusové dopravy, kde byla zrušena možnost v případě mezinárodní přepravy cestujících jinou než linkovou dopravou přesunout týdenní dobu odpočinku řidiče na konec dvanáctého dne za předpokladu, že doba řízení za dvanáct dnů nepřesáhla povolené maximum. Mění se také systém dělení přestávek. 45minutovou přestávku je nově možné nahradit maximálně dvěma přestávkami, z nichž prvá musí mít nejméně 15 minut. Po ní musí následovat přestávka v délce nejméně 30 minut.

„Denní doba odpočinku nesmí být za žádných okolností kratší než nepřerušená doba devíti hodin. V případě využití zkráceného denního odpočinku z 11 na 9 hodin odpadá povinnost toto zkrácení nahradit,“ dodává Felix dále ve výčtu změn.

Při využití režimu osádky dvou řidičů se doba odpočinku prodlužuje o hodinu, ze současných 8 hodin na 9 hodin. Nařízení nově ukládá povinnost, aby oba řidiči byli přítomni ve vozidle po celou dobu s výjimkou první hodiny, kdy přítomnost dalšího řidiče není povinná.

Zkrácený týdenní odpočinek smí být zkrácen na nejméně 24 po sobě následujících hodin. Zkrácení však musí být vyrovnáno odpovídající dobou odpočinku vybranou v celku před koncem třetího týdne následujícího po dotyčném týdnu. Již se nerozlišuje mezi možností zkrátit týdenní odpočinek podle místa pobytu řidiče. V případě využití děleného denního odpočinku lze rozdělit běžnou denní dobu odpočinku pouze na dvě části, z nichž první musí trvat nejméně tři hodiny a druhá nejméně devět hodin.

Změna je také v čerpání odpočinku u řidiče, který doprovází vozidlo přepravované na trajektu nebo po železnici. Jeho běžná denní doba odpočinku může být přerušena nanejvýš dvakrát s tím, že tato přerušení nesmí přesáhnout celkem jednu hodinu.

Řidiči, kteří se přesouvají do místa nebo z místa, kde se ujmou vozidla, a toto místo se nenachází v místě řidičova bydliště ani v provozovně zaměstnavatele, nesmějí tuto dobu vykázat jako odpočinek, pokud ji nestráví na trajektu nebo ve vlaku a nemají k dispozici lůžko nebo lehátko.

Řidič, který řídí vozidlo, jež nespadá do působnosti nařízení a jímž se přesouvá k vozidlu nebo od vozidla, které spadá do působnosti nařízení, vykazuje tuto dobu jako jinou práci.

Nařízení ve svém článku 13 umožňuje členským státům vyjmout z působnosti další vozidla a přepravy. V Česku se tak ale zatím nestalo, uvedené výjimky by měly být zahrnuty do očekávané novelizace vyhlášky MD č. 478/2000Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě.

Pro základní orientaci si lze nové nařízení přečíst na www.prodopravce.cz. Co to v praxi znamená a co budou kontrolní orgány sledovat a vyžadovat se zájemci dozví na seminářích „Pracovní režimy řidičů“, které ČESMAD BOHEMIA pořádá.

Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA reprezentuje téměř 2000 subjektů v nákladní i osobní silniční dopravě s téměř 20 tisíci vozidel. Je členem Mezinárodní unie silniční dopravy (IRU) se sídlem v Ženevě. Více informací naleznete na www.cesmad-bohemia.cz nebo na www.jedeme-v-tom-spolu.cz.

Související články

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - Hyundai navázal nové partnerství v oblasti umělé inteligence se startupem DeepGlint

Hyundai navázal nové partnerství v...

Partnerství se společností DeepGlint umožní využívat umělou inteligenci v mnoha oblastech podnikání, zvyšovat kvalitu produktů i spokojenost zákazníků K realizaci „vodíkové...

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - První český hybridní vůz. Nový Hyundai Tucson s technologií MHEV 48 V.

První český hybridní vůz. Nový...

Společnost Hyundai spustila 1. června 2018 v Nošovicích u Frýdku-Místku výrobu hybridního modelu Tucson s technologií MHEV 48 V. Jedná se tak o první hybridní vůz vyráběný na území České...

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - Honda Motor Europe: Projekt Adventure Roads přivádí Hondu Africa Twin na jižní polokouli

Honda Motor Europe: Projekt Adventure...

Honda Motor Europe s potěšením oznamuje, že po nadšené odezvě na úvodní ročník 2017 přichází s další akcí v rámci programu Adventure Roads, který v průběhu března 2019 jezdcům nabídne...

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - ARMEX GROUP se podle Czech Top 100 dostal mezi 20 největších firem v ČR

ARMEX GROUP se podle Czech Top 100 dostal...

Společnost ARMEX GROUP se poprvé ve své 27leté historii dostala mezi 20 největších firem v České republice. V hlavním žebříčku zveřejněném organizací Czech Top 100 obsadila díky svým...

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - Automobilka Volvo Cars představuje nový sportovní sedan Volvo S60: první vůz Volvo, který se bude vyrábět v USA

Automobilka Volvo Cars představuje nový...

Prémiová automobilka Volvo Cars dnes při příležitosti slavnostního otevření své první továrny na území USA, postavené v Charlestonu v Jižní Karolíně, odhalila nový prémiový sportovní...