Konference Silniční doprava a životní prostředí na Autosalonu v Brně v úterý 12. 6. 2007

Tematické okruhy konference: Zemní plyn, bioplyn, kapalná biopaliva, vodík, elektřina a hybridní pohony.

Druhý ročník odborné konference, který si klade za cíl především informovat odbornou i laickou veřejnost o současném stavu vývoje a používání alternativních pohonů v ČR a zahraničí. Konference se uskuteční na brněnském výstavišti v rámci veletrhu Autosalon Brno 2007 v pavilonu A3, sál Morava.

Ing. Lubomír KOLMAN, RWE Transgas, a. s.: Užití zemního plynu pro pohon automobilů v ČR

Nabídka CNG automobilů, (osobní, autobusy), statistika počtu vozů (současnost a výhled), ekonomika a ekologie, konstrukce a bezpečnost, plnicí stanice CNG (typy, způsob tankování, stávající stav a výhled).

Ing. Pavel NOVÁK, Český plynárenský svaz: Rok od podpisu dohody – Program CNG v ČR

Dohoda uzavřená v březnu 2006 mezi plynárenskými společnostmi a státem zintensivnila práci signatářů na realizaci programu využití zemního plynu v dopravě.

Ing. Martin MARTÁK, CITROEN ČR s.r.o.: Vozidla s pohonem CNG v nabídce Citroën

Konstrukce zařízení CNG ve vozech Citroen, dosavadní zkušenosti společnosti v této oblasti.

Ing. Miloš PODRAZIL, ČAPPO za spolupráce s ministerstvem průmyslu a obchodu

Aktuální situace v zavádění biopaliv na trh pohonných hmot v ČR

Aktuální legislativa EU a ČR, ekonomická podpora použití biopaliv, sortiment a kvalita směsí biokomponent a fosilních motorových paliv (nízko a vysoko koncentrované směsi a čistá biopliva), stav připravenosti petrolejářského průmyslu a obchodu uvádět biopaliva na trh.

Ústav paliv a maziv: Kvalita pohonných hmot na trhu v ČR

Informace o sortimentu a kvalitě motorových paliv na trhu v ČR v letech 2005 až 2006, doprava a skladování, sortiment a kvalita biopaliv, péče o jakost.

Ing. Vladimír Matějovský, nezávislý expert paliva maziva. Motoristé připravte se na tankování biopaliv.

Vozový park vhodný pro biopaliva, čerpací stanice a biopaliva, motorista a biopaliva (tankování a provoz), dopravní firmy a biopaliva.

Doc. Ing. Josef LAURIN CSc., Technická univerzita v Liberci: Uplatnění biopaliv pro pohon vozidlových motorů.

Příspěvek je zaměřen na možnosti a podmínky využití paliv vyráběných z  biomasy – bioetanolu, bionafty, biometanolu, biodimetyléteru, bio-ETBE, bio-MTBE – jako paliv pro vznětové nebo zážehové vozidlové motory. Stručně budou uvedeny požadavky na konstrukční a seřizovací parametry motorů a na uspořádání jejich palivových příslušenství. Shrnuty jsou výkonové, emisní a další provozní parametry motorů i vozidel využívajících paliv získávaných z biomasy. Na příkladech konkrétních vozidlech je ukázán vliv spalování biopaliv na životní prostředí.

Ing. Zbyněk BRADA, Linde Gas a.s.: Vodík – nositel energie.

Prezentace seznámí s výrobou vodíku, s možnostmi jeho využití a se způsoby jeho uskladnění a přepravy. Dále budou představeny hlavní aktivity Linde Gas na poli vodíkových technologií v dopravě – stavba mobilních a stacionárních vodíkových čerpacích stanic, výroba nádrží na zkapalněný vodík do osobních automobilu a projekt vodíkové dálnice.

Doc. Ing. Celestýn SCHOLZ PhD., Technická univerzita v Liberci – Výzkum a vývoj vodíkového motoru

Příspěvek informuje o výzkumně-vývojových aktivitách prováděných na Technické univerzitě v Liberci z oblasti pohonu vozidel na bázi vodíkového pístového spalovacího motoru. Jedná se o experimentální práce na upravených spalovacích motorech od roku 1997 do dnešní doby s uvedením průběžných výsledků, korekcí koncepce, současného stavu poznání a plánů do budoucna. Poznatky jsou porovnávány s výsledky publikovanými výzkumnými pracovišti v zahraničí. V jednotlivých kapitolách se rozebírají vlastnosti vodíku jako vhodného paliva, koncepce přípravy směsi vodíku se vzduchem, iniciace zážehu, procesu spalování a vývinu oxidu dusíku.

Thomase Brachmanna, Honda, R&D Offenbach: Domácí energetická stanice

Home Energy Station (HES) – vyrábí vodík ze zemního plynu pro použití ve vozidlech Honda FCX s vodíkovými palivovými články. Honda Civic Hybrid – kombinaci zážehového motoru a integrovaného elektromotoru

Mgr. Jaromír Vegr: EKOLO – elektromobily

EKOLO se zabývá již 20 let alternativním pohonem vozidel se specializací na nezávislou elektrickou trakci

Ing. Michal VOJTÍŠEK, Technická univerzita v Liberci – Jak jezdíte je důležitější než na co jezdíte: Faktory ovlivňující emise z motorových vozidel, a jak běžný motorista může snížit svůj podíl

Díky drastickému zpřísňování norem se technologie zlepšila tak, že emise z nových motorů jsou minimální, a to bez ohledu na použité palivo. Nesprávné seřízení nebo funkce motoru nebo katalyzátoru, dlouhý chod naprázdno, agresivní jízda a další faktory však způsobují velmi vysoké emise. Na snižování celkového množství škodlivin se podílí především technologický pokrok spolu s obměnou vozového parku, dále pak údržba, způsob jízdy, územní plánování, a individuální volba způsobu dopravy

Ing. Jiří JEDLIČKA, Centrum dopravního výzkumu – Měření emisních faktorů při spalování alternativních paliv

Příspěvek přinese informace o současném výzkumu v oblasti měření emisí a výpočtech emisních faktorů vybraných nelimitovaných polutantů vznikajících při spalování směsných biopaliv s různým podílem biosložky a při různém režimu jízdy vozidla.

Ing. Petr SMÉKAL, Centrum dopravního výzkumu – Studie zavádění čistých vozidel ve Středočeském kraji

V příspěvku je prezentováno vypracování studie zavádění čistých vozidel ve veřejné hromadné dopravě Středočeského kraje (bioetanol, bionafta, CNG, nízkoemisní naftová vozidla) a závěrečná doporučení v oblasti podpory čistých vozidel.

Související články

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - Hyundai Motorsport chystá razantní útok na Rallye Švédsko

Hyundai Motorsport chystá razantní útok...

Hayden Paddon, se spolujezdcem Sebem Marshallem, nastoupí do svého prvního podniku WRC letošní sezony za volantem vozu Hyundai i20 Coupe WRC se startovním číslem 6 Jezdec programu HMDP (Hyundai...

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - Majitelé veteránů představí v Mostě i letos své skvosty

Majitelé veteránů představí v Mostě...

Také letos oživí závody historických vozů The Most Historic Grand Prix na velkém okruhu mosteckého autodromu sraz majitelů dvoustopých i čtyřstopých veteránů na diváckém svahu. Své...

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - První kilometry v první republice: Klíčové osobnosti prvorepublikové automobilky

První kilometry v první republice:...

ŠKODA AUTO si v jubilejním roce pro českou státnost připomíná inspirativní profesní dráhu svých významných manažerů a techniků z éry první republiky › Celoživotní angažmá zakladatelů...

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - Nová technicky vyspělejší Kia Ceed odhalena

Nová technicky vyspělejší Kia Ceed...

Kompaktní hatchback značky Kia s novým sportovnějším designem Pokrokové technologie na podporu pohodlí, funkčnosti a bezpečnosti První model Kia, který nabídne technologii sledování vozidla v...

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - Na 130 firem a podnikatelů diskutovalo v Mototechně o podnikání v Praze a středních Čechách

Na 130 firem a podnikatelů diskutovalo v...

Praha, 15. února 2018 – Na Regionálním setkání pro významné podnikatelské subjekty a podnikatele ze středních Čech a Prahy, připraveném sdružením CZECH TOP 100, se sešlo na 130 zástupců...