Ke světové premiéře Opel Vectra na letošním březnovém autosalonu v Ženevě

Nový Opel Vectra – Více než čtyři desítky citlivých senzorů zaručují špičkovou bezpečnost a pohodlí cestování.

Nový Opel Vectra je vozem, který umí naslouchat, pozorovat, čichat a hmatat. Tajemstvím těchto jeho schopností je více než čtyřicet citlivých senzorů, které z nové Vectry dělají organismus v některých směrech citlivější než je lidské tělo. Sofistikované senzory řídí činnost elektronicky ovládané klimatizační jednotky a celé škály bezpečnostních a funkčních systémů a prvků.


Jedním z vysoce citlivých zařízení je na přání dodávaná dvouzónová klimatizační jednotka, která na rozdíl od konvenčních jednoduše reagujících řídicích jednotek pracuje s unikátním, patentově chráněným systémem energetické rovnováhy. Díky tomu mají cestující v interiéru Vectry v každém okamžiku zaručenu dokonalou tepelnou pohodu. Elektronicky řízená klimatizační jednotka upravuje svoji činnost na základě vyhodnocení informací z několika senzorů. Řídicí jednotka bere při konečném rozhodování v úvahu i údaje o směru dopadajících slunečních paprsků a jejich intenzitě – tyto informace dodává sluneční senzor.


Čidlo čistoty vzduchu vstupujícího do klimatizačního systému dokáže zaregistrovat okamžik, kdy znečištění vnějšího vzduchu překročí předem přesně definovanou míru a řídicí jednotka pak dá pokyn k přepnutí ventilační soustavy na vnitřní oběh. Tento proces funguje i obráceně – jakmile tedy znečištění vzduchu opět poklesne na únosnou míru začne do interiéru opět proudit svěží vzduch z vnějšku. Do celého systému ventilace je zařazená ještě bezpečnostní časová pojistka – ta zaručí, že ventilace nezůstane nastavena na vnitřní oběh příliš dlouho a nedojde tedy k nepříjemnému vydýchání vzduchu v interiéru.


Další skupina elektronických čidel garantuje, že se nová Vectra řadí také mezi nejbezpečnější vozy své kategorie. Například extrémně rychle reagující nárazová čidla aktivují v případě havárie čelní, boční i průběžné hlavové airbagy a předpínače bezpečnostních pásů. Na přání mohou být vozy Opel Vectra vybaveny i senzory, které vyhodnocují, zda je sedadlo spolujezdce prázdné, obsazené, nebo je na něm upevněna dětská sedačka. Pokud systém zaregistruje nainstalovanou dětskou sedačku nebo pokud je sedadlo prázdné, dojde k deaktivaci čelního i bočního airbagu na straně spolujezdce a tyto airbagy se tedy nenaplní ani v případě nehody.


K dosažení maximální míry aktivní bezpečnosti přispívají senzory zrychlení, které svými informacemi zásobují řídicí jednotku elektronického stabilizačního systému nové generace ESPPlus. Pokud systém zaregistruje, že stáčení vozu kolem svislé osy neodpovídá normální jízdě, dá řídicí jednotka zařízení ESPPlus pokyn k aktivaci brzd u jednoho, dvou nebo třech kol najednou.


Citlivá čidla také neustále sledují otáčky motoru a porovnávají, zda odpovídají rychlosti jízdy. Pokud by se některé z kol dostalo do situace počínajícího blokování, zasáhne protiblokovací systém ABS. Jestliže naopak hnací kola začínají prokluzovat, aktivuje se protiprokluzové zařízení, které dá pokyn ke chvilkovému snížení výkonu motoru.


O dokonalý kontakt vozu se silnicí se pečlivě starají také čidla tlaku vzduchu v pneumatikách. Sledován je i stav obložení kotoučových brzd. Riziko vzniku náledí vyhodnocuje čidlo vnější teploty. Do struktury bloku motoru jsou začleněny „elektronické uši“ – citlivé senzory, které rozpoznají okamžik vzniku detonačního spalování. Další čidla zásobují řídicí jednotku motoru informacemi o složení výfukových plynů, jiné senzory zase vyhodnocují kvalitu motorového oleje, takže okamžik jeho nutné výměny lze určit mnohem přesněji.


Nová Vectra je ohleduplná i k ostatním řidičům. Vectry s xenonovými světlomety jsou vybaveny senzory, které sledují podélný náklon karoserie vozu při akceleraci nebo brždění a řídí činnost systému rychlého přizpůsobování úhlu dopadajícího světelného paprsku. Díky tomu se výrazně snižuje riziko oslnění protijedoucích řidičů.


Zátěžový senzor vyhodnocuje odpor, který překonává zavírající se okno nebo střešní díl a pokud tento odpor překročí určitý limit, zavírání se přeruší. Na přání dodávaný dešťový senzor dokáže vyhodnotit na základě odrazu světelného paprsku na čelním skle intenzitu deště a podle toho upravuje činnost stěračů. Jiné optické senzory zase vyhodnocují intenzitu světla dopadajícího na vnitřní zpětné zrcátko a na vnější zrcátko na straně řidiče a pokud by hrozilo oslnění řidiče, zrcátka se automaticky zacloní. Nové modely Opel Vectra mohou být na přání vybaveny také zařízením pro bezpečné zaparkování, tzv. parkovacím pilotem, který vyhodnocuje vzdálenost předmětů před i za vozem.


Sofistikované senzory podporují i činnost satelitního navigačního systému GPS, který v kterémkoli okamžiku dokáže řidiči říci, kde se právě se svým vozem nachází.


Senzory zabraňují i vzniku nebezpečných situací ve zdánlivě málo pravděpodobných situacích. To se týká například seřizování na přání dodávaného elektricky ovládaného komfortního sedadla řidiče, u kterého lze nastavovat osm parametrů. Aby nedošlo ke kolizní situaci, zapříčiněné nesprávnou manipulací se sedadlem, lze využít plný rozsah nastavování podélného posuvu, výšky sedáku a sklonu sedáku i opěradla pouze při rychlostech pod 10 km/h. Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče se do zvolené pozice přestavuje za pomoci čtyř elektromotorů. Otáčky ovládacího elektromotoru pracují postupně v několika fázích, takže celý pohyb je velmi jemný a plynulý. Elektronické senzory slouží také pro uložení až třech různých nastavení sedadla řidiče do paměti jeho elektrického ovládání. Systém individuálního nastavování sedadla řidiče lze propojit i s dálkově ovládaným centrálním zamykáním vozu a tím ještě zvýšit uživatelský komfort řidiče. Např. manželé, kteří používají dva různé klíče k vozu, potom mají zaručeno, že po odemčení se všechna zpětná zrcátka i sedadlo nastaví do optimální polohy, uložené do paměti systému.


Více než čtyři desítky senzorů, které jsou propojeny třemi okruhy kapacitních datových sběrnic CAN-Bus, podporují činnost celé řady komfortních a funkčních prvků a systémů. Uvádíme ty nejdůležitější:

 • „Uvítací osvětlení“ (Welcome light): Osvětlení interiéru a čtecí lampičky se po odemknutí vozu rozsvítí na deset sekund, rozzáří se i přístrojový štít a kontrolky.
 • Multifunkční displej s automatickým přepínáním osvětlení pro den a noc: Systém zaručuje, že zobrazované informace a údaje budou dokonale čitelné za všech světelných podmínek.
 • Funkce osvětlení “Doprovoď mě domů” (Follow-me-home): Po odstavení a uzamčení vozu svítí světlomety ještě po dobu 30 sekund.
 • Osvětlení prostoru za vozem: Konstrukce osvětlení zadní registrační značky zaručuje osvětlení prostoru za vozem pokud je odjištěné víko zavazadlového prostoru.
 • Naklápění zpětného zrcátka při couvání: Vnější zpětné zrcátko na straně spolujezdce se po zařazení zpětného chodu samočinně pootočí poněkud dolů, což zlepší výhled řidiče dozadu.
 • Aktivace zadního stěrače při couvání: Pokud jsou stěrače zapnuty a řidič začne couvat, aktivuje se samočinně i zadní stěrač u modelů, které jsou jím vybaveny.
 • Elektrochromatické zrcátko: Automatické zacloňování vnitřního zpětného zrcátka a zrcátka na straně řidiče snižuje odraz pokud na zrcátko dopadá více světla.
 • Monitorování stavu baterie v klíčku k vozu: Řidič je prostřednictvím palubního displeje upozorněn na nutnost výměny příliš slabé baterie.
 • Personalizace: Ke každému vozu je možné dodat až pět klíčů s individuálními kódy, které rozhodují mj. o nastavení elektricky ovládaného sedadla řidiče.
 • Zpětná akustická vazba: Elektronicky generované zvuky, ozývající se po aktivaci tlačítek nebo jiných ovladačů, potvrzují navolení dané funkce.
 • Logistický režim: Zařízení, které snižuje energetickou spotřebu vozu při jeho dlouhodobém odstavení. Dovoluje odstavení vozu až na 70 dnů aniž by bylo nutné dobíjet akumulátor.
 • Bezpečné ovládání centrálního zamykání: Pokud se vůz odemyká dálkově ovládaným centrálním zamykáním, dojde po prvním zmáčknutí tlačítka v hlavě klíčku k odjištění zámku pouze u dveří řidiče. Zbývající dveře a víko zavazadlového prostoru se odjistí až po opětovném zmáčknutí tlačítka.

Elektronická čidla se aktivují i po zaparkování vozu. Rozbití některého z oken, otevření kterýchkoli dveří nebo naklánění vozu, svědčící o jeho zneužití nebo o násilném vniknutí do jeho interiéru, je signálem k aktivaci výstražného alarmu. Elektronická čidla zabraňují také přílišnému zatížení akumulátoru vozu – pokud se akumulátor vybije – např. při parkování vozu – pod určitou mez, dojde k automatickému vypnutí některých spotřebičů, jako jsou např. parkovací světla.

Autorizovaný dealer a opravce OPEL

Člen koncernu TUkas

Kontakt:
AUTO-STAIGER CZ A.S.
Praha 10, Černokostelecká 621/122
+420 271 009 111
servis.opel@auto-staiger.cz

KLÍČOVÉ CENTRUM

VÁŠ KLÍČOVÝ PARTNER

 

Kompletní klíčařský sortiment včetně výroby autoklíčů

Kontakt:
KLÍČOVÉ CENTRUM H&B Group
Plzeň, Žatecká 138/8, PSČ 301 00
377 225 903
info@hbgroup.cz