Představitelé automobilového průmyslu a školství diskutovali o vzdělávání

Konferenci uspořádalo Sdružení AP spolu s čelákovickým Czech Management Center – GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS 15. října 2003 v Praze.  

Konference proběhla za mimořádného zájmu 150 manažerů z automobilového průmyslu, zástupců z ministerstev a krajů odpovědných za vzdělávání, výcvik a zaměstnanost, zástupců hejtmanů, ředitelů úřadů práce, zástupců středních odborných škol, učilišť, vysokých škol a odborů.


První část konference tvořily prezentace špičkových odborníků z obou „břehů“, tedy jak z automobilového průmyslu, tak ze školství. Úvodní přednášku na téma „Potřeba dialogu vzdělávací soustavy a průmyslu“ prezentovala JUDr. Petra Buzková, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy.


Ing. Vratislav Kulhánek, prezident Sdružení AP, předseda představenstva ŠKODA AUTO a.s. prezentoval automobilový průmysl v globálním kontextu, jeho budoucnost a nároky na lidské zdroje. Na konkrétních příkladech z firmy ŠKODA AUTO dokumentoval požadavky na vzdělanostní strukturu zaměstnanců v autoprůmyslu. Obdobně konkrétní prezentaci zaměřenou na požadavky na profese, vzdělávání a výcvik, tentokrát z pohledu subdodavatelů a výrobců komponent přednesl Ing. Ladislav Glogar, viceprezident Sdružení AP a předseda Rady jednatelů AUTOPAL, s.r.o.


S mimořádným zájmem se setkala přednáška zástupců nově budovaného závodu TPCA Kolín. Přednášejícími byli pánové Jean Pierre Chantossel, viceprezident a RNDr. Jan Doskočil, general manager TPCA. Ukázali kladné i záporné stránky systému vzdělávání v jednotlivých zemích participujících na projektu TPCA (Francie, Japonsko a ČR) a jeho vlivu na požadavky na profese, vzdělávání a výcvik zaměstnanců TPCA. Obdobně jako ostatní přednášející akcentovali nutnost technického vzdělání. Pro některé účastníky bylo možná překvapením, že se v TPCA klade důraz i na fyzickou připravenost zaměstnanců s cílem minimalizovat např. vznik úrazů a nemocí z povolání a tím i snížit budoucí nemocnost zaměstnanců.


Zajímavé byly příspěvky obou slovenských účastníků. Dr. Ing. Ján Lešinský, CSc., prezident Spolku automobilových inžinierov a technikov Slovenska a vysokoškolský učitel prezentoval, jak probíhá koncentrace automobilového průmyslu ve střední Evropě a jaký je její vliv na lidský potenciál a jeho vzdělání. Ing. Mária Nováková, ředitelka sekretariátu Združenia automobilového priemyslu SR představila poznatky z reformy vzdělávání v SR v návaznosti na zkušenosti slovenského automobilového průmyslu.


Prezentace zástupců agentury pro zahraniční investice CzechInvest, Ing. Jarmily Šimkové a Ing. Kamila Křivánka, byla zaměřena na souvislosti mezi národním kvalifikačním potenciálem a zahraničními investicemi do automobilového průmyslu v ČR. Uvedli, že význam profesní vzdělanosti se stává stále důležitějším aspektem při získávání zahraničních investorů pro ČR.


Druhou část konference, více než hodinovou panelovou diskusi, moderoval PhDr. Ivan Fišera, proděkan CMC Čelákovice. Neobvykle živé diskuse se aktivně zúčastnilo několik desítek účastníků konference. Jejich poznatky, příspěvky a dotazy se pohybovaly od velmi konkrétních témat po témata obecná.


V palbě otázek se ocitl především náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy PaedDr. Jaroslav MÜLLNER. Z této části vyjímáme:

 • Z diskuse vyplynulo, že představitelé autoprůmyslu považují za velmi důležité podporovat mnohem více technické vzdělávání a jako základ pro toto vzdělávání se ukazuje jako mimořádně významná úloha matematiky. MŠMT s tímto názorem plně souhlasí. Je však třeba bojovat s faktem, že společenská atmosféra je nakloněna spíše humanitním disciplínám a vzdělávání.
 • MŠMT nechce omezovat význam matematiky na středních školách (SŠ). V návrhu Školského zákona (v současnosti předloženému na Legislativní radě vlády) je např. matematika navržena jako jeden ze 4 povinně volitelných předmětů u maturitní zkoušky.
 • Pokud se týče klesající úrovně žáků vycházejících ze základních škol (ZŠ), vliv má několik faktorů. Kromě mimoškolních (zájem rodičů, veřejnosti, změny životního stylu apod.) je to např. fakt nepříznivého odměňování učitelů na 2. stupni (v porovnání s učiteli na SŠ nižší platové zařazení, vyšší úvazek a stejná požadovaná kvalifikace), což způsobuje nízkou motivaci k nástupu kvalitních učitelů na tato místa. MŠMT hledá nyní řešení.
 • MŠMT pečlivě zvažuje klady a zápory zavedení školného na vysokých školách (VŠ). Na jedné straně by sice motivovalo studenty k zodpovědnějšímu přístupu ke studiu, na stranu druhou by přinášelo zásadní existenční problémy finančně slabších rodin s více talentovanými dětmi studujícími na VŠ. Už nyní však existuje možnost pro VŠ zpoplatnit studium tzv. „věčných studentů“, VŠ ji nevyužívají.
 • Neexistuje zásadní kompetenční spor mezi MŠMT a Ministerstvem práce a sociálních věcí v oblasti celoživotního vzdělávání. Problematika náleží oběma ministerstvům. Nyní se jedná o jejich rolích v této oblasti. Pro MŠMT patří celoživotní vzdělávání mezi priority. Do konce volebního období bude připraven Zákon o celoživotním vzdělávání.
 • Zahrnutí určitých kursů v osnovách učebních oborů (dotaz zněl na odstranění svářečského kursu v osnovách učebního oboru nástrojař) vychází z toho, zda tento kurs je nebo není naprosto nezbytný. Souvisí to s omezenými finančními prostředky státních nebo veřejných rozpočtů.
 • Stejná je situace s kritizovanou nedostatečnou vybaveností učilišť nejmodernějšími pomůckami vycházejícími z prudkého technického rozvoje automobilového průmyslu v posledních letech.
 • V této souvislosti MŠMT navrhlo na základě požadavku průmyslu, aby podnikatelé darující technické vybavení školám dostali daňové úlevy. Ministerstvo financí tento požadavek zamítlo.
 • MŠMT si je vědomo faktu, že SŠ je příliš mnoho. Navíc na SŠ nyní studuje 130 tisíc studentů, do ZŠ však letos nyní nastoupilo pouze 90 tisíc žáků. Za cca 6 let tedy prudce poklesne počet studentů nastupujících na SŠ. Kraje budou muset zvážit, které SŠ budou podporovat.
 • Na návrh o zařazení předmětu typu „etické chování“ v souvislosti s  etickými normami běžnými v EU lze říci, že prolíná několika předměty v učebních osnovách ZŠ a SŠ, s nimiž je možno se seznámit a připomínkovat.
 • MŠMT souhlasí se zásadním významem výuky cizích jazyků. Snaží se aktivně působit především na kvalitu učitelů.
 • Větší podporu zahraničních praxí SŠ studentů o prázdninách je třeba pečlivě zvažovat, neboť naráží v rámci EU na řadu legislativních problémů (otázka práce dětí, pojištění, odpovědností pedagogického doprovodu atd.) a finančních (jedná se vlastně o vyslání na služební cestu s povinným přídělem finančních prostředků).
 • V souvislosti s přechodem zodpovědnosti za SŠ na kraje je třeba říci, že MŠMT bude kraje i nadále podporovat při akcentování technického vzdělávání.

Na závěr konference vystoupil Ing. Vratislav Kulhánek. Z jeho shrnutí uvádíme:

 • Byla oceněna dobrá spolupráce s MŠMT v oblasti technického vzdělávání. Vytvořil se poradní sbor ministryně školství s reprezentativním zastoupením rektorů technických VŠ i představitelů důležitých průmyslových podniků. Jsou určeny konkrétní úkoly a zodpovědnosti.
 • V souvislosti s přechodem odpovědností za školství na kraje v oblasti SŠ a SOU dochází k určitému odcizení mezi kraji a MŠMT. Začínají se projevovat rozdíly mezi kraji, neboť někdy u lokálních politiků převažuje krátkodobý politický zájem před dlouhodobějšími úkoly, mezi něž právě rozvoj školství patří.
 • MŠMT by mohlo prostřednictvím udělování akreditací do určité míry regulovat počet soukromých škol na základě jejich společenské potřebnosti. Má k tomu právo, protože i soukromé školy čerpají státní prostředky.
 • Kraje se budou muset dohodnout na zřízení škol a učilišť pro méně frekventované obory, u nichž je potřeba absolventů pro celou ČR omezena např. na několik desítek ročně.

Náměty prezentované na této konferenci neplatí jen pro autoprůmysl, ale pro veškeré obory průmyslu v ČR. Cílem konference nebylo vytvořit závěrečné usnesení rozeslané na příslušná místa, ale nahlas říci, že autoprůmysl má zájem se angažovat v otázce vzdělávání. Sešel se zde reprezentativní vzorek příslušných představitelů, kteří se angažují v dané problematice. Došlo ke shodě názorů na všechny projednávané otázky z obou stran „barikády“. Je na účastnících konference i na médiích, aby zde prezentované názory prosazovali na všech potřebných místech a úrovních.


(Informace Sdružení automobilového průmyslu ČR.)

Související články

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - VIDEO – BMW X7 Concept, BMW i vision dynamics, BMW M5, BMW i3, MINI Countryman hybrid – Frankfurt 2017

VIDEO – BMW X7 Concept, BMW i vision...

Moderátor Viktor Tamayo se svým štábem představuje novinky pořízené u automobilky BMW přímo z autosalonu ve Frankfurtu.

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - VIDEO – Seat Arona, Seat Cupra R, Seat Ibiza TGI – Autosalon Frankfurt 2017

VIDEO – Seat Arona, Seat Cupra R, Seat...

Moderátor Viktor Tamayo se svým štábem představuje novinky pořízené u automobilky SEAT přímo z autosalonu ve Frankfurtu.

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - VIDEO – Citroën SUV C3R aircross – Autosalon Frankfurt 2017

VIDEO – Citroën SUV C3R aircross...

Moderátor Viktor Tamayo se svým štábem představuje novinky pořízené u automobilky Citroën přímo z autosalonu ve Frankfurtu.

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Nový model Hyundai Kona v prodeji na českém trhu: s limitovanou akční nabídkou Best of KONA s bohatou výbavou s motorem T-GDI 120 o výkonu 88 kW s manuální šestistupňovou převodovkou za 459 990 korun

Nový model Hyundai Kona v prodeji na...

Dlouho očekávaná novinka od Hyundai vstupuje na český trh. Zcela nový model Kona rozšiřuje nabídku automobilky v segmentu SUV Navazuje na skvělou pověst automobilů této kategorie od...

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - KIA MOTORS CZECH zahájí na českém trhu 1.listopadu prodej své nové vlajkové lodi, dlouho očekávaného fastbacku Kia Stinger

KIA MOTORS CZECH zahájí na českém trhu...

Ryzí Gran Turismo s pohonem zadních nebo všech kol je nejvýkonnějším sériově vyráběným vozem v historii značky Kia. Kia Stinger sebevědomě vstupuje do prémiového segmentu ovládaného...

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Po velice úspěšné předprodejní fázi zahájila včera ŠKODA AUTO prodej nového SUV ŠKODA KAROQ

Po velice úspěšné předprodejní fázi...

Zákazníci mohou nový model osobně poznat prostřednictvím testovacích jízd u všech 184 autorizovaných prodejních partnerů značky v České republice. Zároveň mohou zájemci vyzkoušet řadu...

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - Audi sezonní servis: profesionální servisní služby, originální díly a originální příslušenství

Audi sezonní servis: profesionální...

Audi Service zve společně s Ondřejem Bankem, členem Audi Ski Teamu a tváří sezonní servisní kampaně, majitele zánovních i starších vozů Audi do autorizovaných servisů Audi. Od začátku...

Autoperiskop.cz – Výjimečný pohled na auta - SEAT Service spouští s přicházejícím chladným počasím zimní servisní kampaň, která potrvá až do konce letošního roku

SEAT Service spouští s přicházejícím...

Majitelé vozů SEAT tak mohou za velmi výhodných podmínek svěřit autorizovanému servisu SEAT kompletní přípravu vozidla na provoz v náročných podmínkách nejchladnější části roku. Jan...